My logo

CADEWA

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบ งานวิศวกรรม ระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น

cadewa-real

ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบงานวิศวกรรมระบบในอาคาร ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฟูจิตสึ ซิสเต็ม เวสท์ ประเทศญีปุ่น  มากกว่า 27 ปี ได้รับความนิยมใช้งานโดยวิศวกรในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าสามหมื่น ผู้ใช้งาน ตอบโจทย์งานวิศวกรรม อาคาร ทั้งวิศวกรผู้ออกแบบ และวิศวกรผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

หากท่านต้องเลือกใช้ BIM เพื่อทำงานระบบเรามีเหตุผลที่ช่วยให้ท่านใช้ประกอบการตัดสินใจว่าทำไมต้องเลือกซอฟแวร์ CADEWA

 1. เคลียแบบชัดเจน
 2. ใช้ง่ายมีอบรมให้ฟรี
 3. ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยใช้สเปคคอมพิวเตอร์ไม่ต้องสูงมาก
 4. ซื้อขาดไม่ต้องเช่าใช้
 5. เป็น BIM Professional MEP design
 6. ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

cadewa-02

CADEWA REAL  เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเครื่องมือ และคำสั่ง เพื่อช่วยให้วิศวกร ออกแบบงานระบบ , เขียน drawing และถอดปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้  ได้ง่าย รวดเร็ว และ แม่นยำ ด้วยหลักการทำงานในระบบ 3 มิติ พร้อมคำสั่งในการวาดเส้น ท่อได้รวดเร็ว และอัตโนมัติ อีกทั้งยังช่วยคำนวนความถูกต้องในงานวิศวกรรมให้ด้วย โดยวิศวกรผู้ออกแบบ สามารถเห็นงานได้ ในทุกมุมมองที่ต้องการทำให้การออกแบบเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

cadewa-03

HVAC ออกแบบได้เร็ว และถูกต้อง

CADEWA รองรับ การออกแบบ ระบบปรับอากาศ ในอาคาร ขนาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน  เช่น ศูนย์การค้า หรือ โรงพยาบาล  ที่มีระบบ ท่อปรับอากาศมากมาย    สามารถออกแบบ ได้ง่าย ด้วย ฟังก์ชัน ที่มีประโยชน์มาก อย่างเช่น

 • การ วางหัวจ่ายลม อัตโนมัติ โดยเลือกจาก ไลบรารี่ที่มีเตรียมไว้ให้
 • การเดินท่อ ต่อหัวจ่าย เป็น ชุด โดยอัตโนมัติ
 • การช่วยคำนวนขนาดท่อลม เพื่อ รักษาแรงดันในท่อ
 • การเดินท่อ ขึ้น ลง หักเลี้ยว ซ้าย ขวา  โดยใส่ ท่อแยก ข้อต่อ ข้องอ ข้อลด ให้โดยอัตโนมัติ
 • การถอดปริมาณ ออกเป็นตาราง ส่งออกให้ Excel เพื่อคำนวนราคา

เป็นต้น

cadewa-04

SANITARY  ออกแบบได้งานคุณภาพและง่ายกว่า

CADEWA รองรับ การออกแบบ ระบบ สุขาภิบาล ในอาคาร หรือโครงการก่อสร้าง ได้ง่าย  ด้วยฟังก์ชัน อัตโนมัติต่าง ๆ  อย่างเช่น

 • การเลือกวางสุขภัณฑ์ แบบชุด โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลา
 • การเดินท่อ น้ำดี และน้ำทิ้ง เพื่อต่อ เข้า ชุดสุขภัณฑ์ พร้อมใส่ฟิตติ้งโดยอัตโนมัติ
 • การต่อชุดท่อน้ำทิ้ง เข้าระบบท่อเมน พร้อมใส่ฟิตติ้งโดยอัตโนมัติ
 • ฟังก์ขันการถ่ายระดับ ท่อน้ำทิ้ง เพื่อ ลดปัญหา น่ำขังในระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่น จากท่อ ซึ่งพบมากในอาคารชุด
 • การถอดปริมาณ ออกเป็นตาราง ส่งออกให้ Excel เพื่อคำนวนราคา

เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าอาคาร

CADEWA รองรับ การออกแบบ ระบบไฟฟ้า ในส่วนต่าง ๆของอาคาร ซึ่ง อำนวยความสะดวกในการทำงาน ด้วยฟังก์ชัน ต่าง ๆ  อย่างเช่น

 • ไลบรารี สัญญลักษณ์ ของอุปกรณ์ ในระบบไฟฟ้าที่ ครบครัน
 • การวางสัญญลักษณ์แบบ อัตโนมัติ
 • เส้น สายไฟ แบบ ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน เพื่อ ออกแบบได้อย่างถูกต้อง เช่น สัญญลักษณ์ เดินลอย หรือ ฝังผนัง
 • การเดินสายไฟ ต่อ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างสัญญลักษณ์ ในลักษณะเป็นวงจร ของแต่ละห้อง  แต่ละโซนในอาคาร
 • การถอดปริมาณ อุปกรณ์และ สายไฟ พร้อม ข้อมูลหน้าตัด
 • การเดิน Cable tray สำหรับ สายไฟ พร้อม Hanging rod

BIM ready

CADEWA รองรับ เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) โดยสามารถรับเข้า และส่งออก ไฟล์ มาตรฐาน IFC เพื่อให้โปรแกรม BIM อื่น นำข้อมูลไปใช้งานได้

ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม หรือ  อบรม ทดลองการใช้งาน โปรแกรม ฟรี 1 วัน  โทร 02 744 9045 ต่อ 321

cadewa-01-400x359
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้