BIM Technology

BIM Technology by AppliCAD

BIM Technology โดย AppliCAD เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM ที่พร้อมส่งมอบ เทคโนโลยีด้าน BIM ให้กับคุณอย่างครบวงจร ผ่านเครือข่ายและพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี BIM มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น Archicad, Solibri, ProtaStructure, Twinmotion และซอฟต์แวร์ชั้นนำอื่นๆ ให้ทุกกระบวนการทำงานของคุณลื่นไหลอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนขั้นตอนการส่งมอบงาน

Construction Project Process

โดยปกติแล้วในกระบวนการทำงานโครงการก่อสร้างจะมีขั้นตอนการทำงาน แต่ละงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลากรสาขาวิชาชีพต่างกันไป

  • ส่วนใหญ่แล้วโครงการก่อสร้างจะเกิดจากความคิดริเริ่มของเจ้าของโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของเงินทุน หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จะสร้างโครงการซึ่งส่วนใหญ่มีอาคารแบบต่างๆ ตามประโยชน์ใช้สอยตามความมุ่งหมายของโครงการนั้นๆ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้วจึงจะเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาในส่วนรายละเอียดในโครงการ ซึ่งจะประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างต่างๆ ทั้งอาคาร ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
  • ซึ่งงานหลักๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นส่วนของอาคาร ซึ่งต้องออกแบบโดยสถาปนิก โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคิดคอนเซป หน้าตาอาคารทั้งภายนอกภายใน การเข้าใช้งานส่วนต่างๆ ของอาคาร จากนั้นจะเป็นกระบวนการออกแบบเพิ่มเติมโดยลงรายละเอียดส่วนต่างๆ ของอาคารทั้งงานสถาปัตย์ภายนอกภายในงานโครงสร้างงานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ซึ่งทั้งหมดต้องประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้แบบขออนุญาตก่อสร้างที่สมบูรณ์
  • เมื่อขออนุญาตก่อสร้างผ่านแล้วถัดไป คือเริ่มต้นการก่อสร้าง (Construction) ซึ่งต้องมีผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกรสาขาต่างๆ นักวางแผนงานก่อสร้าง ตลอดจนนายช่างโฟร์แมน และแรงงานอาชีพ ทำงานร่วมกัน จนส่งมอบงาน (Delivery) ให้กับเจ้าของโครงการได้ทันเวลาตามกำหนดในงบประมาณที่ตกลงราคากันไว้แล้ว
  • เมื่ออาคารสร้างเสร็จ และส่งมอบแก่เจ้าของอาคารแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้งานอาคาร ซึ่งจะมีบุคคลต่างๆ เข้ามาใช้อาคาร ซึ่งอาคารต้องมีฝ่ายอาคาร หรือนิติอาคาร ที่จะมีระบบการบำรุงรักษาอาคาร (Maintenance) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่สะดุด หรือเกิดปัญหาซึ่งการบำรุงรักษาอาคารมีหลายส่วนงาน เช่น การดูแลทรัพย์สิน การบำรงรักษาแบบล่วงหน้า ระบบแจ้งซ่อมรายวัน การเก็บสต๊อคอะไหล่ การว่าจ้างผู้รับเหมา

Construction Project Process with AppliCAD

เมื่อทีมออกแบบ หรือทีมแบบของผู้รับเหมาก่อสร้างตัดสินใจนำกระบวนการ BIM มาแทนการทำงานแบบเดิม ซึ่งการทำงานด้วย BIM ใน stage ต่างๆ จะมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

Stage BIM Task Software
Conceptual เตรียมตัว เพื่อทำ BIM โดยการจัดทำ BIM Execution Plan (BEP) ArchiCAD, BIMx, Twinmotion
Design & Detail ใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติ โดยลงรายละเอียด และข้อมูลให้ครบ ตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลด้วย Clash detection แล้วแก้ไขวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ArchiCAD, BIMx, BIMCloud, Solibri, Prota Structure
Construction ถอดปริมาณ เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้างวางแผนขั้นตอนการก่อสร้าง ทำแบบก่อสร้าง งานสถาปัตย์ โครงสร้าง และงานระบบ ทำแบบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ArchiCAD, BIMx, BIMCloud, Primavera
Delivery ทำแบบ ASBUILT BIM (option) สแกนอาคารที่เสร็จสมบูรณ์ด้วย laser scan หรือ Image360 age360 ArchiCAD, BIMx, BIMCloud
Operation ใช้ข้อมูล BIM ในการดูแลบำรุงรักษาอาคาร การดูแลทรัพย์สิน, การบำรงรักษาแบบล่วงหน้า, ระบบแจ้งซ่อมรายวัน, การเก็บสต๊อคอะไหล่, การว่าจ้างผู้รับเหมา ArchiCAD, BIMx, BIMCloud

ผลิตภัณฑ์ด้าน BIM ของเรา

ARCHICAD Box Mockup

ArchiCAD

เป็นซอฟต์แวร์ BIM ตัวแรกของโลกเพื่องานออกแบบที่ได้รับการยอมรับ และมีผู้ใช้งานมากที่สุดในยุโรป ด้วยความง่าย สะดวก และรวดเร็วในการทำงาน จึงเป็นทางเลือกสำหรับการเริ่มต้นใช้ BIM เป็นมาตรฐานในการออกแบบขององค์กร

Archicad ThaiBIM Box Mockup

ArchiCAD Thai BIM

ซอฟต์แวร์เน้นในเรื่องงานออกแบบสถาปัตย์ ฐานราก หลังคา และงานโครงสร้าง เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ (BOQ) ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทยสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูปที่พัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับงานรับเหมาในประเทศไทย

BIMx

BIMx เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนาโดย Graphisoft, Hungary เจ้าของโปรดักส์ ArchiCAD ที่เป็น BIM เพื่อจุดประสงค์ให้อำนวยความสะดวกแก่ไลฟ์สไตล์การทำงานของสถาปนิก และวิศวกรที่ใช้ ArchiCAD ซึ่งปัจจุบันต้องเดินทางไปตามไซต์งานต่างๆ อยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังสามารถคุยงานและเห็นแบบที่อัปเดตล่าสุดได้ทันที ทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เสียเวลา

[ EPTAR ] Reinforcement Box Mockup

[eptar] Reinforcement

ซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำแบบและได้ข้อมูลต่างๆถูกต้องและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแสดงรายการวัสดุการเสริมแรงและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับอาคารที่สร้างจาก ArchiCAD โดยการใช้เครื่องมือช่วยในการกำหนดรายละเอียดและสร้าง 2D และโมเดล 3D ที่สมบูรณ์

ProtaStructure Box Mockup

Prota Structure

โซลูชั่น BIM ที่ครอบคลุมงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างจนถึงการวิเคราะห์ และออกแบบอาคาร โดยซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสร้างโมเดลงานคอนกรีต และโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย ซึ่งจะประกอบไปด้วยออบเจ็คต่างๆ ที่นำมาช่วยในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก …

Solibri BIM Box Mockup

Solibri

ซอฟต์แวร์เพิ่อการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพโมเดล BIM ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการออกแบบ และก่อสร้าง สร้างข้อกำหนด และเงื่อนไข เพื่ออการตรวจสอบโมเดล BIM ตามมาตรฐาน ได้อย่างละเอียด ถูกต้อง และแม่นยำ

ผลิตภัณฑ์ต่อยอดสำหรับงาน BIM

Twinmotion Box Mockup

Twinmotion

ซอฟต์แวร์ด้านงานเรนเดอร์ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ สำหรับงานนำเสนอโครงการด้วยการทำงานที่ง่ายในรูปแบบ Drag & Drop สามารถปรับเปลี่ยน และดูผลได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น SketchUp, Revit, ArchiCAD ทำให้ Twinmotion ซอฟต์แวร์เรนเดอร์ได้รับความนิยมในกลุ่มสถาปนิกเป็นจำนวนมาก

Oracle Primavera Box Mockup

Oracle Primavera

เป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโครงการแบบครบวงจร ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในหลากหลายธุรกิจ ซึ่ง Primavera นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกันกับหลากหลายตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้แบบ Real-Time

Spacewell Software

Spacewell

ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ Facility เพื่อ Smart Building และเพื่อการจัดการพื้นการทำงานให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัว คุ้มค่า ลดต้นทุนและการใช้พลังงานในอาคาร ทำงานรวมกับ BIM ได้อย่างดีเยี่ยม สร้างประสบการณ์ที่สุดยอดแก่ผู้ใช้งาน

Have Questions?

ติดต่อสอบถามบริการ BIM Technology ด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ สอบถามราคาหรือรายละเอียดเพิ่มเติม


Please fill this form in English.

Name *

Lastname *

Company *

Industry *

Email *

Telephone *

Province *

Districts *

Message *