My logo

Rendering by ARTLANTIS ขอใบเสนอราคา

ARTLANTIS

โปรแกรมด้านการ Rendering และ Animation เป็นที่นิยมในกลุ่มสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

What’s new in Artlantis 2020

Artlantis RAL Colors

RAL Colors

Artlantis 2020 offers 243 codified colors and tints from Ral Effect, RAL Design and RAL Classic color chart, which are the defining paint standards in the world of architecture and building construction.

Denoiser tool

Decrease, or even cancel, the noise from your renderings, typically produced by the reflection from shaders. Want a little noise in your image? Decide for yourself to activate this option or not. The Denoiser tool analyzes the image’s pixels and reduces the noise.

3D Grass

The integrated Media catalog offers 4 new grass types and 6 updated types of 3D grass enhanced with new settings: adjust the color of the grass tufts, apply density variations — the size is automatically calculated zone by zone.”

Portals tool

Portals: a new optimization setting for managing light in Artlantis. When using low settings for a fast calculation of your renders, this option improves the lighting of your indoor scenes and removes the noise from the image.

Artlantis 2020 Main Features

Intuitiveness and Simplicity

Interface

Designed with an extremely clear and ergonomic interface, Artlantis is both easy and comfortable to learn and use. At all times, the necessary tools are at hand near the real-time preview window, which allows you to see the results of each adjustment.

Simplicity

You don’t have to be skilled in computer graphics — learning and using Artlantis is easy and very fast. Artlantis is used by experts, advanced users and beginners alike to simulate, present and communicate their projects, by producing both high quality still images and animations with striking photo-realism in record time!

Preview and speed

Simplicity

You don’t have to be skilled in computer graphics — learning and using Artlantis is easy and very fast. Artlantis is used by experts, advanced users and beginners alike to simulate, present and communicate their projects, by producing both high quality still images and animations with striking photo-realism in record time!

Interface

Designed with an extremely clear and ergonomic interface, Artlantis is both easy and comfortable to learn and use. At all times, the necessary tools are at hand near the real-time preview window, which allows you to see the results of each adjustment.

2D Views

2D Window

In addition to the 3D preview, Artlantis has a 2D window for positioning cameras or sequences, making it easy to set up a panorama path to explore the project.

Viewpoints

Define and save as many views as you want: in perspective, in parallel view, in insertion or panorama, each with its own light settings.

Depth of field

Just as a photographer chooses an apperture, in Artlantis, you can set the depth of field, the ISO and the shutter speed for as many views as you want. Whether you focus on an object, on a specifc point in space or infinity, you can easily set the blur with the help of a slider.

Parallel views

Parallel views (projections and cuts) can be set in the dedicated inspector, based on the type of projection (elevation, axonometry, top view), camera positioning, view width, or the definition of the cutting planes … A control bar allows you to edit the main settings of the project in its environment.

Perspectives and verticals

Each point of view has its own infinite ground, level, materials and background or foreground images easy to manipulate, resize or even adjust the edges in the preview. Artlantis has a vertical function that makes a perspective mode particularly interesting for high-rise projects.

Media

Shaders&Textures

With a simple drag and drop from the catalog onto a surface from a scene, you can instantly dress the surface with the designated material and set its attributes like color, tint, opacity, reflection and diffraction, orientation and pattern scale, etc. For more realism, you can fine tune the settings and change the outlook of the surface by modifying the reflectiveness, or shininess, or bump …

Objects and 3D Characters

For scenerys of stricking reality reflecing the abundance of life, Artlantis offers a amazing object manager. You can manipulate objects in 3D or in 2D, and relate their behaviors to the scene specificity by controling their hierarchy, anchor, and season. Or, you can olso set their characteristics like being always vertical to the floor like a floor lamp for example, while a wall lamp has to hung perpendicularly to the wall.

MediaStore

Thousands of additional media are available for purchase in Medias Store directly accessible from inside of Artlantis. It laso a Media Converter for media belonging to the previous versions.”

Artlantis 3D Vegetation

3D vegetation

Plants, grass, lawn and 3D trees are simple objects, to be aplyed with drag and drop.
In addition, they possess the astonishing peculiarity of adapting the density and the tint of their foliage to the season.
Artlantis offers a placement tool spécific to objects featuring vegetation. It allows to place objects individually by drag-and-drop or by zone.

Artlantis Postcards

Postcards

A Postcard is a snapshot of a scene saving all settings assigned to materials (colors, shaders and textures) for later usage or shareing. Similar to shaders, objects or images, the Postcards are also considered as media.

Integrated media catalog

Artlantis owes its fame to its rich and easy-to-use catalog: more than 1000 media are organized in an intuitive maner to be explored in your 3D scenes directly.

Global Illumination & Lights

Artlantis Global Illumination & Lights

Global illumination

With Artlantis, you can easily and quickly study the light effects according to the geometries, the energy sources, geographical location, date or materials. By integrating cache irradiance calculations, Artlantis evaluates very accurately the light energy exchanges for global illumination simulation, which further enhances the realism of the calculated images.

Lights

Artlantis has different types of light sources (spot, bulb, directional light, heliodon, sky) as well as effects (atmospheres, turbulence, diffraction, halo, depth of field) and manages transparent materials like the effects of light on curtains. Soft shadows and blurs are easy to set with an interactive cursor. You can edit a specific object contour, image or scene, and thus manipulate the light rays and soften the general ambiance of scenes and animations.
– Artificial lights with limitless positioning, orientation, color, intensity or quantity.
– 8 native IES profiles, each with custom light intensity and radiosity. You also can import your own profiles as well as those from the manufacturers’ catalogs.
– Heliodons: these natural light sources can be customized depending on the time of year, day, hour and place (longitude and latitude). You can define as many ambiance and natural atmospheres as you want.
– Neon shaders: unlike point light sources, this emissive material should be applied on surfaces; you can set its power and color. It completes the artificial lights delivered with Artlantis and contributes to more realistic lighting.

Still images & animations

Site insertion

Essential tool permitting to simulate a building project in its future site for building permits, a feature unique to Artlantis. Its sequenced inspector leads you step by step through the space recognition settings immediately displayed in preview. The process is simple and fluid. You can even asign transparency to the foreground images directly. Once the insertion finished, the final project is revealed in the preview window in a record time.

White model

This type of rendering allows you to automatically transform all surfaces of a scene — except for the transparent ones — into white material to better appreciate the project volumes. As for the lights, they maintain their colors to create very elaborate atmospheres.

White balance

White balance allows you to adjust the color cast of an image, automatically, from the chosen reference color.

Ambient occlusion

Ambient occlusion creates shadows in the indoor and outdoor scenes, which gives scenes more depth and relief and therefore, more realism.

Pre-defined settings

Choose from several pre-recorded modes (indoor, outdoor, low light) and different definitions (speed, medium, quality), to quickly obtain an optimal result!

Adaptive antialiasing

Artlantis intelligent antialiasing adapts to the areas to be treated to improve image quality by reducing the effect of noise and aliasing contours.

Post-Processing

Apply different effects to the current view and set the brightness, contrast, and color of a rendering. Save time and add effects, like grain, paint or pastel; highlight contours directly in Artlantis.

Still images&animations-02

Animation

Objects, characters, clouds, atmospheric effects, shaders and textures, the light sources themselves — all the components of the rendered scenes can be explored.

Artlantis makes it possible to stage and design a film from one or more sequences whose editing is done in a simple and intuitive way thanks to its integrated timeline, allowing you to define the tracking of the camera and/or the trajectory of objects and lights of the project; accelerate or decelerate their movement; combine different sequences or panoramas; create and edit a trajectory; conduct sun studies or test a 360° panoramic view.

A VR object allows you to manipulate a scene in 360° and go through into it. Automatically calculated from rendered images around the scene, simply choose the number of images to calculate horizontally and vertically to guarantee the fluidity of the animation. The film is then calculated in many formats, regardless of the platform: .jpeg, .dv, .mpeg, .tga, .mov or .avi.

Render Manager

Optimizes the rendering calculation time: distribute your calculations across several computers of the local network (Mac/PC), in order to reduce the rendering time.

Still images&animations-03

Artlantis 2020

ทำไมจึงต้องเรนเดอร์ด้วย ARTLANTIS

 • เพราะว่าซอฟต์แวร์ BIM และ CAD ที่เรนเดอร์ได้ จะมีข้อมูลมากเกินความจำเป็นสำหรับการ Render ไฟล์งาน CAD จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ๆ ตามพัฒนาการของตัวโครงการ ซึ่งข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการ Render ก็จะมากขึ้น ๆ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เปลืองหน่วยความจำ
 • เพราะระหว่างที่ทำการเรนเดอร์ อยู่ คุณยังสามารถทำงานอื่นกับโครงการที่ทำอยู่ ต่อได้ แทนการนั่งรอให้เรนเดอร์เสร็จ
 • การใช้ Artlantis ในการ Rendering จึงเป็นตัวช่วยที่ดี เป็นโปรแกรมแบบ Stand-alone ไม่ใช่โปรแกรมแบบ Plug in ทำให้สามารถ แยกงาน Rendering ออกจากไฟล์งานที่กำลังออกแบบอยู่ได้ ในขณะที่ Artlantis คำนวณเรื่อง Rendering ไฟล์งานหลักก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้โดยที่ไม่เสียเวลา
 • ผลิตผลของงานออกแบบที่สำคัญ คืองานเรนเดอร์ Artlantis เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการ Rendering เท่านั้น ไม่เหมือนกับโปรแกรม CAD อื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อสร้างโมเดลและสร้างเอกสารแบบ โปรแกรมเรนเดอร์แบบ stand-alone ไม่ใช่โปรแกรมที่เป็นแค่ Plug-in ยังมี Plug in ที่ทำให้สามารถรองรับไฟล์จากโปรแกรม CAD และ BIM ที่ใช้งานอยู่ทั่วไปได้เกือบทุกโปรแกรม และหากมีการแก้ไขในไฟล์งานที่ออกแบบจะสามารถอัพเดทเชื่อมต่อให้แก้ไขได้ด้วย อีกทั้งไฟล์งานที่บันทึกโดยจะไม่มีการสูญหาย หรือเสียไป
 • ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบใด (MacOS, Windows) ก็สามารถใช้งานได้
 • สามารถรับไฟล์จาก CAD ต่าง ๆ ได้มากมาย

ซอฟต์แวร์เรนเดอร์ลิขสิทธิ์ ที่ได้ทั้งคุณภาพ และความรวดเร็ว พร้อมอบรมการใช้งานฟรี

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม

 •  
  70
  Shares
 • 70
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้