Chat with us, powered by LiveChat

What’s New SolidPlant 2016 “Complete more, Easy more and Better than”

Applicad Public Company Limited.Article - SolidPlant ArticlesWhat’s New SolidPlant 2016 “Complete more, Easy more and Better than”

May

3

2016

What’s New SolidPlant 2016 “Complete more, Easy more and Better than”

What’s new SolidPlant 2016

       ในปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ เขียนแบบก็จะพัฒนาให้มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายขึ้น สำเร็จรูปมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับตัวซอฟต์แวร์ SolidPlant 2016 ได้พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน ทำให้การออกแบบนั้นง่ายและเร็วขึ้น ทีนี้เรามาดูกันว่ามีเครื่องมือหรือ Feature อะไรใหม่ๆ เข้ามาบ้าง

1. Multi-Route Navigator

เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำทางหรือ Guide line ในการเดินท่อหรือการออกแบบแนวท่อในลักษณะที่เป็นการกำหนดจุดต้นทางกับปลายทางไว้พร้อมกันหลายๆ จุด แล้วสั่งให้ซอฟต์แวร์สร้างเส้น Center line ของท่อขึ้นมาให้ทีเดียวพร้อมๆ กัน เราก็จะเห็นแนวการเดินท่อคร่าวๆ ที่ซอฟต์แวร์สร้างไว้ให้ หลังจากนั้นเราก็ยังสามารถมาปรับแต่งแนวท่อได้เองตามความต้องการของเรา เมื่อได้แนวท่อตามความต้องการของเราแล้ว เราค่อยทำการแปลงเส้น Center line นั้นเป็นท่อ 3 มิติ จริงๆ เครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราออกแบบแนวท่อเบื้องต้นได้ทีเดียวพร้อมๆ กัน จะช่วยประหยัดเวลามากกว่าที่เราจะมาวางหรือเขียนแนวท่อเองทีละเส้น เครื่องมือนี้จะมีประโยชน์และเหมาะสมมากสำหรับงานในลักษณะที่เป็น Conceptual Design

Multi-Route Navigator

2. Auto GA Drawing

       โดยส่วนใหญ่แล้วการทำแบบภาพด้าน, Section Plan, Elevation Plan ต่างๆ เราจะต้องมาทำการบอกหรือกำหนดขนาดเอง ให้คำอธิบายหรือ Annotation ไม่ว่าจะเป็นพวก Tag, Line Number, Elevation ลงไปในแบบเองทั้งหมด แต่สำหรับ SolidPlant 2016 ได้พัฒนาเครื่องมือที่สั่งทำ GA Drawing (General Arrangement Drawing) ขึ้นมา โดยเครื่องมือนี้จะทำการบอกขนาดในระยะตามตำแหน่งต่างๆ ให้เราทั้งหมด พร้อมกับแสดงคำอธิบายหรือ Annotation ไม่ว่าจะเป็นพวก Tag, Line Number, Elevation ลงในแบบให้เราเลยโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำแบบลงไปได้เป็นอย่างมาก

Auto GA Drawing

3. Branch Table

       โดยปกติแล้วการเขียนงานท่อ ช่วงที่เราทำ Branch ของท่อ เราก็จะต้องไปดูข้อกำหนดของงานนั้นๆ ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรในการทำ Branch สำหรับตัว SolidPlant 2016 นี้ได้เตรียมเครื่องมือในการกำหนดตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำ Branch ให้เราเลยว่าเราต้องการอุปกรณ์อะไรในการทำ Branch ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องทำ Branch ที่เป็น Main Size 6” แล้วทำ Branch ออกไป 4” โปรแกรมจะให้เรากำหนดอุปกรณ์ลงไปเลยว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไร เช่น Reducing Tee, Weldolet, Stub-In ทำให้สะดวกมากขึ้นในการเขียนโมเดลท่อที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเลือกคำสั่งที่เมนู

Branch Table

4. New Member List

       ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ในการทำ Member list เราจะทำได้เฉพาะเหล็กหรือ Member ที่ประกอบอยู่บน 3D Grid line เท่านั้นไม่สามารถ สั่งทำ Member list ที่อยู่ในรูปแบบของ Structure Element ที่เป็นพวก Stair, Ladder, Handrail, Platform, Truss ได้ แต่ใน SolidPlant 2016 ได้ทำการแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้ว เราสามารถสั่งทำ Member list ของเหล็กที่ประกอบกันอยู่ได้ทั้งหมด อีกทั้งเรายังสามารถเลือกได้อีกว่าจะเอาหรือไม่เอาเหล็กที่อยู่ใน 3D Grid line อันไหนและ Structure Element อันไหน ซึ่งทำให้เราสามารถดูปริมาณเหล็กที่เราจะใช้ได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องมากขึ้น

New Member List

New Member List

5. Bi-direction

      นับเป็นอีกหนึ่ง Feature ใหม่และในซอฟต์แวร์จำพวก Plant Design ที่ไม่ค่อยมี Feature นี้ นั้นคือการทำงานที่มีการ Update ข้อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างตัว P&ID กับ 3D Model ซึ่งการทำงานก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ถ้าเราเขียนงาน P&ID ด้วย SolidPlant P&ID เสร็จแล้ว เราสามารถส่งข้อมูลพวก Tag ต่างๆ ไปยังตัว SolidPlant 3D เพื่อนำ Tag เหล่านั้นมาใช้ในการเขียน 3D Model และเมื่อฝั่ง P&ID มีการแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล ตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังฝั่ง 3D Model ว่ามีการแก้ไขข้อมูล เราจะทำการ Update ตามหรือไม่ ซึ่ง Feature นี้จะมีประโยชน์อย่างมาก ที่เราไม่ต้องมาคอยตรวจข้อมูลระหว่างตัว P&ID กับตัว 3D Model ย้อนหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลา

Bi-direction

บทความ : พิสิทธิ สุทธิธรรม

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...