Menu

Timeline : 20 ปี SolidWorks

May

3

2016

Timeline : 20 ปี SolidWorks

การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวอร์ชั่นแรก SolidWorks 1995 โดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในการพัฒนาโปรแกรม คือสร้างเครื่องมือในช่วยการออกแบบมีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีงานด้านวิศวกรรมมาสู่ผู้ใช้งานทุกคน ปีนี้เป็นการครบรอบ 20 ปี เริ่มต้นปีแรกจาก SolidWorks 95 เราลองมาดูการประวัติย้อนหลัง เราจะเห็นภาพรวมในการพัฒนา เครื่องไม้เครื่องมือการออกแบบ มาจนถึงทุกวันนี้คือ SolidWorks 2016

        ยุคการออกแบบเป็นเรื่องที่ง่าย : มอบเครื่องมือในการออกแบบสามมิติที่มีประสิทธิภาพมาสู่ทุกคน

        ก่อตั้งบริษัท SolidWorks บนความคิดเรื่องการออกแบบสามมิติ มีข้อได้เปรียบมากมายช่วยลดต้นทุน และทำงานได้บน PC ที่ใช้ Windows ที่นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการออกแบบ แต่ยังคงความง่ายในการใช้งาน และเป็นเครื่องมือสามมิติที่จะมาช่วยงานวิศวกรทุกคนได้

       SolidWorks 95

ออกสู่ตลาดวันที่ 12 ธันวาคม 1995 สมัยนั้นราคาโปรแกรมสามมิติจะอยู่ที่ 4000 USD ถึง 18000 USD SolidWorks 95 ได้ออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้ใช้งานได้ง่ายบน Windows 95 ช่วยให้ลดการเรียนรู้โปรแกรมจาก 3 เดือน เป็น 3 วัน เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ ในเวลานั้น

SolidWorks 95

       The Gold Partner Program โปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ SolidWorks ได้อย่างดี ไม่มีปัญหาอยู่หน้าต่างเดียวกันใช้งานได้ง่าย ซึ่งทาง SolidWorks ได้ทำการทดสอบก่อนที่จะออกใบรับรองให้กับโปรแกรมเสริม

       SolidWorks 97

        ได้เพิ่มเครื่องมือการออกแบบโลหะแผ่นเข้ามาในโปรแกรม สามารถคลี่งานโลหะแผ่นได้ง่ายและแม่นยำ

       SolidWorks 99

       เพิ่มเครื่องมือใช้การตรวจสอบการชน หรือกินเนื้อกันแบบตลอดเวลา (Real-Time)

       The First Certified เป็นปีแรกที่เปิดให้มีการสอบใบรับรอง Certified SolidWorks Professional (CSWP)

       1999 เป็นปีแรกที่มีการจัดการประชุม SolidWorks World เป็นการรวบรวมผู้ใช้ SolidWorks ทั่วโลกมารวมกันที่ Palm Springs, CA วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2542

       เปิดตัวคำสั่ง Hole Wizard เป็นครั้งแรกใน SolidWorks 2000 เป็นคำสั่งช่วยในการเจาะรูในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เปิดตัว eDrawings เป็นไฟล์ในการแชร์ข้อมูล 2D และ3D CAD ช่วยให้การสื่อสารถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

       มีการจัดตั้ง SolidWorks National User Group (SNUG) โดยเริ่มต้นจาก Scott Bemis, Michelle Pillers, Mark Peters, และ Richard Doyle เป็นผู้บริหารจัดการ สร้างเครือข่ายกลุ่มชุมชนผู้ใช้ SolidWorks

       ยุคแห่งความเสมือนจริง : ใช้ CAD ต่อยอดให้เสมือนจริง จากการแสดงผลสมจริง หรือการทดสอบชิ้นงาน ใน CAD

       3D ContentCentral เปิดตัวศูนย์รวมฐานข้อมูล 2D และ3D อุปกรณ์ ชิ้นส่วนมาตรฐานให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี

        SolidWorks 2003

       เปิดตัวโปรแกรม COSMOSXpress เป็นเครื่องมือทดสอบความแข็งแรง หาค่าความเค้น ความเครียด และการเสียรูปจากการรับแรง ด้วยวิธี FEA ให้ใช้กันฟรี

       Multi-body Part Modeling เป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการรูปทรงที่ไม่ติดใน Part ช่วยให้การทำงานซับซ้อน ที่ต้องนำชิ้นส่วนมาตัดกันมารวมกันได้สะดวกมากขึ้น

       RealView เป็นคำสั่งช่วยให้การแสดงผลวัสดุเสมือนจริงแบบทันที (Real Time)

       PDMWorks เพิ่มส่วนบริหารจัดการไฟล์ เอกสารอื่นๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบมี Revision อัตโนมัติ

       SolidWorks 2005

       Curvature Continuous Loft ช่วยในการควบคุมคุณภาพรอยต่อระหว่างผิวงาน Loft ให้มีความเนียนมากยิ่งขึ้น สำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์

       Bolt Connectors ช่วยให้การกำหนดเงื่อนไขการจับยึดด้วยน็อต สกรู ในงานวิเคราะห์เป็นไปอย่างง่ายดาย

       IDF สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม ออกแบบ PCB มาสู่ SolidWorks

       Flex Feature ช่วยในการสร้างงานลักษณะ ดัด (Bend), บิด (Twist), ยืด (Stretch) ด้วยคำสั่งเดียว

       Smart Components ช่วยสร้างคำสั่ง หรือชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกันอัตโนมัติ

       Variable Pitch Helix สร้างเกลียว ที่มีความแตกต่างระยะ พิช (Pitch), เส้นผ่าศูนย์กลาง, ความยาวเกลียว

       Display States เก็บการแสดงผลสี, การแสดงผลใส, ซ่อม/แสดง ของ Part และ Assemblies

       SolidWorks 2007

       SolidWorks Enterprise PDM เปิดตัวระบบการจัดการข้อมูลระดับองค์กร ช่วยให้การบริหาร และจัดการข้อมูล

       The Certified SolidWorks Associate Exam เปิดการสอบใบรับรองให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

       SolidWorks 2008

       TolAnalyst เพิ่มการหาค่าพิกัดความเผื่อที่เหมาะสมในโปรแกรม SolidWorks

       DimXpert ให้ขนาดบน 3D ตามมาตรฐาน ASME Y14.41-2003 และ ISO 16792:2006 สามารถนำไปใช้ร่วมกับ TolAnalyst เพิ่มการหาค่าพิกัดความเผื่อได้ด้วย

       SolidWorks Composer เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำไปใช้ในการทำคู่มือการทำงาน, งานประกอบหรือไฟล์นำเสนองานแบบตอบโต้ได้

       SolidWorks 2009

       CircuitWorks นำข้อมูลจากโปรแกรมออกแบบ PCB มาสู่ SolidWorks โดยสามารถจะมีฐานข้อมูล หรือเพิ่มฐานข้อมูล เพื่อให้งานที่นำเข้ามาเสมือนจริงมากขึ้น

       Speedpak เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน Assembly มากขึ้น

       ยุคต่อยอดงานจากการออกแบบ : ใช้ข้อมูลได้จาก CAD เพื่อสร้างต่อยอดทางธุรกิจ แบบระบบนิเวศ

       SolidWorks Sustainability เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       Event-Based Motion วิเคราะห์การเคลื่อนไหวเครื่องจักรที่มีความซับซ้อนในการทำงาน

       Direct Editing สามารถปรับขนาดส่วนต่างใน 3D จากการดึงได้โดยตรง

       SolidWorks 2011

       สามารถทดสอบงาน HVAC, ฮีทซิ้ง และระบบทำความเย็น ใน SolidWorks Flow Simulation ได้โดยตรง

       Walkthrough เพิ่มส่วนช่วยในการสร้างการเคลื่อนไหว ไปตามเส้นทางที่เรากำหนดเองได้อย่างง่ายดาย

       SolidWorks 2012

       Large Design Review ช่วยให้การเปิดไฟล์งานใหญ่ เพื่อตรวจสอบการสอบอย่างรวดเร็ว

       Costing เพิ่มเครื่องมือช่วยในการประเมินค่าใช้จ่ายคราวๆ ในที่งานออกแบบได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

       SolidWorks 2013

       SolidWorks Plastics เครื่องมือจำลองการไหลของพลาสติก ในแม่พิมพ์ฉีดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

       SolidWorks Electrical เป็นเครื่องมือสำหรับทีมออกแบบไฟฟ้าในการออกแบบ 2D Schematic และสามารถนำข้อมูลมาต่อยอดเป็น 3D ในส่วนออกแบบเครื่องกลได้

       SolidWorks 2014

       MySolidWorks รวบข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงวีดีโอและเทรนนิ่งไว้ที่เดียว

       New UI ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างลื่นไหล ในระบบคำสั่งการทำงานจัดเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น

       Style Splines และ Fixed Length Splines ช่วยการทำงานสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคุม Splines ได้ดีมากขึ้น

       SolidWorks 2015

       SolidWorks Model-Based Definition และ SolidWorks Inspection เป็นโปรแกรมสนับสนุนให้หน่วยงานผลิตและประกันคุณภาพ

       New connections เชื่อมโยงกับ 3D Printer ได้ ช่วยเรื่องการส่งงานที่ออกแบบแล้วส่งไปผลิตที่เครื่อง RP

       SolidWorks 2016

       SolidWorks Visualize เป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างภาพเสมือนจริง (Render)

       New UI ลดเวลาการเคลื่อนที่ของเมาส์ การคลิก และปรับอินเตอร์เฟสใหม่หมด

       Mate Controller สามารถกำหนดค่าการเคลื่อนที่ ของ Mate ที่ซับซ้อน ให้ได้ตามระยะและองศา ที่ต้องการอย่างง่ายดาย

  • 100,000 คนที่มีใบรับรอง Certified SolidWorks Associates
  • 29,000 สถานศึกษาที่ใช้ SolidWorks Education
  • SolidWorks ตอนนี้มีบริษัทที่กำลังพัฒนาโปรแกรมเสริม 266 บริษัท และตอนนี้มีโปรแกรมเสริมมากกว่า 375 บริษัท
  • มี Gold Partner 62 โปรแกรม
  • ตอนนี้มีผู้ใช้ SolidWorks มากกว่า 3 ล้านคน

       SolidWorks เริ่มจากวิสัยทัศน์ในการนำเสนอที่จะให้โปรแกรม SolidWorks ถูกติดตั้งไปทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิศวกร 22 ปี และ 24 เวอร์ ภารกิจคือที่จะช่วยให้วิศวกร มีเครื่องมือช่วยให้การออกแบบดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง จากตั้งแต่แนวคิดและงานวิเคราะห์ไปถึงการสื่อสารระหว่างทีม และติดตามงานออกแบบไปถึงงานผลิต SolidWorks มุ่งมั่นที่จะส่งมอบเครื่องมือให้วิศวกรด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก

สามารถดูฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชั่นล่าสุด SolidWorks 2016 ได้จาก http://www.solidworks.com/sw20

แปลและเรียบเรียง : ชโย เพ็ชรรัตน์

  • 53
    Shares
1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 votes, average: 5.00 out of 5, rated)
Loading...

Menu