Chat with us, powered by LiveChat

Menu

SolidWorks Electrical Design and Working with Connection

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Electrical ArticlesSolidWorks Electrical Design and Working with Connection

Jan

28

2016

SolidWorks Electrical Design and Working with Connection

โปรแกรม SolidWorks Electrical เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานทางด้านการออกระบบไฟฟ้าและควบคุม ในงานอุตสาหกรรมระบบ Automation ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการออกแบบนั้น จะมีเรื่องของความเกี่ยวข้องกับงานหลายๆ ส่วน ซึ่งผมจะยกตัวอย่างการนำ Feature ของ Software มาใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร จึงเป็นที่มาของหัวข้อในบทความครั้งนี้ครับ

SolidWorks Electrical Schematic

Create Auto Hyperlink for Continue Drawing Page

       SolidWorks Electrical สามารถทำให้ส่วนของงาน Automation ที่มีความความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยตัวโปรแกรมเองทำงานแบบ Project System ที่ง่ายต่อการแก้ไข การจัดการรูปแบบให้ตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าต้องการ และรวมถึงลักษณะของการสื่อสารที่เป็น Auto Hyperlink เมื่อเราทำการ Export ออกไปในแบบ PDF ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของแบบที่เราส่งให้ได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดเรื่องของการเข้าใจผิดในการสื่อสารในขั้นตอนการตรวจสอบแบบที่ ส่งไป ซึ่งจะทำให้ค้นหาง่าย ระบุตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง จึงทำให้ขั้นตอนของการตรวจสอบงานแบบ ระหว่างทีมที่ออกแบบกับลูกค้านั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางลูกค้านั้น ก็ไม่มีความจำเป็นต้องลง Software Viewer ของ .dwg ใดๆ เนื่องจากสามารถใช้โปรแกรมฟรีประเภท PDF Viewer ก็สามารถตรวจสอบแบบที่โปรแกรม SolidWorks Electrical และได้ Function ในรูปแบบ Hyperlink สำหรับ Link ตำแหน่งในแบบแต่ละแผ่นทันที โดยที่ไม่ต้องสร้างอีกครั้งใน PDF

Create Auto Hyperlink for Continue Drawing Page

Auto Reports

       ในการทำงานแบบในระดับ Project นั้น การได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากงานในส่วนนี้ เป็นงานที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อถอดปริมาณสิ่งของที่อยู่ในแบบ สำหรับทำการประเมินราคาในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการนั้นๆ เพราะจะมีเรื่องของ Lead Time ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เข้ามาร่วมด้วย เพราะฉะนั้น การที่ทางทีมทำแบบไม่ต้องกลับไปนั่งถอดปริมาณของด้วยตัวเองจะเป็นการดีมาก ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของเวลาและความผิดพลาดได้ ซึ่งโปรแกรม SolidWorks Electrical มี Feature ที่สามารถทดแทนการทำงานในเรื่องของการถอดปริมาณแบบในโครงการได้ จึงทำให้เรื่องของการถอดปริมาณแบบในโครงการซึ่งก่อนหน้านี้มีความยุ่งยากใน การจัดการและถึงบันทึกข้อมูลนั้นหมดไป

      ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ การถอดปริมาณที่รวดเร็ว และแม่นยำ 100% ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในงานออกแบบไฟฟ้าในโครงการได้ และลดขั้นตอนงานเอกสาร และการตรวจสอบลงไปได้อย่างชัดเจน และหากระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่นั้น มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องชนิดของอุปกรณ์ รวมถึงปริมาณของอุปกรณ์ในโครงการทั้งหมด ก็เพียงกลับเข้าไปทำการอัพเดท Report อีกครั้ง เราก็จะได้ข้อมูลล่าสุดในการทำงานทันที รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ไว้ใจได้

Auto Reports

Project System

       จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานครับ โปรแกรมเขียนแบบหนึ่งโปรแกรม ก็ใช่ว่าจะเอามาออกแบบมันได้ซะทุกอย่าง ทุกโปรแกรมมีการออกแบบ Function การใช้งานให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท นั่นล่ะครับคือขีดจำกัดซึ่งทำให้เราต้องเลือกใช้งานโปรแกรมให้ถูกต้องกับงาน แต่ละประเภทนั่นเองครับ การใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับการทำงานตามประเภทนั้นๆ จะช่วยทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช่จ่ายในโครงการ ซึ่งอาจจะรวมถึงสภาพจิตใจในการทำงานของคนทำแบบเองด้วย ถ้าหากเลือกใช้โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่กว่างานที่ทำ ก็เหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตนนั่นล่ะครับ ส่วนเงินที่ลงไปกับซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ก็คงไม่ต่างกับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีเพียงความสามารถพื้นฐานใน เรื่องของเครื่องมือวาดของ CAD (File System) เบื้องต้น แต่ถูกนำมาใช้กับงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้งกระบวนการทำซ้ำ และความถี่ในการแก้ไขสูง และไม่มีในส่วนของเครื่องมือในความช่วยเหลืออย่างอื่นเลย นอกจากเครื่องมือวาด และแก้ไขเบื้องต้น ก็คงไม่ต่างอะไรกับการเข็นครกขึ้นภูเขา

       เพราะฉะนั้นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานออกแบบไฟฟ้าและควบคุมนั้น SolidWorks Electrical จึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุผลในเรื่องของการทำงานในระดับโครงการ ซึ่งจะช่วยเบาแรงในส่วนของทีมงานออกแบบ ด้วย Function พื้นฐานที่ใช้งานง่าย ในลักษณะของการค้นหา เลือกใช้ แล้วก็วางลงในแบบ ไม่ต้องมีความยุ่งยากในเรื่องของการตั้งค่าก่อนการใช้งาน เพราะกระบวนการทำซ้ำในส่วนของ Project Template ตัวโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น Title block, Standard symbols library (ANSI, IEC, JIS) และยังมีคำสั่ง Generate drawing and reports รวมถึงการตรวจสอบความผิดพลาดของการออกแบบในโครงการก่อนทำการส่งโครงการ และเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายลำดับไฟล์แบบในโครงการซึ่งสามารถทำได้ อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง หากเลือกใช้ Software ประเภท File System กับงานในระดับโครงการ เพราะฉะนั้น การเลือกใช้ Software ที่เหมาะสม จะทำให้ทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และสะดวกต่อการค้นหาและแก้ไขข้อมูล ซึ่งจะสามารถลดเวลาที่ใช้ในโครงการลงได้ นั่นหมายถึงกำไร และค่าใช้จ่ายที่ลดลง และยังสามารถรับโครงการเพิ่มเข้ามาทำในแต่ละปีได้อีกครับ

Project System

บทความ : สุรเชษฐ์ มังษะชาติ

  • 81
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu