Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Oracle Primavera ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร

Applicad Public Company Limited.Article Ci Article-Oracle Primavera ArticlesOracle Primavera ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร

May

14

2019

Oracle Primavera ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร

Oracle Primavera คือ ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร ที่เหมาะกับโครงการหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ Primavera สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน และ Interface ของ Primavera ก็มีความทันสมัยเรียบง่ายต่อการใช้งานทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทั้งคุณและทุกคนในทีมจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ได้รับการอัพเดทล่าสุดเหมือนกัน เพราะ Primavera เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Realtime ทำให้ลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้การตัดสินใจต่างๆ ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  Primavera จะแสดงผลของแผนงานของโครงการออกมาให้เราดูในแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ว่าโครงการนั้นจะมีขนาดใหญ่ หรือมีความซับซ้อนมากขนาดไหน ก็สามารถทำงานร่วมแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างสะดวก และสามารถทำงานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพาต่างๆ Primavera คือ ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร และบริหารโครงการของคุณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด

 

BENEFIT จุดเด่นของโปรแกรม
  1. (Overview Project Portfolio) การมองเห็นภาพรวมโครงการได้ดียิ่งขึ้น
    Primavera เป็นระบบการจัดการบริหารโครงการในรูปแบบ Portfolio ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นโครงการที่ดูแลอยู่ทั้งหมดรวมทั้งความคืบหน้าและเหตุการณ์ต่างๆได้แบบ Real Time ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการวางแผน และจัดการกับสิ่งต่างๆในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทรัยากร เวลา และงบประมาณ
  2. (Planning) การวางแผนงานแบบมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนงาน และจำลองเหตุการณ์ต่างในโครงการ ก่อนที่จะเริ่มขึ้นโครงการจริง และการวิเคราะห์แผนงานรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมและบริหารทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของกิจกรรมและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  3. (Collaboration & Team members) Primavera รองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่าย ช่วยให้พนักงานระดับบริหาร สื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานอื่นๆในโครงการได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบที่สามารถกำหนดหน้าที่และสิทธิ์ในการเข้าถึงงานที่ต่างกันไปในแต่ละบทบาทด้วยระบบตำแหน่งหน้าที่ (Role Base System) รวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อกับฟังฟ์ชั่น Team Members ที่สามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโครงการสามารถดูและอัพเดทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที
  4. (Tracking) การติดตามความคืบหน้า สามารถติดตามแผนงานของทั้งโครงได้ เพื่อดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้ และยังวิเคราะห์เรื่องต้นทุน เรื่องทรัพยากรต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของโครงการและยังมองเห็นข้อมูลแบบ Real-Time รวมไปถึงระบบการเทียบความคืบหน้ากับแผนงานที่วางไว้เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ
  5. (Report & Analysis) การรายงานผลและวิเคราะห์โครงการ Primavera มีฟอร์ม Report สำเร็จรูปมากกว่า 150 โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ และยังสามารถสร้างแบบฟอร์ม Report ตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถตั้งการแชร์ข้อมูลรวมไปถึงผล Report ต่างๆผ่านช่องทางเช่นอีเมลล์ , การแชร์ไฟล์ และอีกหลากหลายวิธีได้อย่างอัตโนมัติ รวมไปถึงสามารถสร้าง Report ไปเป็นนามสกุลยอดนิยมต่างๆเช่น PDF , Spreadsheet รวมไปถึงสามารถนำไปเชื่อมกับระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่างๆเพื่อต่อยอดเช่น Primavera Analytic เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม : Oracle Primavera 

 

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu