Article - SolidWorks, Article Mi, Articles, Free Training, Free Training - SOLIDWORKS

How to : เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ฟรี!! วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS

วิดีโอ เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยจะสอนถึงการสร้างชิ้นงาน (Part), การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly), การสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน 3D Model

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานขั้นพื้นฐานในการออกแบบเบื้องต้น ภาพรวมของการใช้งาน SOLIDWORKS ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เรียนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ฟรี!! วิธีการเขียนแบบสามมิติเบื้องต้น สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

SOLIDWORKS คือ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานที่เป็นรูปแบบงาน 3 มิติ โดยตัวโปรแกรมได้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โปรแกรม SOLIDWORKS มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และการทำงานที่มีรายละเอียดที่สำคัญ คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไปสู่กระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น

เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน
วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น เรียนรู้และเข้าใจได้ไม่ยาก

เรียน SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SOLIDWORKS (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของ SOLIDWORKS แต่ควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์)

เนื้อหาบางส่วนที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในการเรียนครั้งนี้

แนะนำการใช้งาน User Interface, การสร้าง Shortcut ของโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์งาน ไว้ในโปรแกรม SOLIDWORKS, Using Help, Unit Setting, Sketch Tips, การแก้ไข Feature, Create Cutting Profile, Making the Cut, เจาะรูด้วย Hole wizard, Mirror Feature, Modify Dimension, Freeze Feature, Assembly, Assembly – Collision Detect, Motion Study, Basic Motor, Assembly – Mate, Smart Fastener, Apply Measuring Tool, Interference check, Drawing view, Explode view, BOM & Balloon พร้อมแจกวิดีโอ สอนการใช้งาน SOLIDWORKS 19 บท ฟรี!

แนะนำ SOLIDWORKS ให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้

1. SOLIDWORKS Premium

ครอบคลุมการทำงานด้านการออกแบบ 3 มิติ ในทุกด้าน ทั้งด้านงานวิเคราะห์ชิ้นงาน (Simulation) ทวนสอบคุณภาพชิ้นงาน (Validation) การเขียนแบบไฟฟ้า (ECAD/MCAD) การเขียนท่อในโรงงาน (Wire and Pipe routing) และยังครอบคลุมถึงความสามารถที่มีใน Professional ด้วย

2. SOLIDWORKS Professional

สามารถ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานออกแบบดีไซน์ได้ โดยมีเครื่องมือ ดังนี้ เครื่องมือช่วยงานด้านการจัดการไฟล์ เครื่องมือช่วยด้านการสร้างภาพเสมือนจริง เครื่องมือช่วยในการประมาณราคาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือช่วนในการติอต่อสื่อสาร เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการทำงานของชิ้นงาน และคลังข้อมูลของแบบชิ้นงานต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทันที

3. SOLIDWORKS Standard

เหมาะกับงานด้านออกแบบ มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้คุณออกแบบได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสามารถออกแบบได้หลากหลาย เช่น การออกแบบชิ้นงาน 3D (Parts) การออกแบบชิ้นงานประกอบ (Assemblies) การสร้างแบบงานสำหรับการผลิต (2D Drawing) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเฉพาะทาง

สอนใช้ SOLIDWORKS เบื้องต้น ภาษาไทยฉบับเต็ม ฟรี!!!

SOLIDWORKS 3D CAD ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการทำงานในยุค Digital 4.0

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: SOLIDWORKS หรือปรึกษาคำแนะนำได้ที่: 095-365-6871

 

สำหรับท่านใดที่สนใจ เรียนรู้ และพัฒนา Skill เกี่ยวกับ SOLIDWORKS ทีมงาน AppliCAD มีแหล่งเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง หลากหลายช่องทาง

Facebook : https://www.facebook.com/solidworksthai 

Youtube : https://www.youtube.com/user/AppliCAD/videos 

รายการเอ็นจิเนียร์ฟองฟอด live สดทุกวันอังคาร สามารถติตดามได้ทั้งใน Facebook และ Yourube

ข้อมูลเพิ่มเติม SOLIDWORKS 

สาธิตการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ SOLIDWORK ฟรี!!
Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ