Chat with us, powered by LiveChat

Menu

GstarCAD 2010 Features

Jan

25

2016

GstarCAD 2010 Features

1. รองรับการทำงานร่วมกันกับไฟล์จาก AutoCAD มากขึ้น ไม่มีการสูญหายของข้อมูล -รองรับไฟล์ AutoCAD R2.5~2010 นอกจากนั้นยังรองรับไฟล์นามสกุลอื่นๆด้วย

-ความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับ windows 7 มากขึ้น
-มีอิสระและง่ายในการเชื่อมต่อกับไฟล์เหล่านี้ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้

2. มีคำสั่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การเขียนแบบและแก้ไขแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น E-transmit, New Mtext Manager, External Reference, Associative Dimension และ DWG Preview

-การใช้คำสั่ง Mtext ทั้งในส่วนของการ เขียนและแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทั้งในส่วนของการเขียน การตั้งค่าต่างๆ การจัดย่อหน้า รวมไปถึง Toolbar และ Dialogให้ทำงาน ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีความใกล้เคียงกับ AutoCAD มากขึ้น ทำให้มีความสะดวกในการเขียน และแก้ไข Text

-Associative Dimension : คือความสัมพันธ์ระหว่าง dimension กับ วัตถุที่เขียน โดยเมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขวัตถุ แล้ว dimension จะมี การแก้ไขตามโดยอัตโนมัติ

-การใช้คำสั่ง AutoXLSTable ทำให้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่าง CAD และ Excel

การใช้คำสั่ง AutoXlsTable สามารถที่จะรายงานจำนวนของ Block พื้นที่ และความยาวของวัตถุ นอกจากนั้นข้อมูลในตารางจะมีการ updated ทันที ที่วัตถุมีการแก้ไข

ผู้ใช้งานสามารถที่จะนับจำนวนของ Block ใน Layer ที่แตกต่างกันได้หรือ ใน Drawing ทั่วไปที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกัน และข้อมูลจะมีการ Updated ถ้า Drawing มีการแก้ไข

– มีฟังชั่นในการนำเสนอภาพให้เหมือนจริงด้วยคำสั่ง Render ซึ่งสามารถกำหนด lighting การสร้างและ แก้ไข Materials และ ใส่ Background ได้ และในขณะที่อยู่ใน Mode Rendering สามารถ ที่จะทำการ Zoomได้ โดยที่ภาพยัง Render อยู่

– สามารถแก้ไข file ที่มี Xref ได้ด้วย Edit External Referent ทำได้โดยกา รดับเบิลคลิ๊กที่ Drawing โดยตรงแล้ว แก้ไข Drawing ที่เป็น Xref ได้เลย

-มีคำสั่ง E-transmit ที่ใช้ในการบีบอัด ไฟล์ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับไฟล์ต้นฉบับเช่น xref, font, image

-Aerial View เป็นคำสั่งที่ช่วยให้การมองภาพได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

-มี Plug-in ตัว DWG Preview ช่วยให้สามารถเปิดอ่านแบบได้ โดยไม่ได้ต้องลงโปรแกรมตัวเต็ม ซึ่งจะกินทรัพยากรของเครื่อง ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น

3.มีความสามารถใน การทำงานที่เร็วขึ้นมากกว่าเดิม ดูได้จากตารางเปรียนเทียบ

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu