Article Mi, Article-GOM, Articles

GOM ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน Casting

การสแกน 3 มิติ และตรวจวัดค่างานหล่อโลหะ โดยการทำงานแบบอัตโนมัติกับเครื่องรุุ่น ATOS ScanBox 4105

เทคโนโลยีการตรวจวัด 3 มิติ (Optical 3D Metrology) 

GOM ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจสอบ รองรับกับชิ้นงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่ พร้อมเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง Blue Light และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน Inspection ช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตของท่านทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสแกน 3 มิติ และตรวจวัดค่าของผลิตภัณฑ์ GOM สามารถทำได้ทั้ง Manual Scan และ Automation Scan ซึ่งในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึงการสแกน 3 มิติ และตรวจวัดค่างานหล่อโลหะ โดยการทำงานแบบอัตโนมัติกับเครื่องรุุ่น ATOS ScanBox 4105 โดยมีตัวกล้องเสริมที่ติดบนหัวเครื่อง Scan เพิ่มขึ้นมา เรียกว่า Photogrammetry ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเก็บจุดอ้างอิงก่อนการ Scan พื้นผิว โดยจะใช้กับงานที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดของพื้นที่ที่ตัวเครื่อง Scan ที่ไม่สามารถ Scan ได้หมด ทำให้จำเป็นต้องทำการ Scan หลายรอบ ในลักษณะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนครบ ซึ่งต้องมีการอ้างอิงจุดไปเรื่อยๆ ไม่สามารถข้ามไปตำแหน่งอื่นได้ แต่การที่มีตัวกล้อง Photogrammetry จะทำให้การทำงานรวดเร็วและแม่นยำขึ้น เพราะก่อน Scan ตัวกล้อง Photogrammetry ได้ทำการเก็บจุดอ้างอิงไว้หมดแล้ว ทำให้การ Scan สามารถทำการเริ่มจากตำแหน่งไหนก็ได้ หรือข้ามไปตำแหน่งอื่นได้เลย โดยพื้นผิว Scan ที่ได้จะถูกดึงเข้าไปยังตำแหน่งจุดอ้างอิงที่ถูกเก็บไว้แต่แรก โดยตัวกล้อง Photogrammetry

ข้อมูลเพิ่มเติม : GOM

สแกนชิ้นงาน Casting ด้วย GOM ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบอัตโนมัติGOM ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนแบบ 3 มิติผลลัทธ์ของชิ้นงานที่สแกนด้วย GOMการตรวจสอบชิ้นงานของผลลัทธ์การสแกนด้วย GOM


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ