Article - 3DPrinter Mi, Articles

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี FDM ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ถ้าสินค้าออกสู่ท้องตลาดช้า 6 เดือน นั้นหมายถึง 66% ของกำไรขั้นต้นได้หายไปแล้ว
ด้วยช่วงเวลาของการผลิตสินค้า เมื่อมาถึงขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดแล้ว 80% ของมัน คือค่าใช้จ่ายที่ถูกสรุปไว้แล้ว
Mc-Kinsey Associates

เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงในเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน บริษัทหรือผู้ผลิต จำเป็น ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในตลาด ได้อย่างรวดเร็ว จึงจะประสบความสำเร็จได้

ตัวอย่างเช่นการแนะนำของ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าหรือความผันผวนของค่าใช้จ่ายของขั้นพื้นฐาน

เนื่องด้วย วัสดุ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน สามารถที่จะเรียกร้องให้เกิดความต้องการ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเหล่านั้น ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อตลาด ดังนั้น บริษัท หรือ ผู้ผลิต จึงจำเป็นต้องคิดออกแบบและผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างรวดเร็วและไม่แพง

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทำให้ เทคโนโลยี FDM มีความสำคัญต่อการออกแบบและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีปัจจัยทางด้านเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าเทคโนโลยี FDM (Fused Deposition Modeling) นั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่ไกลเกินตัว หรือ เป็นเทคโนโลยีที่สิ้นเปลือง ลงทุนสูงแต่อย่างใด ตรงกันข้าม FDM มันถูกใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนในการออกแบบสินค้า, การประเมินตลาด, การตรวจสอบคุณภาพ และ การวิเคราะห์การผลิต

บริษัท Stratasys Inc.,ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ Minneapolis U.S.A จัดตั้งขึ้นในปี 1998 และ เป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลก ที่เป็นผู้ผลิตระบบ RP (Rapid Prototypes) ในปี 2004 อีกด้วย และบริษัท Stratasys ยังเป็นผู้ที่มีส่วนแบ่งในตลาดนี้ถึง 48% ในอเมริกาและ 36% ของส่วนแบ่งตลาดทั่วโลก (Source: Wohlers Report).

อุตสาหกรรมทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยี FDM :
ตั้งแต่ที่มีระบบ RP เข้ามาใช้เมื่อปี 1987 เป็นครั้งแรก จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยากที่จะหาภาคของการผลิตใด ที่ไม่ได้มีใช้ระบบ RP เข้ามาเกี่ยวข้อง และได้การยอมรับในกลุ่มยานยนต์เป็นลำดับต้นโดยใช้ผลิตต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว

แนวคิดการออกแบบ:
บริษัท ไครสเลอร์ ในสหรัฐอเมริกา ต้องการที่จะสร้างโมเดลสำหรับการทดสอบอุโมงค์ลม ขนาด 3/8 เพื่อตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ของรถรุ่นดังกล่าวซึ่งโดยทั่วไปมันจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องจักรที่ ใช้เวลานานอยู่ในการเขียนโปรแกรมเป็นส่วนใหญ่ของเครื่อง CNC และเครื่องจักรกลต่างๆ

นอกจากนี้หลังจากที่ดำเนินการทดสอบแต่ละครั้ง และข้อมูลที่ได้มา, การเปลี่ยนแปลงการออกแบบจะหมายถึง การนำไปสู่ความล่าช้าของเครื่องจักรต่อไปอีกแถมด้วยรายจ่าย ที่เพิ่มขึ้นมา

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ไครสเลอร์ จึงได้นำ เทคโนโลยี FDM มาใช้ทำเป็นทั้งตัวต้นแบบ กับ เครื่องยนต์ในแบบจำลองขนาด 3/8 และทดสอบในอุโมงค์ลมภายใต้เงื่อนไขเดียวกันด้วย โมเดลจากเทคโนโลยี FDM สามารถทนต่อลมถึง 127 กิโลเมตร / ชั่วโมง


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee