Article – Eptar

  โปรแกรม EPTAR เป็น Add on เสริมที่ทำงานร่วมกับโปรแกรม ArchiCAD ซึ่งโปรแกรม EPTAR เป็นโปรแกรมที่จะเน้นไปทางด้านการทำ Drawing งานเหล็กเสริมคอนกรีต ทั้งในรูปแบบ 2D และ 3D รวมถึงการถอดปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต สำหรับโปรแกรม EPTAR

Read more

แก้ปัญหาน่าปวดหัวเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องเจอ ? ปกติเวลาใช้ AutoCAD เราต้องมานั่งปวดหัวกับดีเทลที่มีหลายจุดและมีความซับซ้อนที่แตกต่าง จนทำให้เสริมเหล็กถูกบ้างผิดบ้าง ไม่ตรงตามแบบ ไม่ได้ขนาดบ้าง เสียทั้งเวลา เสียทั้งงบประมาณ  เพราะปัญหางานเขียน CAD ส่วนใหญ่จะมองภาพได้แค่แบบ 2D  เท่านั้น แต่ EPTRA แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ โดยใช้ EPTRA

Read more

ปิดโหมดสีเทา