Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Digital Manufacturing & 3D Design

Aug

3

2016

Digital Manufacturing & 3D Design

Digital Manufacturing  คือ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Application ต่างๆ ที่เข้ามาช่วยให้การผลิตและการออกแบบพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความแม่นย่ำ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของคนลงไปได้  ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นยุคของการนำเอา Digital เข้ามาพลิกโฉมหน้าของอุตสาหกรรมต่างๆ  ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองกำลังจะเข้าสู่ Industry 4.0 ก็จะมีการส่งเสริมจากทางภาครัฐให้มีการนำเอาระบบ Digital เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตเพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศเราสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

การออกแบบและการพัฒนา สินค้าด้วยระบบ Digital Manufacturing ในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์  อาหาร พลังงาน อิเลคทรอนิคส์ การแพทย์  แฟชั่น เป็นต้น  ซึ่งด้วยวิธีการผลิตแบบนี้อาจจะมีการเรียกที่หลากหลาย เช่น Direct Digital Manufacturing, Rapid Manufacturing, Instant Manufacturing เป็นต้น และในบทความนี้ขอแนะนำการผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการนำเอา ระบบ Digital เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

3D Design การออกแบบผลิตภัณฑ์

ในยุคปัจจุบันการออกแบบ 3  มิติ มีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของสินค้าใหม่ๆ ขึ้นมารองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลายๆ ที่ได้นำเอาโปรแกรม Solid works ซึ่งเป็นโปรแกรม 3 มิติ เข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบชิ้นงาน จะทำให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เป็น 3 มิติ ได้อย่างเสมือนจริง

Digital Manufacturing & 3D Design

และยังร่วมไปถึงเรื่องของการทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการออกแบบมาว่าสามารถทำงานได้จริงเพราะถ้าวิศวกรผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบความแข็งแรงของชิ้นงานได้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสามารถควบคุมเรื่องของต้นทุนการผลิตและกระบวนการผลิตได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถแข็งขันในธุรกิจได้  และยังผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมาสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว

Article_SW_16_08_02

3D Printing เก้าอี้ใหม่จากเศษพลาสติก

ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาจาก 3D Printing โดยนักออกแบบ Dirk Vander Kooij  ซึ่งงานออกแบบของเขาเกิดขึ้นจริงได้ จากเครื่องกลดิจิตอล ที่มีชื่อว่า Furoc  ซึ่งถูกดัดแปลงมาจากเครื่องจักรเก่าในโรงงานอุตสาหกรรม และนำมาติดตั้งโปรแกรมใหม่จนกลายมาเป็นเครื่อง 3D Print ที่สามารถจะผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งชิ้นได้  โดยใช้เศษเม็ดพลาสติก

Article_SW_16_08_03

ซึ่งเทคนิคการผลิตด้วย Digital Furoc  ตัวนี้ สามารถทำให้นักออกแบบ ลดเวลาการผลิตลงมาได้เยอะมาก โดยที่การผลิตเก้าอี้หนึ่งตัวสามรถผลิตเสร็จภายในเวลา 3 ชม. และที่สำคัญการผลิตด้วยวิธีนี้  ผู้ออกแบบสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของรายละเอียดต่างๆ ของงานแต่ละชิ้นได้เรื่อยๆ แม้จะอยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิตก็ตาม ซึ่งจะแตกต่างจากการผลิตแบบ Injection molding ที่ต้องทำแม่พิมพ์ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยผลิตชิ้นงานคราวละมากๆ ซึ่งผู้ออกแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดการต่างๆ ของชิ้นงานแต่ละชิ้นได้

Article_SW_16_08_04 Article_SW_16_08_05

คงไม่ผิดที่จะกล่าวว่า เทคโนโลยี 3D Print จะเป็นเครื่องมือให้นักออกแบบยุคใหม่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดจากการออกแบบและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแต่ตอบเสนอความต้องการของลูกค้าได้

Laser Cutting ฉลุลายบนแผ่นสาหร่าย

Article_SW_16_08_06

เทคโนโลยีทางด้านเลเซอร์ก็ยังสามารถนำใช้ในกระบวนการผลิตอาหารได้ซึ่งสินค้าแบรนด์สาหร่ายจากประเทศญี่ปุ่น Umino ร่วมกับเอเจนซี่โฆษณา I&S BBDO ได้นำเสนอผลงานด้านการออกแบบ  แผ่นสาหร่ายฉลุลายกราฟิก ในชื่อ Desing Nori โดยแผ่นสาหร่ายสำหรับห่อซูซิรุ่นพิเศษนี้ ได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล เลเซอร์คัท ทำให้เกิดลวดลายอันสวยงามและละเอียดอยู่บนแผ่นสาหร่าย ซึ่งมองแล้วมีความสวยงานและเพิ่มสีสันให้กับซูซิให้ดูน่ารับประทานมากขึ้น

นอกจากนั้นเศษสาหร่ายที่เหลือทิ้งจากกระบวนการตัดก็ไม่ได้ไปไหน  มันจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีก โดยการนำมารีแพคเกจใหม่ขายเป็น  ผงท้อปปิ้งสาหร่าย หรือไม่ก็นำมาอัดรวมกันเพื่อไปผลิตเป็นสาหร่ายแผ่นแบบทั่วไป ซึ่งทางร้าน Umino เชื่อว่าการออกแบบอะไรใหม่ๆ นั้นน่าจะช่วยให้ผู้บริโภคกลับมาชื่นชอบสาหร่ายกันมาขึ้น หลังจากมีอัตราการบริโภคลดไปมาก

Article_SW_16_08_07

Beyond New Products เทคโนโลยีดิจิตอลกับภาพรวมการผลิต

การนำเอาแนวคิดของ Digital Manufacturing  เข้ามาใช้ในธุรกิจหรือองศ์กรนั้น เพื่อที่จะมีเป้าหมายสำคัญคือ การวางแผนการจำลองภาพของการผลิตเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะศึกษาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตยกตัวอย่าง เช่น ถ้าโรงงานสามารถที่จะทราบได้ก่อนว่า ควรจะออกแบบพื้นที่ในการใช้งานอย่างไร  เพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานในอนาคต ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับกระบวนการผลิตลงได้ ซึ่งจะทำให้การวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถที่จะดำเนินการไปได้ด้วยความราบรื่น

Article_SW_16_08_08 Article_SW_16_08_09

ด้วยแอพพลิเคชั่นดิจิตอลที่มีจำนวนมากมายในปัจจุบันนี้ ทั้งในด้าน Visualization, Process planning, Factory modeling, Simulation, Collaboration ซึ่งเจ้าของธุรกิจสามารถที่จะมองภาพล่วงหน้าได้ว่าพวกเขาจะต้องออกแบบกลยุทธ์การผลิตอย่างไร ให้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด เพราะเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี่ คือ เครื่องมือ ที่ช่วยขจัดความผิดพลาดออกไปจากระบบการผลิตได้   ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือหรือแม้แต่การทำงานเป็นทีมก็ตาม

ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้น และยังทำให้เพิ่มศักยภาพในการผลิตซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยลดในเรื่องของการใช้พลังงานรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่เกิดจากกระการผลิตชิ้นงานขึ้นมานั้น  ก็จะเป็นผลดีต่อองศ์กรและยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Reference: http://tcdcconnect-mssql-uat.tnt.co.th/9363

  • 71
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...

Menu