Menu

Design Shift+ : Mix & Match

Applicad Public Company Limited.ArticlesDesign Shift+ : Mix & Match

พ.ค.

3

2016

Design Shift+ : Mix & Match

Design Shift Mix & Match

       เราขอแนะทางเลือกที่ดี ตรงตามที่ต้องการ โดยการใช้ SolidWorks Simulation ซึ่งประกอบไปได้วย

SolidWorks Flow Simulation เป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิศวกรผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์การไหล สามารถใช้งานได้หลากหลายและได้รับการออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารถยนต์, ปีกของเครื่องบิน หรือวาล์วไอเสีย โดยใช้ SolidWorks Flow Simulation ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้ในเวลาที่น้อยลง SolidWorks Flow Simulation ได้เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ CFD โดยสามารถแก้ไขหลากหลายปัญหา รวมถึงการถ่ายเทความร้อนแบบ Conjugate, Subsonic , Supersonic และการไหลแบบอัดตัวได้, ก๊าซผสม, ของไหลที่มีการหมุน, วัสดุที่มีรูพรุน, การทำนายการเกิดโพรงอากาศ, ความชื้นและควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก

SolidWorks Simulation Professional

       SolidWorks Simulation Professional นอกจากความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบที่มาพร้อมกับ SolidWorks Simulation แล้วยังเพิ่มในส่วนของการทดสอบการตกและผลกระทบที่มีต่อชิ้นงาน (Drop Test and Impact), การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Design Optimization), การถ่ายเทความร้อนระบายความร้อน (Thermal Heat Transfer), ความเครียดที่เกิดจากความร้อน (Thermal Stress), การสั่นสะเทือน(Vibration), การโก่งตัว (Buckling), จำลองการวิเคราะห์ในการรับภาระซ้ำ การล้าตัว (Fatigue Analysis) และการออกแบบถังความดัน (Pressure Vessel Design) เข้ามาด้วย

SolidWorks Simulation Premium

       SolidWorks Simulation Premium ได้ขยายความสามารถในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear), พลวัต (Dynamics) และวัสดุเชิงประกอบ (Composite Material)
การใช้งานของโปรแกรม สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่ง SolidWorks Simulation นั้นมีประโยชน์ต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ คือ ทำให้วิศวกรสามารถตรวจสอบปัญหาของการออกแบบได้ในเวลาที่น้อยกว่าการสร้างต้นแบบ

SolidWorks Composer

       เราขอแนะทางเลือกที่ดี ที่มีความสามารถมากกว่าโปรแกรมเดิม SolidWorks Composer ครับ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว เช่น การทำงานของเครื่องจักร ภาพระเบิดชิ้นงาน ภาพประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ของการใช้ SolidWorks Composer

o นำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพราะสามารถลดระยะเวลาจากความซ้ำซ้อนของการออกแบบและแก้ไข

o ลดต้นทุนในการทำงาน ลดการใช้เอกสารและทำงานสื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น

o เพิ่มคุณภาพให้องค์กร ลดความผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากมีคู่มือที่ถูกต้อง ครบถ้วน

SolidWorks Electrical

       เราขอแนะทางเลือกที่ดี ตรงตามที่ต้องการ โดยการใช้ SolidWorks Electrical ซึ่งจะช่วยให้งานระบบไฟฟ้า เชื่อมโยงกับ 3D Model แบบ Real-time เชื่อมโยงทั้งไปและกลับระหว่าง 2D และ 3D สามารถเดินสายไฟแบบอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วจากงานออกแบบระบบไฟฟ้า ทำให้การเชื่อมต่องานเครื่องกล กับงานระบบไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างง่ายและเป็นระบบ โดย SolidWorks Electrical ประกอบไปด้วย

SolidWorks Electrical Schematic เป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า มี User Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป มีอุปกรณ์ในฐานข้อมูลให้เลือกใช้งานมากกว่า 500,000 ชิ้น มีรูปแบบ Symbol แยกตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น ANSI, IEC, JIS และสามารถกำหนดมาตรฐานตามความเหมาะสมของงาน มีการกำหนด Mark ของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติสามารถกำหนดยี่ห้อ, รุ่นของอุปกรณ์ที่ใช้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการใช้จะถูกแสดงใน BOM list โดยอัตโนมัติ ตัดปัญหาการสั่งของเกินหรือขาดได้เลย การกำหนด Mark สายไฟโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมานั่งกำหนดเองในภายหลัง สามารถ Import ไฟล์งานที่เป็นนามสกุล DWG มาใช้งานได้ทันที การวาง layout ของอุปกรณ์ หรือ Cabinet Layout สามารถดึงอุปกรณ์ต่างๆ มาวางในตำแหน่งต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถกำหนดขนาดของตู้ได้ และเมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อย สามารถทำ Report ได้โดยอัตโนมัติ โดย Report มีแบ่งตามประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสายไฟ สายเคเบิล อุปกรณ์ PLC ให้เราเลือกใช้งาน หรือปรับแต่งตามความเหมาะสมของงาน

SolidWorks Electrical Schematic

       SolidWorks Electrical 3D เมื่อเราได้ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าใน SolidWorks Electrical Schematic เรียบร้อยแล้ว และต้องการต่อยอดความสามารถให้มากขึ้น โปรแกรมตัวนี้จะช่วยงานให้สะดวกขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟระหว่างอุปกรณ์ต่างๆโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถทราบความยาวของสายไฟในแต่ละเส้น ว่ายาวเท่าไรบ้างจะได้สั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นม้วนๆ อีกต่อไป ซึ่งช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกไป การเดินสายไฟนี้ เราสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้เดินสายไฟไปในทิศทางใด การวางอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้ โปรแกรมจะทำการ Auto-mate ระหว่างขาเกาะของอุปกรณ์และรางที่ติดกับตู้โดยอัตโนมัติ และการแสดงผลจะเป็นชนิด 3 มิติ ทำให้เห็นทุกมิติของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นกว้าง ยาว ลึก ทำให้การออกแบบขนาดของตู้ ทำได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้น

SolidWorks Electrical 3D

บทความ: คุณวสันต์ จันทร์หยวก และคุณพงศธร สังข์บุญลือ

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu