Article - 3DPrinter Mi, Articles

การสร้างปะการังเทียมด้วยเทคนิค 3D Printer

แนวปะการังเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศของโลก มันถูกสร้างขึ้นมาจากแร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนต โครงสร้างของปะการังเหล่านี้ครอบครองเนื้อที่น้อยกว่า 0.1% ของพื้นผิวมหาสมุทร แต่กลับให้ที่สำหรับหลบภัยกับเหล่าสัตว์น้ำต่างๆ ของโลกมากถึง 25%
“มีความพยายามในการที่จะฟื้นฟูแนวที่สูญหายและได้รับความเสียหายทั่วโลก” Sustainable Oceans International ซึ่งเป็นองค์กรด้านยั่งยืนมหาสมุทรนานาชาติจากประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาวิธีการสำหรับการสร้างชิ้นส่วนแนวปะการังที่ขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing “มันดูเหมือนของจริงมากๆ และยังสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับแนวปะการังธรรมชาติจริงๆ อีกด้วย”
จากการเผยแพร่ข่าวสารของ SOI “การประกาศล่าสุดพบว่าแนวปะการัง Great Barrier Reef ได้หายไปครึ่งหนึ่งของปะการังทั้งหมด และความต้องการผลิตผลจากการประมงต่างๆ ตลอดจนการขยายตัวของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ต่างๆ จึงได้มีการระดมทุนเพื่อช่วยกันสร้าง แนวปะการังใหม่หรือ แนวปะการังเทียมที่จะสร้างมันขึ้นมานั้น โดยปกติจะใช้คอนกรีต แต่ระบบการปั้นแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถที่จะทำรูปทรงที่มีความซ้ำซับซ้อนและความหลากหลายในด้านรูปทรงต่างๆ ของแนวปะการังธรรมชาติได้”
โดยโครงปะการังแบบยืนขนาดความสูง 1 เมตรและมีน้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม ที่แต่ละส่วนได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก James Gardiner สำหรับการออกแบบรูปทรงต่างๆ ของแนวปะการังหินทรายจริง
ด้วยความร่วมมือกับ Reef Arabia บริษัทที่ออกแบบและผลิตแนวปะการังเทียม “เร็วๆ นี้เราจะเริ่มใช้แนวปะการังเทียมที่สร้างด้วยเทคนิค 3D Printer โดยเริ่มที่นอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศบาห์เรน โดยจุดนี้เราจะใช้แนวประการังคอนกรีตแบบสำเร็จรูป 270 ก้อน นอกจากนั้นแนวปะการังนี้จะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อวัดประสิทธิภาพของมันต่อไป”

 


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee