Article - Solibri, Article Ci, Articles

BIM Model Checker โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง

SOLIBRI คือ โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพโมเดล BIM ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการออกแบบ และก่อสร้าง ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ BIM Model, การ Combine Clash Check, การสร้างและการนำเสนอ Issues Report, การแสดงปริมาณวัสดุจาก BIM Model ได้ง่าย ถูกต้องและเร็วมากขึ้น ด้วย BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

 

BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง ได้ถูกต้องแม่นยำ

BIM Model Checker ยกระดับคุณภาพงาน BIM ที่สมบูรณ์แบบ ช่วยให้ Model BIM ถูกต้องมากขึ้น

โปรแกรม Solibri เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายกับ โปรแกรม Navisworks, Trimble Connect แต่จุดเด่นของโปรแกรม Solibri ที่ต่างจากแบรนด์อื่นๆ คือ สามารถสร้างชุดเงื่อนไข และใส่ข้อกำหนดตามกฎหมายเมืองไทยได้ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ BIM Model ผ่าน File IFC ตรวจสอบข้อมูลได้เหมือนกับงานจริงและถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 

ความสามารถของ SOLIBRI ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงาน

1. Combine : Combine to compare (งานสถาปัตย์ งานวิศวะ) เพื่อทำให้แบบถูกต้อง รวมแบบได้ง่าย เห็นปัญหาแบบ 3 มิติ พร้อมเทียบการแก้ไขได้
2. Classify : Enrich every model and piece of data สามารถแบ่งประเภทของ Model กำหนดกฎต่างๆ ใส่ในแต่ละประเภท พร้อมทั้งช่วยให้รูปแบบการเก็บข้อมูล ทำเป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูลสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด สามารถคอมเม้นท์และซิงค์ระหว่างกันได้  ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดการข้อมูล
3. Check : Check more, check better เงื่อนไข หรือข้อกำหนด ในการตรวจสอบโมเดลที่ตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มความถูกต้องของงานออกแบบหรือ ตามข้อกฎหมาย เช่น การตรวจสอบข้อหนดความสูงอาคาร ,ความยาวทางเดินจนถึงประตูหนีไฟ ฯลฯ
4. Communication : Information matters สื่อสารระหว่างทีมงาน ทั้งการนำเสนอ รีพอร์ต คอมเม้นต์ เอกสาร และการถอดปริมาณ สามารถระบุผู้แก้ไขได้เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง ได้ถูกต้องแม่นยำ

ยกตัวอย่างการทำงานของ BIM Model Checker เช่น การ Combine สามารถดึงข้อมูล BIM Model ผ่านนามสกุลกลางอย่าง IFC สามารถดูรายละเอียดภายในที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการแพน การซูม หรือการเดินเข้าไปดูในโปรเจคก็สามารถทำได้

ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้อง สามารถสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบตั้งแต่การออกแบบไปถึงการทำ Combine Clash Check การทำงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ ก่อนที่จะทำการสร้างงานจริง และที่สำคัญในช่วงของการตรวจสอบโปรแกรมสามารถแสดงผลแจ้งเตือน ที่ผู้ใช้งานสามารถนำการแสดงแจ้งเตือนนั้นไปประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้

BIM Model Checker ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ งานก่อสร้าง ได้ถูกต้องแม่นยำ

ประโยชน์ของโปรแกรม SOLIBRI

1. ดึงข้อมูลจาก BIM Model ผ่านนามสกุลกลาง IFC เพื่อนำข้อมูลมาแชร์ร่วมกันกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
2. การตรวจสอบความถูกต้องของ BIM Model ด้วยการตั้งเงื่อนไขการตรวจสอบ ตั้งแต่ช่วงของการออกแบบ ตรวจสอบข้อกำหนดเพื่อทำข้อมูลขออนุญาตในการก่อสร้าง ไปจนถึงการ Combine Clash check ของงานโครงสร้าง สถาปัตย์และงานระบบก่อนไปก่อสร้างจริง
3. ทำเรื่องของ Issue Report เพื่อส่งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
4. การนำเสนอ Issue Report ในลักษณะของการพรีเซนต์ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
5. แสดงปริมาณวัสดุจาก BIM Model ที่นำเข้ามารวมถึงความสามารถในการสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลของปริมาณงาน
6. กำหนดสถานะ ผู้รับผิดชอบ วันเวลาของการสร้างและแก้ไขใน  Issue Report  เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลตรงกัน
7. ส่งออก Issue Report  ไปยัง BIMcollab Cloud เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับแก้ไขหรืออนุมัติตัว Issue Report  แบบออนไลน์ได้

*** ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง  เจ้าของงาน  ฝ่ายออกแบบ  ฝ่ายเขียนแบบ  ฝ่ายควบคุมงาน  ฝ่ายก่อสร้าง*** 

 

ฟีเจอร์การใช้งานเบื้องต้น

Solibri Model Viewer

ความสามารถของ Solibri ในส่วนของ Model Viewer ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันกับทีมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง ง่าย รวดเร็ว และมีประมีประสิทธิภาพ 

Solibri  สามารถ Combine แบบโดยสามารถเอาไฟล์ 3D และ 2D มาเปรียบเทียบ กำหนดเงื่อนไข ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูลไปให้ทีมงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำไฟล์เข้ามา Combine สามารถใช้ไฟล์ IFC, DWG, PDF ดึงเข้ามาเทียบซ้อนกันเพื่อเช็คการทำงาน 

Solibri รอบรับไฟล์นมสกุล IFC, Zip, SMC, SMCT, SMV, PDF, DWG (เพื่อไว้ใช้เป็นตัวอ้างอิง) เมื่อเปิดไฟล์ที่ต้องการเข้ามาในโปรแกรม โปรแกรมจะทำการ Auto Check ว่าไฟล์นี้ใช้โปรแกรมอะไรในการออกแบบ สร้างโดนใช้ชุดคำสั่งประเภทไหน โปรแกรมจะจัดการไฟล์ให้อัตโนมัติ เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้ว สามารถซูม แพน หมุน ได้ในมุมมองแบบ 3D (แต่จะไม่สามารถสร้างโมโดลได้) 

ตัวอย่างการใช้งานการแสดง Preview ภาพในส่วนที่ต้องการ สามารถตรวจเช็คไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบตามที่เรากำหนด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกดูทีละชั้น การเปิด-ปิดฝ้า เพดาน ได้แบบชิ้นเดียวหรือแบบชุดก็ได้ 

Viewer – งานโครงสร้าง สามารถเลือกโชว์โมเดลเพียงแค่งานโครงสร้างอย่างเดียวได้ เช่น ราวบันได พื้น 

Viewer – งานสถาปัตย์ การดูรายละเอียดภายใน เช่น ผนัง พื้น ฝ้า สามารถเช็คดูตำแหน่ง วัดขนาดได้เลย 

 

Solibri Model Combine

สามารถ Import IFC งานระบบเข้ามาทำงานร่วมกัน การตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง งานอาคารสถาปัตย์ และงานระบบ และยังสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆ พร้อมกับการตรวจสอบได้ด้วย 

 

Solibri การตรวจสอบงานออกแบบ

ความสามารถของ Solibri ในการการสร้างกฎ สร้างเงื่อนไขการตรวจความถูกต้องของ BIM Model เช่น ตรวจสอบพื้นที่ห้อง, รายการห้อง, พื้นที่รวมของอาคารในแต่ละชั้น, พื้นที่รวมของอาคารโดยจะต้องไม่เกิน 60% ของที่ดิน (ขึ้นอยู่กับกฎหมายก่อสร้างอาคารในแต่ละท้องที่), รายการความกว้าง, ความสูงประตูหน้าต่าง, ความสูงระหว่างช่วงชั้นของอาคาร, ระยะห่างระหว่างผนัง, ระยะห่างจากขอบประตูถึงขอบผนัง, ระยะร่นของอาคาร, พื้นที่ใช้สอยรอบตัวอาคาร, ความแตกต่างของโมเดลในแต่ละ Phase,  ระยะ Covering ของเหล็กเสริมคอนกรีตโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน,  ตรวจสอบการติดชน และอื่นๆ 

โดยในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างแค่ 3 รูปแบบ 
1. หน้าต่าง/ประตูเปิดมาชนเสาไหม 
2. ห้องมีขนาดตรงไหม
3. ความสูงรวมของอาคารถูกต้องหรือไม่ 

นี่เป็นเพียงส่วนนึงของความสามารถของโปรแกรม SOLIBRI คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน AppliCAD ติดตามเราได้ทุกช่องทาง

ทดลองใช้ฟรี
สอบถามราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม : SOLIBRI

📍Facebook : https://www.facebook.com/AppliCAD.Construction/

📍Facebook : https://www.facebook.com/SolibriThailand/

📺Youtube : https://www.youtube.com/AppliCADCi

🌐Web Solution : https://www.applicadthai.com/construction

🌐Web Product : https://bit.ly/3gjmh8z

📱Line : @AppliCAD.Ci (มี @ นำหน้าด้วย)

☎️ Tel : 02-744-9045


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ