Menu

Beyond BIM : สิงคโปร์

พ.ค.

8

2019

Beyond BIM : สิงคโปร์

ปัจจุบัน เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนงานก่อสร้าง ซึ่งในบ้านเราก็เริ่มใช้กันแล้วบ้าง แต่จะมากน้อยก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ แต่แน่นอนที่ว่า เวลาส่งแบบขออนุญาตยังต้องส่งแบบที่เป็นกระดาษอยู่นั่นเอง คำว่า “รอ” ยังคงต้องพูดกันต่อไป…..

สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม AEC (ASEAN Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) อย่างสิงคโปร์  ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเบอร์ 1 ในการพัฒนาประเทศของภูมิภาคนี้นั้น ปัจจุบันคำว่า BIM กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานมาตรฐานในกระบวนการก่อสร้างไปเสียแล้ว ณ วันนี้ หน่วยงานควบคุมด้านการก่อสร้างของสิงคโปร์ที่ชื่อ BCA (Building & Construction Authority https://www.bca.gov.sg )  ได้บัญญัตินโยบายการทำงานการก่อสร้างภายใต้ชื่อ IDD (Integrated Digital Delivery) ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมดของผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในโปรเจคเดียวกันตลอดโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ IDD เป็นปัจจัยหนึ่งในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (Construction Industry Transformation Map) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ให้มีความทันสมัย รุ่งเรือง และยั่งยืน

CR. http://apex.sia.org.sg/xshare/4._Construction_ITM_infographic_BuildSmart.pdf

โดยสาเหตุที่สิงคโปร์ต้องเขียนแผนนี้ขึ้นมา เนื่องจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การพัฒนาทางดิจิตอลที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่งมีผลต่อวิถีการดำรงชีวิต, การขยายตัวของสังคม และที่อยู่อาศัยที่รวดเร็วมาก, สภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อชีวิตประจำวันซึ่งจำเป็นที่ต้องการอาคารที่อยู่แล้วสบาย และประหยัดพลังงาน

CR. http://apex.sia.org.sg/xshare/4._Construction_ITM_infographic_BuildSmart.pdf

ภาครัฐของสิงคโปร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้มากๆ จึงได้เขียนแผนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์แต่ละข้อ ดังนี้

  1. Design for Manufacture and Assembly (DfMA) ส่วนการผลิต และติดตั้งที่มีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
  2. Integrated Digital Delivery (IDD) การใช้ BIM ทุกขั้นตอน ทั้งกระบวนการเพื่อออกแบบ และก่อสร้างได้รวดเร็วขึ้น
  3. Green Building ออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อการอยู่อาศัยแบบยั่งยืน

CR. http://apex.sia.org.sg/xshare/4._Construction_ITM_infographic_BuildSmart.pdf

CR. https://www.bca.gov.sg/IntegratedDigitalDelivery/Integrated_Digital_Delivery.html

จากที่กล่าวมาแล้ว  การใช้ BIM ของ สิงคโปร์ เป็น ส่วนหนึ่ง ของ แผน IDD  ซึ่งต้องใช้ข้อมูล ดิจิตอล ทั้งหมดในกระบวนการก่อสร้าง  เริ่มที่ Digital Design, Digital Fabrication, Digital Construction และ Digital Asset Delivery and Management.

แผน IDD นี้ จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างของสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้อาคารที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัย และต่อระบบเมือง  ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ประชาชนของทุกประเทศต้องการ

บทความโดย:  BIMexplorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแผน IDD https://www.bca.gov.sg/IntegratedDigitalDelivery/IDD_Plan.html

– ตัวอย่างโครงการที่เป็น IDD https://www.bca.gov.sg/IntegratedDigitalDelivery/IDD_project_people.html

– BCA ได้มอบรางวัลแก่โครงการก่อสร้างดีเด่นในแต่ละปี เพื่อส่งเสริม และพัฒนาประสิทธภาพของผู้ประกอบการ  https://www.bca.gov.sg/Awards.html

– รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนการเงินสำหรับหน่วยงานที่จะใช้ BIM ทั้งค่าโปรแกรม, ค่าอบรม, ค่าที่ปรึกษา https://www.bca.gov.sg/BIM/bimfund.html

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu