Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article Mi

Stratasys Ltd. บริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ประกาศเปิดตัว Professional 3D Printer น้องใหม่จากตระกูล F123 Series มาในชื่อ Stratasys F120 ซึ่งเผยโฉมครั้งแรกในการประชุม AMUG Conference 2019 ที่จัดขึ้นระหว่าง 31 มีนาคม

Read more

การสื่อสารที่ดีช่วยให้งานหรือผลลัพธ์ของงานดียิ่งขึ้น เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับผู้ที่เป็นเป้าหมาย ควรถูกสื่อออกไปอย่างครบถ้วน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ปัญหาของการสื่อสารที่ดีนั้นก็คือ เครื่องมือในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา และต้องการสื่อให้พนักงานขายหรือคนในองค์กรเข้าใจวิธีการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ได้ไว เพื่อนำไปสู่การขาย ซึ่งความเข้าใจที่ส่งผลต่อการตอบรับ และตอบสนองมากที่สุดคือ ภาพเคลื่อนไหว หรือที่เรียกว่า “Animation”  การทำสื่อที่เป็น Animation จะช่วยให้เห็นวิธีการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง Concept

Read more

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำให้เกิดขึ้น ด้วยโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การขายเองก็จำต้องมีการปรับเปลี่ยนในเข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต้องเข้าใจง่าย ฉับไว และไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการสื่อสาร ล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหน หรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นักการตลาด และนักขายที่ดีจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาด ทันกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า นักการตลาด และนักขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ [...]

หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคย และยังไม่รู้จักกับ Topology อีกนึงเทคโนโลยี Ai ในปัจจุบัน ซึ่ง Topology Optimization เป็นการวิเคราะห์หารูปแบบของโครงสร้าง โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการออกแบบ เช่น แรงกระทำ, จุดจับยึด เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยใช้วิธีคำนวณทาง FEA ในการจำลองโครงสร้างและคำนวณหาผลลัพธ์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นของวิธีการนี้

Read more

การทดสอบยานยนต์ (Automotive Testing) นั้นมีขึ้นเพื่อให้รถยนต์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ทั้งนี้หน่วยงานควบคุมทั้งในสหรัฐอเมริกา เช่น Society of Automotive Engineer (SAE) และหน่วยงาน CISPR และ ISO/IEC ของสหภาพยุโรป จึงได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ (Automotive Testing Standards)

Read more

ในการทำงานหลายๆ ครั้งปัญหาที่เราพบ คือ เรื่องของเวลาที่ศูนย์เสียไปกับการจัดการข้อมูล การประสานงาน การส่งต่อไฟล์กับทั้งในแผนกและนอกแผนก การติดตามความคืบหน้า การอัพเดตข้อมูล รวมถึงปัญหาหน้าอื่นๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้คุณสามารถจัดการได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือช่วยซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS PDM เรามาดูกันว่าซอฟต์แวร์นี้จะสามารถช่วยงานคุณได้อย่างไรบ้าง SOLIDWORKS PDM เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ โดยสามารถจัดการไฟล์ได้ถึง

Read more

ซอฟต์แวร์ SolidPant ได้มีการพัฒนาความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบให้ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเวอร์ชัน 2019 นี้ได้เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆ หยิบยกฟีเจอร์เด่นๆ มาให้ดูกันครับ Quick Estimate เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมางาน Piping ทำการประเมินราคาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น โดยเป็นการประเมินจำนวนอุปกรณ์และค่าแรง ออกมาจากโมเดล

Read more

จากบทความ  The Best Industrial 3D Printers Of 2019 ของเว็บไซต์ business.com ได้กล่าวถึงอันดับของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) สำหรับไตรมาสแรกของปี 2018 ซึ่งมีการจัดลำดับจากสัดส่วนจำนวนยอดขายสำหรับตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Read more

  ความเดิมตอนที่แล้ว…..เราได้กล่าวนำถึงเครื่องจักรกลโรงงานที่ปัจจุบันยังคงมีใช้งานกันอย่างหลากหลาย และนอกจากเครื่องจักรกลโรงงานที่กล่าวมาแล้วนั่นก็ยังมีเครื่องจักรกลอีกประเภทนึงที่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน เครื่องจักรกลที่ว่านั้นคือ “เครื่องจักรกล CNC”                 เรามาทำความรู้จักกับ “เครื่องจักรกล CNC” กันสักหน่อยก่อนที่จะไปถึง SOLIDWORKS CAM เครื่องจักรกล CNC (Computer Numerical Control) ผมขอแปลตรงๆ เลยนะครับ

Read more

ในการออกแบบทางวิศวกรรมนอกจากจะพิจารณาเรื่องการทำงานว่าสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ (ในที่นี้จะกล่าวถึงชิ้นงานรับแรง) ความแข็งแรงของชิ้นงานเพียงพอหรือเปล่า ซึ่งอาจจะพิจารณาในรูปของค่าความปลอดภัย (Factor of Safety หรือ Safety Factor) ถ้าจะพิจารณาเรื่องต้นทุนของชิ้นงานก็อาจอาศัยเรื่องน้ำหนักของชิ้นงานมาเป็นเกณฑ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เราสามารถที่จะทำการทดลองปรับค่าตัวแปรการออกแบบ (Design Parameter) แล้วทำการรัน Simulation ซ้ำเพื่อพิจารณาผลในรูปแบบของ What-if analysis [...]

Menu