Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – SolidWorks

ผู้ ผลิตต้องมีความสามารถด้านนวัตกรรม ในการสร้างสรรค์สินค้าใหม่มาเสนอผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่สั้น ในขณะเดียวกันต้องสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามสภาพแวดล้อมได้ ง่ายและรวดเร็ว  ปัจจัยกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรนิกส์และสารสนเทศ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม ทุกประเทศมุ่งสร้างความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายในประเทศด้วยการพัฒนา อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นตามมา ปัจจัยที่กระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ผู้ผลิตตอบสนองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงค้าอุปโภคบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ โรงงานในรูปของปัจจัยภายในหลายประการด้วยกัน ที่สำคัญคือ รูปแบบสินค้า ระยะเวลาการผลิตหรือส่งมอบและความสามารถปรับการผลิต

Read more

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้

Read more

ใน ต่างประเทศได้มีการจัดการแข่งขันการประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันกันในรูปแบบของ Student Formula เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และในประเทศไทยก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ให้แก่นิสิต และนักศึกษาสถาบันต่างๆ ซึ่งจะทำการแข่งขันปีละ 1 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นในปี

Read more

เราสามารถที่จะคำนวณผลกระทบต่อส่งแวดล้อม ที่เรากำลังออกแบบได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เลือกวัสดุ , แหล่งที่ผลิต , และ กรรมาวิธีการผลิต เท่านี้เราก็จะสามารถที่จะทราบค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น และยังสามารถออก Report ได้เลย และเรายังให้โปรแกรมค้นหาวัสดุทดแทนได้อีกด้วย

ใน ยุคนี้ หากจะถามถึงคนที่ยังไม่รู้จักซอร์ฟแวร์ SolidWorks คงจะมีคนยกมือน้อยมาก ด้วยความที่เป็นซอร์ฟแวร์ใช้งานง่าย ไม่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เยอะจนเกินเหตุ และอีกอย่างที่จำเป็นมากๆ ก็คือ “ใครๆเขาก็ใช้กัน” ทำให้นักออกแบบเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ SolidWorks ในการออกแบบกันมากยิ่งขึ้น แต่หากจะพูดถึงการจัดการไฟล์งานที่นักออกแบบได้สร้าง ได้คิดออกมาเยอะแยะนั้น แต่ละคนมีการจัดการไฟล์อย่างไร มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไฟล์ SolidWorks กี่มากน้อย อาจจะต้องทำความเข้าใจ

Read more

อย่าง ที่เราๆรู้กันว่า SolidWorks สามารถเขียนชิ้นงานลักษณะต่างๆได้เช่น งานทางด้านเครื่องกล หรือ Jig & Fixture นอกจากนั้น SolidWorks ยังสามารถเขียนลักษณะงานที่เป็น โครงสร้าง (Structural Member) ได้อย่างง่ายๆอีกด้วย ตัวอย่างชิ้นงานที่เขียนด้วย Weldment ใน SolidWorks

Read more

เทคโนโลยี ใหม่สำหรับมหาชน ของการทำรูปภาพเหมือนจริงจากโมเดลสามมิติที่เขียน ใน  SolidWorks    นั้นคือ   PhotoView 360  สิ่งนี้จะนำท่านสู่หนทางใหม่ๆ แนวคิดใหม่ ของ โลกการ  rendering  และด้วย  User Interface (UI)  ที่แสนง่าย  และเต็มไปด้วยความสามารถที่พร้อมจะทำให้ท่านสร้างสรรค์ ผลงานได้เทียบเท่ากับมืออาชีพ ด้วยเวลาที่น้อยกว่า

Read more

หนึ่ง ในความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงใน SolidWorks 2008 คือ แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบของนักออกแบบเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ หนึ่งในความเชื่อมั่นนั่นคือการที่จะนำส่งโมเดลชิ้นงานเข้าสู่ขบวนการผลิต ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผลิตจริงๆ ได้หรือไม่นั้นเอง หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า Design ออกแบบ มาได้และจะผลิตจริงๆจะทำได้หรือไม่ และที่ผ่านๆ มา Design ออกมาแล้ว ผลิตไปแก้แบบไปก็ทำมา แล้วเปลี่ยนนี่นิดปรับนี่หน่อยก็ทำมาแล้ว

Read more

Menu