Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เห็นข้อผิดพลาดงานออกแบบก่อนการผลิตจริง

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Simulationเห็นข้อผิดพลาดงานออกแบบก่อนการผลิตจริง

Feb

14

2017

เห็นข้อผิดพลาดงานออกแบบก่อนการผลิตจริง

SOLIDWORKS SIMULATION SOLUTION

SOLIDWORKS Simulation Solutions คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่ถูกออกแบบมาด้วย 3D CAD เพื่อการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน ทดสอบชิ้นงาน ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของการออกแบบ ก่อนการนำมาผลิตจริง ทำให้สามารถลดต้นทุนทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย ในกระบวนการผลิตสินค้าได้

SOLIDWORKS Simulation Solutions แบ่งออกได้ 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. SOLIDWORKS Simulation FEA (Finite Element Analysis) คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ชิ้นงาน เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยซอฟต์แวร์ 3D CAD เพื่อดูความแข็งแรง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ชิ้นงานได้ดังนี้
  • Static Analysis วิเคราะห์ความแข็งแรงเพื่อประเมินความปลอดภัยในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • Fatigue ประเมินหาอายุการใช้งานในกรณีรับแรงกระทำซ้ำ ๆ
  • Trend Tracker ประเมินค่า Stress การเสียรูป และน้ำหนักที่เปลี่ยนไป เมื่อมีการเปลี่ยน Design ใหม่
  • Motion Analysis เป็นการประเมินการทำงานของเครื่องจักรว่าสามารถทำงานจริงได้หรือไม่ ต้องใช้สเป็ค มอเตอร์เท่าไหร่ และชิ้นงานจะเกิดความเสียหายหรือไม่ เมื่อนำไปวิเคราะห์ต่อใน Static Analysis
  • Drop Test การทดสอบการตกและผลกระทบที่มีต่อชิ้นงาน
  • Design Optimization การหาขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • Thermal Analysis การถ่ายเทความร้อนระบายความร้อน (Thermal Heat Transfer) และความเสียหายที่เกิดจากความร้อน (Thermal Stress)
  • Natural Frequency การประเมินความถี่ธรรมชาติเพื่อช่วยลดการสั่นของชิ้นงาน
  • Buckling การโก่งตัวของชิ้นงาน
  • Pressure Vessel Design การออกแบบถังความดันเทียบกับมาตรฐาน
  • Event Base Motion  การทดสอบการทำงานจริงของเครื่อง Automation โดยการลำดับเหตุการณ์ในการทำงานและเซนเซอร์
  • Composite Material การวิเคราะห์ชิ้นงานที่ซ้อนทับของวัสดุหลายชนิดได้
  • Dynamics การวิเคราะห์ความเสียหายเนื่องจากการเคลื่อนที่หรือการสั่น
  • Nonlinear การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงานพลาสติก ยาง หรือโลหะที่มีการเสียรูปมากๆ ได้
  • Advanced Fatigue สามารถประเมินอายุการใช้งานของชิ้นงานเนื่องจากการสั่นได้

 

ใครบ้างที่ต้องใช้ SOLIDWORKS Simulation FEA?

 1. ผู้ที่ทำงานออกแบบ แก้ไข ปรับปรุงตั้งแต่ชิ้นงานชิ้นเดียว ไปจนถึงงานประกอบใหญ่ๆ ที่ต้องการทราบความแข็งแรงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แรง น้ำหนัก ความร้อน การสั่น เป็นต้น
 2. ผู้ที่ทำงานด้าน R&D (Research and Development) ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 

 1. SOLIDWORKS Flow Simulation คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้การวิเคราะห์ของไหลหรือการคำนวณด้าน CFD (Computational Fluid Dynamics) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ถ้าถามนักศึกษาที่ได้เรียนวิชานี้ร้อยทั้งร้อยต้องตอบว่ายากมาก  เพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือมองเห็นได้ยาก เช่น จะวิเคราะห์ปั๊มน้ำเราก็มองไม่เห็นน้ำในปั๊มว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หรือจะวิเคราะห์การไหลอากาศก็ไม่สามารถเห็นอากาศได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสมการที่ซับซ้อนและและทฤษฎีที่หลากหลาย  ทำให้หลายๆ คนกลัวที่จะต้องการคิดคำนวณปัญหาเรื่องของไหลกัน แต่ปัญหาข้างต้นจะกลับกลายเป็นเรื่องง่าย  เพราะโปรแกรม Flow Simulation ใน SOLIDWORKS เป็นฟังก์ชั่น Add-in ที่เสริมเข้ามาสำหรับวิเคราะห์งานทางด้าน CFD โดยเฉพาะ

ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้

 1. ใช้ Interface เดียวกันกับ SOLIDWORKS ทำให้สามารถเขียนโมเดล 3D พร้อมกับการวิเคราะห์ได้ทันที
 2. สมการต่างๆ ถูกรวบรวมอยู่ในโปรแกรม ทำให้เราไม่ต้องมาคำนวณสมการที่ซับซ้อนเอง
 3. การกำหนดค่าในโปรแกรมจะเหมือนกับการทดลองงานจริง เช่น ต้องการหาความเร็วลมที่ได้จากใบพัดที่เราออกแบบ ก็เพียงแค่กำหนดความเร็วรอบของใบพัดเท่านั้น  หรือต้องการหาอุณหภูมิและการระบายอากาศในห้อง  ก็เพียงกำหนดตำแหน่งและความเร็วลมของ Air Condition  เป็นต้น  ทำให้เรียนรู้การใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว
 4. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของของไหลได้ทั้งหมด เช่น ความเร็ว, ความดัน, อุณหภูมิ, วิเคราะห์การไหลปั่นป่วน(Turbulent), เอนโทรปี เป็นต้น

จากความสามารถที่หลากหลายและความง่ายของโปรแกรม SOLIDWORKS Flow Simulation ทำให้โปรแกรมนี้เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้และผู้ที่ต้องการงานวิเคราะห์อย่างจริงจัง

ใครบ้างที่ต้องใช้ Flow Simulation?

 1. ผู้ที่ทำงานกับของไหลต่างๆ เช่น เครื่องกวน, ออกแบบระบบท่อ, ออกแบบใบพัด, ออกแบบระบบระบายอากาศ เป็นต้น
 2. ผู้ที่สนใจการวิเคราะห์ความร้อน เนื่องจากปัญหาความร้อนส่วนใหญ่จะมีการพาความร้อนเป็นปัจจัยหนึ่งในการระบายหรือเพิ่มความร้อน เช่น เตาอบ, Fin ระบายความร้อน, ห้องแช่แข็ง, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น

 ทำไมต้องเลือก SOLIDWORKS Simulation SOLUTION?

SOLIDWORKS Simulation FEA และ SOLIDWORKS Flow Simulation เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Dassault System เป็นเวลาหลายสิบปี เมื่อได้รับความนิยมกันอย่างมากมายทั่วโลก จุดเด่นที่สำคัญที่สุด คือ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมาก เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีความแม่นยำค่อนข้างสูง และที่สำคัญคือราคาไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ

บริการจาก AppliCAD

ไม่ว่าโปรแกรมจะออกแบบมาให้ง่ายเพียงใด  แต่การเริ่มต้นด้วยตัวเองโดยไม่มีที่ปรึกษาย่อมทำให้เราไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำไปว่าถูกต้องหรือไม่  ดังนั้น AppliCAD จึงมีทั้งศูนย์การเรียนการสอนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้ตัวโปรแกรม  และมีทีมงาน Simulation โดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า  ทั้งด้านการใช้งานโปรแกรม  และการให้คำแนะนำสำหรับงานวิเคราะห์ของลูกค้าท่านนั้นๆ  ดังนั้นลูกค้าทุกๆ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่ซื้อไปสามารถใช้งานได้และมีผู้ช่วยให้คำแนะนำตลอดการทำงาน ให้ AppliCAD เป็นที่ปรึกษาและดูแลคุณ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน https://www.applicadthai.com/solidworks-simulation/

บทความ : วสันต์ จันทร์หยวก

 • 11
  Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu