Menu

Article-GOM

ผู้ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคนิค ความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เพราะคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านความสมบูรณ์แบบของโลกอุตสาหกรรม ทุกคนในวงการอุตสาหกรรมล้วนคาดหวังว่าจะสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบ มีกระบวนการผลิตแบบ LEAN มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดของการผลิต เราจะมาให้เหตุผล 5 ข้อสำคัญว่าเพราะเหตุใด 3D Scanning จะเป็นตัวช่วยสำคัญในงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการทำงานจำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภทเสมอและบางครั้ง CMM

Read more

GOM Inspect (3D Metrology) โปรแกรมวัดชิ้นงานสามมิติ GOM Inspect (3D Metrology) เป็นโปรแกรมวัดชิ้นงานสามมิติ ที่พร้อมช่วยจัดการข้อมูลผลวัดจากการสแกนชิ้นงานให้คุณดาวโหลด และใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (คลิกโหลด) GOM Inspect คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสแกนแบบ 3 มิติ

Read more

ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ของ ATOS ScanBox 4105 กับชิ้นงาน Sheet Metal ในการสแกน 3 มิติ และตรวจวัดค่าของผลิตภัณฑ์ GOM สามารถทำได้ทั้ง Manual Scan และ Automation Scan แต่ในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึงการสแกน 3 มิติ [...]

เทคโนโลยีการตรวจวัด 3 มิติ (Optical 3D Metrology)  GOM ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง สำหรับงานอุตสาหกรรม ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจสอบ รองรับกับชิ้นงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรืองานใหญ่ พร้อมเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง Blue Light และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน Inspection ช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตของท่านทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสแกน

Read more

การทดสอบยานยนต์ (Automotive Testing) นั้นมีขึ้นเพื่อให้รถยนต์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ทั้งนี้หน่วยงานควบคุมทั้งในสหรัฐอเมริกา เช่น Society of Automotive Engineer (SAE) และหน่วยงาน CISPR และ ISO/IEC ของสหภาพยุโรป จึงได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ (Automotive Testing Standards)

Read more

Menu