Menu

สื่อสารแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ด้วยภาพเสมือนจริง

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Electricalสื่อสารแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ด้วยภาพเสมือนจริง

พ.ค.

4

2017

สื่อสารแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ด้วยภาพเสมือนจริง

 

ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีมออกแบบอาจจะต้องคิดถึงรูปลักษณ์, ความสวยงาม, พื้นที่ใช้สอย และการบำรุงรักษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีการสื่อสารระหว่างแผนกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ความซับซ้อนในการออกแบบก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การสื่อสารระหว่างแผนกเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าหากเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ สามารถช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมออกแบบแต่ละแผนกเข้าใจกันง่ายขึ้น เช่น ในการออกแบบ Notebook ต้องมีการสื่อสารกันระหว่างแผนกที่ออกแบบเฟรมของ Notebook สำหรับการระบายอากาศ, จุดยึดน็อตของแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ และช่องสำหรับจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ กับแผนกที่ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เมนบอร์ด, หน้าจอ, คีย์บอร์ด, ทัชแพด เป็นต้น จะเห็นว่าแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์ต้องมีการเชื่อมต่อกันด้วยสายไฟ ดังรูปที่ 1. และสายไฟนี่เองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการการสื่อสารระหว่างแผนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดเก็บสายไฟหรือขนาดของสายไฟ

รูปที่ 1 ส่วนประกอบภายใน Notebook (รูปภาพจาก www.notebookcheck.com)

เครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างแผนกให้เป็นเรื่องง่ายด้วยความสามารถในการ Synchronize แบบ Real-Time ทำให้งานออกแบบการเชื่อมระหว่างแผ่นวงจรอิเล็คทรอนิกส์สามารถสื่อสารได้ง่ายด้วยภาพเสมือนจริง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพเสมือนจริงที่แสดงตำแหน่งสายไฟสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ( รูปภาพจาก http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2012/08/putting-power-into-your-designs-solidworks-has-a-wealth-of-tools-for-designing-machines-and-control-systems-but-how-do-we-m.html )

 

โปรแกรม SOLIDWORKS Electrical มีความสามารถในการทำ Harness Design ดังรูปที่ 3 – 4 และหลังจากออกแบบเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมสามารถนับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้และสร้างเป็น Bill of Materials list (BOM) ได้อย่างอัตโนมัติ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 3 การทำ Harness design (รูปภาพจาก http://blogs.solidworks.com/tech/2016/06/wire-harness-design-solidworks-electrical.html)

รูปที่ 4 การทำ Harness Design (ต่อ) (รูปภาพจาก http://blogs.solidworks.com/tech/2016/06/wire-harness-design-solidworks-electrical.html)

รูปที่ 5 BOM List

จะเห็นว่านอกเหนือจากการที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างแผนกเป็นเรื่องง่ายแล้วยังช่วยในเรื่องของการลดเวลาการทำ Report ในส่วนของ BOM List นอกจากนี้โปรแกรมยังมีความสามารถในการป้องกันเรื่องมาร์คของอุปกรณ์ซ้ำกันได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยในการลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการออกแบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยประหยัดในเรื่องของเวลา กำลังคน และต้นทุนในการทำต้นแบบ ทำให้ไม่ต้องทำต้นแบบหลายครั้ง ผลิตภัณฑ์สามารถออกสู่ตลาดได้ตามกำหนด โปรแกรม SOLIDWORKS Electrical ยังมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ด้านการเขียนแบบระบบไฟฟ้า ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/solidworks-electrical/

บทความ : กิติศักดิ์ วิรุฬธนพัฒน์

 

ออกแบบงานไฟฟ้า ทำไมต้อง SolidWorks Electrical

Smart Electrical Design

SolidWorks Electrical Design and Working with Connection

เทคโนโลยีกับการออกแบบไฟฟ้า

  • 111
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu