My logo

Article – SolidWorks Composer

การสื่อสารทางเทคนิค ไม่ได้กระทบแต่แผนกทางวิศวกรรมเพียงแผนกเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วส่งผลกระทบต่อหลายแผนกทั่วทั้งองค์กร ผมขอแบ่งความท้าทายด้านการสื่อสารทางเทคนิคมักออกเป็น 6 แผนก ต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งแต่ละแผนกก็จะมีความท้าทายแตกต่างกันออกไป 1. ความท้าทายของแผนกบริหารจัดการ: ความล่าช้าในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด / ความแตกต่างในการแข่งขัน สำหรับทีมผู้บริหารรายได้ผลกำไร และการเติบโต อาจได้รับผลกระทบเพียงเพราะขาด Work Instruction (WI) ประกอบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ หรือคู่มือผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการออกสู่ตลาด และการทำคู่มือที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าใจง่าย ใช้ง่าย สะดวก ก็สามารถทำให้องค์กรของเราได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด 2. ความท้าทายของแผนกวิศวกรรม: ความไม่เข้าใจในการเชื่อมต่องานกับแผนกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรม / การสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนกับผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร ในอดีตทางแผนกวิศวกรรมต้องเก็บภาพหน้าจอของงานดีไซน์ หรือที่เรามักเรียก “แคปเจอร์ หน้าจอ”  เพื่อส่งภาพไปสร้างเอกสารทางเทคนิค ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำงานเพิ่มในเวลาของวิศวกร …

Read more

  SOLIDWORKS Composer สามารถทำสื่อต่างๆ ในเชิงวิศวกรรม เช่น การทำ Animation เพื่อการนำเสนอ Concept ของเครื่องจักร, การทำ Work Instruction(WI), Inter-Active Animation, Sequence Animation เพื่อการ Training ภายในองค์กร หรือเพื่อสื่อสาร สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 02-744-9045 หรือค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website : https://www.applicadthai.com/solidworks-composer/ Facebook : www.facebook.com/SolidWorksComposer/ บทความที่เกี่ยวข้อง มือโปรด้านงานพรีเซ็นต์ ด้วยเทคนิคง่ายๆ วิธีการทำ 3D Presentation & Document แบบมืออาชีพ เครื่องมือสื่อสารทางเทคนิคช่วยให้คุณอยู่เหนือคู่แข่ง เปลี่ยนมุมมองผลิตภัณฑ์ให้เสมือนจริงด้วย

Read more

  ฟีเจอร์หลากหลายที่อยู่ใน SOLIDWORKS Composer ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพกราฟิก Content ที่ชัดเจน และถูกต้องตามการดีไซน์ของตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน, วิธีการประกอบ, วิธีการใช้งาน และเพื่องาน Service ของผลิตภัณฑ์ ด้วยความสามารถของตัวโปรแกรม ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เขียนแบบด้วย CAD ก็สามารถนำ 3D CAD จากหน่วยงานออกแบบ มาใช้ประโยชน์เพื่องาน Content ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ 2D และ 3D ในบางครั้งการเริ่มต้นเรียนกับโปรแกรมใหม่ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นทางทีมงาน AppliCAD SOLIDWORKS Composer ขอนำเสนอฟีเจอร์เด่นๆ ของโปรแกรมนี้มา 6 หัวข้อ

Read more

  นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ท้องตลาดแล้ว อีกอย่างที่นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ คือ การทำงานด้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเพื่ออธิบายการทำงาน การทำคู่มือต่างๆ หรือจะเป็นในส่วนของการทำโบร์ชัวร์ แผ่นพับ ต้องมาคิดกันว่าจะทำอย่างไร ที่จะสามารถสื่อสารออกไปให้ถูกต้อง เข้าใจขั้นตอนกระบวนการถูกต้อง มีความสวยงามดูแล้วมีคุณภาพที่ดี รวมถึงสิ่งสำคัญ คือ ต้องประหยัดเวลา เพราะคู่แข่งทางการตลาดนับเป็นปัยจัยหลักที่เราควรคำนึงอีกด้วย   ถ้าคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้!!! มีผลิตภัณฑ์ดี และนวัตกรรมล้ำเลิศ แต่ขาดเครื่องมือในการนำเสนอที่ดี คู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุงเล่มหนาเตอะ การสื่อสาร หรือการถ่ายทอดทางเทคนิคยุ่งยากมาก ส่งของล่าช้า เพราะต้องรอการจัดทำคู่มือ     ก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ Presentation เราอาจจะนึกถึงภาพการเปิดสไลด์อธิบาย การอัดวิดีโอการทำงานจริง แต่ก็อาจเห็นการทำงานของผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามต้องการ เช่น จุดที่อับมุมสายตา การจัดทำเอกสารกองโตกว่าจะจัดทำเอกสารคู่มือต้องใช้เวลานาน และถ้าในรูปแบบของงานประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจักร

Read more

  เมื่อเราได้ยินเสียง “ไฟพร้อม กล้องพร้อม…..แอคชั่น” นั้นหมายถึงผู้กำกับได้เซ็ตฉาก และไฟประกอบไว้อย่างเรียบร้อย พร้อมที่จะถ่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีส่วนประกอบภายนอกอีกหลายอย่างที่จะทำให้หนังสมบูรณ์ สมกับการพูดคำว่า “แอคชั่น” ในบทความนี้จะกล่าวถึง SOLIDWORKS Composer ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค เรามาลองดูกันว่าการสื่อสารทางเทคนิคมีความจำเป็นอย่างไร Technical Communication Technical Communication ถูกตีความหมายโดย Society for Technical Communication (STC) ว่าเป็น “การสื่อสารเพื่อให้เห็นของจริง ซึ่งโดยปกตินั้นจะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ” การสื่อสารทางเทคนิค คือ การสื่อความหมายให้เห็นภาพทางเทคนิค หรือหัวข้อที่สำคัญ และมีการสื่อสารส่งต่อไปถึงผู้ที่เราต้องการถ่ายทอด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การทำคู่มือ How-To หรือ Instructions

Read more

เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องมาตลอด ความจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า “วีอาร์” (VR)  คือ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีการจำลองสภาพแวดล้อมในรูปแบบจำลอง 3 มิติ (3D) หรือ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อการรับรู้ถึงการสัมผัสสิ่งต่างๆ โดยพัฒนาในรูปแบบของแว่นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าแว่น VR ผู้ใช้รู้สึกตัดขาดจากโลกจริงอย่างสมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กล่าวคือผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจริง แต่ในความเป็นจริงแล้วอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน และในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตเองการเขียนแบบ 3 มิติ (3D) ของตัวเครื่องจักร และชิ้นงาน ก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ในขณะเดียวกันถ้าต้องการที่จะนำเสนอเครื่องจักร และชิ้นงานนั้น ในบางครั้งเรายังต้องนำเสนอแค่รูปแบบ 2D อาจเป็นเพราะติดปัญหาด้านขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้นำเสนอ หรือยังเขียนแบบ 3D ไม่เสร็จจึงต้องรอไปก่อน กว่าเครื่องจักรหรือชิ้นงานออกสู่ท้องตลาดก็เกิดความล่าช้าไปอีก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีเครื่องมือที่สามารถรองรับและช่วยในการทำงานส่วนนี้ได้ ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า SolidWorks

Read more

อย่างที่รู้กันเทคโนโลยีนับว่ามีบทบาทสำคัญในชีวิตเรามากขึ้น ตั้งแต่ตื่นนอน การเดินทางไปยังที่ต่างๆ การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลเพื่อความเข้าใจ ต่างคนก็มีการใช้ชีวิตประจำวันในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป  จึงเป็นสาเหตุที่คนเราไขว่คว้าหาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากที่สุด ถ้าเป็นไปได้ก็ขอแบบครบวงจรไปเลย  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Smart Factory ยิ่งทุกวันนี้วงการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นก็คือ วงการอุตสาหกรรม ที่มีทั้งผลิตชิ้นงานเล็ก ชิ้นงานใหญ่ จนไปถึงผลิตเครื่องจักรเพื่อส่งขาย  และการจบงานแต่ละครั้งนับว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด แต่ก็ยังมีจุดเล็กๆ ที่สามารถก่อปัญหาให้เกิดความล่าช้าได้ก็คือ การจัดทำคู่มือการประกอบการใช้งาน หรือคู่มือการ Maintenance จะถูกจัดส่งล่าช้า  เพราะต้องรอเครื่องจักรเสร็จก่อนถึงจะทำคู่มือพวกนี้ได้ อาจจะสูญเสียเวลาไปอย่างมาก แม้กระทั่งบางกรณีคู่มือยังไม่เสร็จต้องแก้ไขใหม่ แต่เครื่องจักรถูกส่งไปแล้วจะทำการถ่ายรูปใหม่ก็ไม่ได้ จะเอายังไงละทีนี้ ซึ่งในส่วนการทำคู่มือนี้นับว่าเป็น 10%  ของ Process สุดท้ายที่เราควรจะได้  แต่ต้องยอมปล่อยไปเพราะ ไม่มีคู่มือส่งให้ไปทันเวลา  เสียทั้งคน เสียทั้งเวลา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็ได้มีโปรแกรมเฉพาะตัวที่สามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับคู่มือได้ครอบคลุมความต้องการ คือ  SolidWorks Composer

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้