Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – Creative Design

       นิตยสารไทม์ (TIME Magazine) นิตยสารรายสัปดาห์ของอเมริกาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเผยรายชื่อ 25 สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2014 (The 25 Best Inventions of 2014) โดยในรายชื่อเหล่านั้นมีชื่อของนาฬิกา Apple Watch, สมาร์ทโฟน Blackphone, แท็บเล็ต

Read more

        ถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ ของเราได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ Design Engineer จะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( Product design) เพื่อให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด ภายใต้ต้นทุนที่กำหนด และสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการออกแบบจึงมีความสำคัญ กล่าวคือ 1. ลดจำนวนของชิ้นส่วนประกอบ การลดชิ้นส่วนหรือมีชิ้นส่วนประกอบที่น้อยที่สุด จะทำให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตลดลง ทำการผลิตง่ายขึ้น

Read more

       ในปัจจุบันไม่ว่าวิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ หรือนักเทคโนโลยี ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับวัสดุ (Materials) อยู่เสมอ ทั้งที่เป็นผู้ใช้วัสดุ ผู้ผลิต และผู้ควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนผู้ออกแบบทั้งในรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง วัสดุที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน บุคคลเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมถูกต้องกับงาน ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษา หรือพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุนั้นให้มันตรงกับงานที่ออกแบบ หรือที่ต้องการผลิต นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นว่ามันเป็น

Read more

               มนุษย์เมื่อไม่ถูกปิดกั้นทางความคิดก็มักจะพัฒนาต่อยอดทางความคิด สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาด หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เรียกได้ว่าจินตนาการและความสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นไร้ซึ่งขีดจำกัดจริงๆ เช่นเดียวกับซีรี่ย์เรื่องดังอย่าง Back to the Future ก็ได้จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ไม่ น้อย หากใครที่เคยดูซีรี่ย์เรื่องนี้น่าจะคุ้นเคยกับ โฮเวอร์บอร์ด (Hoverboard) หรือคล้ายๆ สเกตบอร์ดลอยได้

Read more

Menu