Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article – Creative Design

ถ้าพูดถึง Xiaomi (เสี่ยวหมี่, ฉาวหมิ, เซี่ยวมี่) โดย Lei Jun เป็นสตาร์ตอัพ อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน ด้านมือถือสมาร์ทโฟนทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแบรนด์นี้ Xiaomi เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 เมษายนปี 2010 เริ่มต้นจากการพัตนาระบบ OS จาก Android

Read more

              ภาวะการทำงานของมนุษย์ในปัจจุบันจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลผลิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพขึ้น ถ้าหากไม่มีเทคโนโลยี ชีวิตการทำงานก็อาจจะมีการพัฒนาล่าช้า รึอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต ในปัจจุบันก็มีการแข่งขันที่สูงไม่ว่าจะเป็นในด้านของคุณภาพ ราคา และความรวดเร็วของการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ทำให้ผู้ผลิตและบริษัทต่างๆ ต่างต้องพากันพัฒนารูปแบบการผลิตให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้ได้ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิต ทำให้ทุกวันนี้เราสามารถผลิตงานที่มีความละเอียด และมีความเที่ยงตรงสูง นอกจากนี้ยังสามารถลดเวลาในการผลิตลงได้ รวมทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตลง

Read more

       Prapas Talk พูดเกี่ยวกับ Industries 4.0 ในงานเปิดตัวซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS 2017        หลายปีมานี้มีการพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ซึ่งมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม

Read more

ในสภาวะที่สินค้าหรือบริการแบบเดียวกันเกิดในตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตจึงเริ่มตั้งคำถามกันเองว่า “ทำอย่างไรเราถึงจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดได้?” และ “เราต้องทำอะไรอีกไหมเพื่อให้ลูกค้าถูกใจเรามากยิ่งขึ้น?” ผู้ผลิตทั้งเจ้าเล็กเจ้าใหญ่ต่างคิดค้นวิธีที่จะเอาชนะคู่แข่ง และทำให้ตนเองสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ กลยุทธ์ด้านการออกแบบ (Design Strategy) จึงได้ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ โดยให้ความใส่ใจกับการดำเนินงานในลักษณะที่เป็นการบริหารการออกแบบ (Design Management) ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในและภายนอกองค์กร เริ่มตั้งแต่ให้ความสำคัญกับการศึกษาประสบการณ์ของผู้บริโภค (UX: User Experience)

Read more

T.I.D.E. 2015 ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการสร้างมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียน ทุกวันนี้เราจะเห็นคำว่า Innovation ถูกนำมาใช้ให้เห็นกันบ่อยๆ ซึ่งคำว่า Innovation ตรงกับภาษาไทยว่า นวัตกรรม มีความหมายถึง ความคิด การปฎิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆ เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลยิ่งขึ้น “นวัตกรรม” จึงถือเป็นกุญแจหลักที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว

Read more

            และแล้ว “Martin Jetpack” เครื่องบินไอพ่นส่วนบุคคล นวัตกรรมใหม่ของโลกด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks จากบริษัท Martin Aircraft ก็ก้าวข้ามสู่ความสำเร็จไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวสู่สาธารณะ และพร้อมที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยการนำไปบินโชว์ในงาน Paris Airshow หลังจากใช้ระยะเวลาการสร้าง วิจัยและพัฒนากว่า 34 ปี โดยมี

Read more

ในปัจจุบันการออกแบบหรือการลงทุนด้านความคิดนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ เพราะทุกวันนี้ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ประโยชน์ใช้สอย” หรือ “รูปลักษณ์” ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากแต่พวกเขายังให้ความสำคัญกับ “การบริการ” ที่จะต้องเชื่อมโยงกับทุกความต้องการในชีวิตของพวกเขาอีกด้วย ดังนั้นนักออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกแง่มุม และควรมีรูปแบบการคิดอย่างเป็นระบบด้วย คำถามก็คือ แล้วนักออกแบบที่ดีควรมีกระบวนการคิดอย่างไร ไนเจล ครอส (Nigel Cross) นักทฤษฎีด้านการออกแบบคนสำคัญในช่วงปี 1980s-1990s เคยกล่าวถึงวิธีคิดของนักออกแบบไว้ว่า

Read more

       ในปัจจุบันไม่ว่าวิศวกร สถาปนิก นักวิทยาศาสตร์ หรือนักเทคโนโลยี ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับวัสดุ (Materials) อยู่เสมอ ทั้งที่เป็นผู้ใช้วัสดุ ผู้ผลิต และผู้ควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนผู้ออกแบบทั้งในรูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้าง วัสดุที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิตมีมากมายหลายชนิดด้วยกัน บุคคลเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมถูกต้องกับงาน ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษา หรือพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุนั้นให้มันตรงกับงานที่ออกแบบ หรือที่ต้องการผลิต นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นว่ามันเป็นเพราะเหตุใด

Read more

ผลิตภัณฑ์ไอทีต่างๆ ทุกวันนี้ นอกเหนือไปจากเรื่องของการใช้งานแล้ว ยังต้องมาพร้อมกับการออกแบบตัวเครื่องที่ดีเยี่ยม ให้ความสวยงาม ทันสมัย ส่งเสริมบุคคลิกให้กับผู้ใช้อีกด้วย และหากถ้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นได้รับรางวัลเป็นการการันตีคุณภาพและความสวยงามด้วยแล้วหละก็จะช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจได้อีกด้วย รางวัล เรด ดอท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Red Dot Award: Product Design) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2497

Read more

       พอพูดถึงคำว่าเทรนด์ แนวโน้มหรือทิศทาง ผู้ประกอบการและนักออกแบบหลายท่านอาจจะย่นคิ้วนิ่วหน้า เพราะไพล่คิดไปถึงเรื่องกระแส หรือแฟชั่น และคิดว่ามันก็แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป ไม่ยั่งยืน ก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นัก การออกแบบทั่วๆ ไป มุ่งไปที่ดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานมากกว่า แต่หลายท่านอาจจะลืมไปว่า งานออกแบบบางอย่างก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นกิจวัตร และความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปในแต่ละวันเช่นเดียวกัน        เทรนด์ไม่ใช่เรื่องของกระแสที่ต้องมาเร็วและไปเร็วเสมอไป มีเทรนด์บางชนิดเหมือนกันที่ค่อนข้างนิ่งหรือ Certain และนักวิเคราะห์ตลาดเชื่อกันว่า

Read more

Menu