Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article Ci

มีสถิติว่า สถาปนิกไทย รุ่นต่อรุ่น ที่จบการศึกษาออกมานั้น  มีเพียงครึ่งเดียว ที่ได้ทำงานออกแบบ ที่ตรงตาม สาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา บางท่าน ไปขายของ เปิดผับ เข้าสู่วงการบันเทิง ทำธุรกิจส่วนตัว  จะด้วยสาเหตุใด หรือเพราะหางานยาก ล้นตลาดหรืออย่างไร แบบบ้านที่ออกแบบขายก็คล้ายๆ กันปรับนิด ปรับหน่อย ได้แบบใหม่แล้ว

Read more

ใน ArchiCAD 15 นั้นเครื่องมือการสร้างหลังคา ( Roof ) มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานที่รองรับการ Design ที่ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Mulitiplan Geometry ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้างหลังคาที่มีหลายๆชั้นได้ในครั้ง เดียว สร้างหลังคาจาก ArchiCAD เราสามารถเพิ่มจำนวนระดับของหลังคาได้โดยกด ADD

Read more

Menu