Chat with us, powered by LiveChat

Article Ci

User Review : Curtain Wall รีวิวการทำงานของอาคารที่มีแนวความคิดทางด้านการออกแบบ โดยการเล่นกับ Facade อาคาร โดยยกตัวอย่างอาคารที่มีการเล่นโค้งกับผนังอาคารที่เป็นโครงสร้างกระจก ซึ่งในแต่ละชั้นมีรูปแบบการวาง Pattern ที่แตกต่างกันออกไป สำหรับการทำงานในรูปแบบลักษณะนี้ สามารถตั้งค่าเพียงเล็กน้อยใน ARCHICAD 22 ก็สามารถทำให้อาคารใช้งานตามแนวโค้ง รับกับตัวอาคารได้อย่างง่ายได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก

Read more

PROTA STRUCTURE เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ มาตรฐานของแต่ละประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสร้างสามารถใช้ PROTA STRUCTURE เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารแบบ 3

Read more

ตัวอย่างงานอาคาร 3 ชั้น ที่ลงรายละเอียดฐานราก พร้อมทั้งถอดปริมาณ ด้วยคำสั่ง Thai BiM ตัวช่วยงานก่อสร้าง ที่เก่งเรื่องงานโครงสร้าง มี Thai Library ให้เลือกใช้หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถประมาณราคาโดยอ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง ArchiCAD Thai BIM เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ

Read more

บริษัท CÉH Inc. ในเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ได้รับมอบหมายงานชิ้นใหญ่ในการตรวจวัด และขึ้นโมเดล Hungarian State Opera House ซึ่งมีการตัดสินใจสร้างตั้งแต่ปี 1873 ตามมาด้วยการประมูลแก่สาธารณะ และถูกสร้างจนสำเร็จในอีก 9 ปี ถัดมา โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่าง Miklos [...]

โปรแกรม CADEWA เป็นการสร้างแบบจำลองโมเดล 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถใส่ข้อมูล (Information) เข้าไปในโมเดลได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบของงานระบบ MEP ทั้งระบบปรับอากาศ (HVAC) ระบบสุขาภิบาล (Plumbing) และระบบไฟฟ้า (Electrical) ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เข้าใจง่ายด้วยมุมมอง 3 มิติ

Read more

Plug-In Thai BIM สำหรับวิศวกรและสถาปนิกชาวไทยโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย บนหน้าต่างของโปรแกรม ArchiCAD ทำให้ User ทุกคนไม่รู้สึกเบื่ออีกต่อไป 🙂 Plug-In Thai BIM มาพร้อมกับคำสั่งทำฐานราก เสา คาน พื้น พร้อมกับการใส่เหล็กเสริมคอนกรีตมาให้อย่างอัตโนมัติ อีกในทั้ง

Read more

การ Combine แบบด้วยระบบ BIM  การเคลียร์แบบให้สามารถนำไปก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการตรวจเช็คแบบส่วนมากเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการ Combine แบบมากนัก ยิ่งในช่วงงานประมูล แบบที่ผู้รับเหมาได้มานั้น คือ แบบสำหรับเสนอราคา (For Bidding) อาจถูกเคลียร์แบบมาในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือ เมื่อผู้รับเหมาประมูลงานได้แล้วเมื่อนำแบบทุกส่วนมาเช็ครวมกัน ทั้งแบบงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรม

Read more

การออกแบบระบบไฟฟ้าในส่วนของอาคาร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานด้วยฟังก์ชันต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าที่มีให้เลือกใช้ครบครัน หรือจะเป็นการเดิน Cable Tray สำหรับสายไฟพร้อม Hanging Rod  มีการวางสัญลักษณ์แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถ Save File เป็นไฟล์ DWG เพื่อไปใช้กับออโตแคด หรือ IFC เพื่อไปใช้เคลียร์แบบในส่วนของงาน BIM โหลดทดลองใช้ฟรี

Read more

งานสุขาภิบาลมีคำสั่งที่ช่วยให้การออกแบบทำได้ง่ายขึ้น เช่น การเดินท่อน้ำที่ใส่อุปกรณ์ให้อัตโนมัติ มีอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือกใช้ถึง 3,000 กว่ารายการ ไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ และสุขภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีคำสั่งช่วยให้ง่ายต่อการปรับ Slope  และยังสามารถแสดงมุมมอง Isometric View และ Cross-section View ได้ ท่อต่างๆ

Read more

รองรับการออกแบบระบบปรับอากาศในอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน มีคำสั่งในการวางหัวจ่ายลมอัตโนมัติ โดยเลือกจากไลบรารี่ที่มีเตรียมไว้ให้ และสามารถเดินท่อต่อเข้ากับหัวจ่ายได้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณขนาดท่อลม เพื่อรักษาแรงดันภายในท่อ มีคำสั่งช่วยนับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในแบบ เพื่อถอดมาเป็นความยาว และจำนวนชิ้น สามารถถอดปริมาณออกเป็นตาราง ส่งออกให้ Excel คำนวณราคา โหลดทดลองใช้ฟรี : https://goo.gl/EkYBoh โปรโมชันราคาพิเศษ : https://goo.gl/eg1Fne ข้อมูลเพิ่มเติม : https://goo.gl/1hHJDe