Chat with us, powered by LiveChat

Article Ci

โซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นับเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งกำลังถูกจับตามองจากประเทศมหาอำนาจ การลงทุนที่เศรษฐกิจเริ่มอิ่มตัวในภูมิภาคอาเซียนนี้มี เป็นที่ตั้งของประเทศ 10 ประเทศ ได้แก่ Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand และ Vietnam ซึ่งได้รวมเป็นกลุ่มสมาชิก Association

Read more

ที่ อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์มานานนับหมื่นปี เผ่าพันธ์มนุษย์ได้มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่ได้นานคงทน และยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีภัยพิบัติจากธรรมชาติมากมาย ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นผลพวงจากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง ทั้งแผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกนาน พายุหนัก น้ำท่วมมาก โคลนถล่ม ยิ่งทำให้มนุษย์ยิ่งต้องคิดค้น พัฒนาอาคารด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานใช้ เพื่อให้เป็นบ้านอยู่สบาย คงทน ถาวร

Read more

มีสถิติว่า สถาปนิกไทย รุ่นต่อรุ่น ที่จบการศึกษาออกมานั้น  มีเพียงครึ่งเดียว ที่ได้ทำงานออกแบบ ที่ตรงตาม สาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา บางท่าน ไปขายของ เปิดผับ เข้าสู่วงการบันเทิง ทำธุรกิจส่วนตัว  จะด้วยสาเหตุใด หรือเพราะหางานยาก ล้นตลาดหรืออย่างไร แบบบ้านที่ออกแบบขายก็คล้ายๆ กันปรับนิด ปรับหน่อย ได้แบบใหม่แล้ว

Read more

ใน ArchiCAD 15 นั้นเครื่องมือการสร้างหลังคา ( Roof ) มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงานที่รองรับการ Design ที่ไม่มีขีดจำกัด ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ Mulitiplan Geometry ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถสร้างหลังคาที่มีหลายๆชั้นได้ในครั้ง เดียว สร้างหลังคาจาก ArchiCAD เราสามารถเพิ่มจำนวนระดับของหลังคาได้โดยกด ADD

Read more