My logo

Article-Prota

“Tools ใด ที่สามารถปฎิวัติก้าวข้ามเข้าสู่ความเพียบพร้อม แบบ All-in-one package (One Stop Service) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ตลอดสายการทำงาน (Model-Analyze-Design-Detail-Fabrication-BIM-Exchange of Information) คือ ความใฝ่ฝันของวิศวกรมืออาชีพ อย่างแท้จริง! … ProtaStructure Suite 2021 มีคำตอบ!! [1] แกะไทม์ไลน์ ย้อนกลับไปในอดีต...เพื่อถอดบทเรียนจากอดีต ตลอดร่วม 30 ปี! ที่ผมได้โลดแล่นอยู่ในวงการวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะในสายงานด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคาร ทั้งที่เกี่ยวข้องในด้านของการรับงานออกแบบ การบรรยาย และการเรียนการสอน  ทำให้ตัวผมเองมีมุมมองที่กว้างพอสมควร  จึงมองเห็นแม้มุมซ่อนเร้น เล็กๆ น้อยๆ ของปัญหาต่างๆ  ตลอดกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน ในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารฯ [...]
แน่นอนว่าวงการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน ไม่มีใครไม่รู้จัก BIM เพราะถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นใช้ BIM เพื่อรองรับการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เสริมทักษะให้กับนักศึกษาในการอบรมใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ProtaStructure และสามารถสร้างผลงานนำไปต่อยอดได้  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) สานต่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การออกแบบด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM อาทิ ซอฟต์แวร์ ArchiCAD รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้าง (ProtaStructure) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ควรปูพื้นฐานให้กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน [...]

โครงการอบรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง Prota Structure ฟรี!! “ไม่เรียนถือว่าพลาด” เสริมศักยภาพ เพิ่มความเร็วในการทำงาน แอพพลิแคดเปิด โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ ProtaStructure สำหรับงานวิเคราะห์โครงสร้างให้กับผู้สนใจแบบฟรี เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน และการประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการทำงานบนมาตรฐาน BIM สำหรับคอร์สเรียน ProtaStructure ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรโครงสร้าง อาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบ ความแข็งแรงของอาคาร ที่เป็นทั้งคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก รองรับโค้ดมาตรฐานมยผ.ในประเทศไทย ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆ มี User ให้ความสนใจศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อนำไปปรับใช้ และต่อยอดในการทำงานได้เป็นอย่างดี  ซึ่งคอร์สนี้เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฎิบัติจริง พร้อมคู่มือการเรียนการสอน จำนวน 1 วันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด (สำหรับท่านใดที่เข้ามาอบรมยังได้รับสิทธิ์ทดลองใช้ซอฟต์แวร์  ProtaStructure ฟรีจำนวน

Read more

มั่นใจเสริมงาน วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ProtaStructure ลดเวลาทำงาน 30-40% หมดยุคการทำงานหามรุ่ง หามค่ำ หลังขด หลังแข็ง กันแล้ว หาเครื่องมือช่วยดีๆ มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งผู้ประกอบการ วิศวกร ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้ทันคู่แข่งอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายผ่านสู่ยุคใหม่ของการออกแบบด้วย BIM ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงในการทำงาน และ Disturb หลายๆ อาชีพ หากเราไม่ปรับตัว วันหนึ่งอาจเป็นเราที่ถูก Disturb เสียเอง ฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีก็จะช่วยเพิ่มทั้งมูลค่า และโอกาสต่างๆ ได้ วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ProtaStructure เครื่องมือถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญ เพื่อทุ่นแรงในการทำงาน หากเรามีเครื่องมือช่วยในการทำงานที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้จริง จะดีกว่าไหมที่คุณจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ไวขึ้น และสามารถรับงานได้มากขึ้น มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นได้ [...]
ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ทำอย่างไรให้งานเสร็จไว เซฟงบ ได้มาตรฐานปลอดภัย  วิศวกรโครงสร้างเป็นหนึ่งในทีมงานออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างต่างๆ โดยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารสถาปนิกจะเป็นผู้ออกแบบ และทำแบบของอาคาร โดยรวมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก และรูปแบบการใช้งานภายใน จากนั้นจึงส่งต่อให้วิศวกรงานระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบสุขาภิบาล และวิศวกรโครงสร้างทำการออกแบบ ในส่วนต่างๆ ในการ ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ซึ่งรับผิดชอบความแข็งแรงของอาคาร  วิศวกรผู้ออกแบบควรคำนึงถึงปัจจัยหลัก 5 ประการคือ 1. เสถียรภาพ ความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวม ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด ควรที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการออกแบบ เพราะอาจส่งผลให้โครงสร้างวิบัติพังทลายได้ 2. ความปลอดภัย ส่วนต่างๆ ของโครงสร้างจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการรองรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัย 3. ความสามารถในการใช้งาน โครงสร้างจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยไม่มีการแอ่นตัว เอียง สั่นสะเทือน หรือแตกร้าว [...]
เปิดตัว What’s New ProtaStructure 2021 ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ  ProtaStructure 2021 เวอร์ชันใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง Interface โฉมใหม่แบบ Ribbon Menu ที่สวยงาม และทำให้การทำงานง่ายขึ้น และ Feature ที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง Prota Hub ที่ใช้ในการ Integrated ข้อมูลจากโปรแกรมอื่น โดยรองรับทั้งไฟล์ 2D และ 3D เพื่อ Import เข้ามาใน ProtaStructure เพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นทำงานได้ง่ายขึ้น  ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น ProtaStructure 2021 ยังพัฒนา [...]
ProtaStructure วิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ เป็นเครื่องมือสำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีตและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ProtaStructure  1. ProtaStructure คืออะไรซอฟต์แวร์อะไร 2. ProtaStructure ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ไหม 3. ProtaStructure ใช้สเปคคอมแบบไหนในการทำงาน 4. Prota ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ท่านได้อย่างไร 5. ตัวอย่างงานจริงของ ProtaStructure   ProtaStructure ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง ช่วยลดเวลาในการเขียนแบบได้กว่า 50-70%   1. ProtaStructure คือซอฟต์แวร์อะไร ProtaStructure คือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้าง และออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ [...]
ทางบริษัทได้จัดทำวิดีโอ สอนโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ProtaStructure ProtaStructure เป็นโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างหนึ่งในเทคโนโลยี BIM ที่ครอบคลุมงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จนถึงการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์งานด้านโครงสร้าง ตั้งแต่ 3D Modeling, การทำ Auto Detailing ไปจนถึงการวิเคราะห์โครงสร้าง (Analysis) สำหรับผู้ที่สนใจเรามีวิดีโอ สอนโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ProtaStructure ไว้ด้านล่างค่ะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน ProtaStructure สามารถช่วยเขียนแบบโครงสร้างต่างๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น หน้าตัดต่างๆ ให้ออกมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเขียนแบบไปได้กว่า 50-70% พร้อมทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ BIM อื่นๆ ได้อีกด้วย ProtaStructure รองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก [...]

ปัจจุบันนี้วิศวกรโครงสร้างต้องพบเจอกับปัญหาต่าง ๆ  ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ เช่น การแก้ดีไซน์ ซึ่งต้องวิเคราะห์ใหม่แก้แบบซ้ำๆ ทำให้งานล่าช้าออกไป หลายครั้งที่ต้องเร่งออกแบบ ทำแบบโครงสร้างในเวลาที่จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับการทำแบบ และถอดปริมาณ เวลาที่มีจำกัดอาจทำให้เกิดความผิดพลาด ส่งงาน ทำงานไม่ทัน อาจโดนค่าปรับ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการทำงานอยู่หรือเปล่าคะ จะมั่นใจได้ยังไงว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เรามี Prota Structure วิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ ตัวช่วยที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม  Prota Structure วิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ ได้ถูกต้อง เขียนแบบให้อัตโนมัติ จบงานออกแบบโครงสร้างได้เร็วกว่า 3 เท่าตัว ขอแนะนำโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง 3

Read more

Prota Quick Start By AppliCAD เรียนรู้การใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น  PROTA STRUCTURE ซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกรโครงสร้าง อาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ที่เป็นทั้งคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคาร แบบ 3 มิติ โดยกำหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้ ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคาร PROTA สามารถตรวจสอบสภาวะการต่างๆ ได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พร้อมสร้างรายงานการคำนวณออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนะนำการใช้งาน Prota ตอนที่ 1 มาดูกันว่าถ้าเราจะเริ่มต้นการใช้งาน เราจะต้องเริ่มจากอะไร แล้ว Prota สามารถ Import file

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
My logo