Article - GstarCAD Ci

6 เหตุผล ทำไมต้องเลือกใช้ระบบ Network สำหรับองค์กร

ปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงการทำงานโดยเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network หรือ Internet ดูจะเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไปแล้ว รวมถึงการใช้โปรแกรมร่วมกันผ่านระบบ Network เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็เริ่มเป็นที่นิยมในปัจจุบันและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ขอยกตัวอย่างการเก็บข้อมูลที่เป็น Database สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการทำงานที่อาจจะทับซ้อนกันได้ โดยเราเรียกว่า Database Server ซึ่งเป็น Server ชนิดพิเศษ ที่มีความเร็วสูงในการเรียกใช้และปรับปรุงข้อมูล ดังนั้นการทำระบบ Network มาใช้สำหรับองค์กร ควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และความเป็นได้ด้วย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ Hardware ที่จะนำมาใช้ เป็นต้น

คราวนี้มาพูดถึงการจัดการ License Software GstarCAD ที่จะมีผู้ใช้งานเขียนแบบในองค์กร จำนวนมาก เพื่อบริหารจัดการให้สามารถใช้งานได้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งบางบริษัทมีวิศวกรที่ทำงานคนละช่วงเวลา  หรือคนละสถานที่ แน่นอนว่าถ้าติดตั้งลง License โปรแกรมไปที่เครื่องนั้นๆ (Standalone) ก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ผมได้สรุปข้อดีของระบบ Network License มาให้ดังนี้

1.มีความปลอดภัยสูง

เนื่องจากการเก็บรักษาไว้ที่ Server ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลหากอุปกรณ์จะศูนย์หาย หรือเครื่อง Note Book ถูกขโมยไป เพราะ Licenses ยังคงอยู่ที่เครื่อง Server

2.มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

กรณีพนักงานมีการทำงาน 24 ชม. ซึ่งจะเป็นกะกลางวัน และกลางคืน ทำให้สามารถหมุนเวียนกันใช้ โปรแกรมได้ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่าย แต่จะใช้งานได้ตามจำนวนที่ Licenses มีในระบบ

3.สามารถยืม Licenses ออกไปนอกสถานที่ได้

เพื่อใช้ในการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวก เมื่อผู้ใช้งานต้องไปทำงานนอกระบบเครื่อข่าย และยังสามารถกำหนดวันที่จะยืมได้อีกด้วยสูงสุด 180 วัน และเมื่อถึงกำหนด License จะถูกดึงกลับมาที่ Server อัตโนมัติ

4.รองรับระบบปฏิบัติการ VM Ware

เมื่อองค์กรที่ต้องการใช้โปรแกรมสามารถกระจาย License ผ่านระบบ Server เดิมที่มีอยู่แล้ว

5.สามารถ Monitor ผู้ที่ใช้งาน Licenses

สามารถทำได้ทุกเครื่องในระบบ Network ทำให้ทราบชื่อผู้ใช้งานที่เปิดค้างไว้ได้

6.สามารถกำหนดกลุ่มและสิทธิผู้ใช้งาน

ยกตัวอย่าง วิศวกร 5 License, ฝ่ายตรวจสอบ 3 License ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม ไม่สามารถยืมสิทธิ์ของอีกกลุ่มได้ จะใช้ License ได้เฉพาะในกลุ่มของตัวเอง และทั้งหมดนี้สามารถเขียนสคริปแบบง่ายๆ เพื่อกำหนดสิทธิ์ได้ด้วยตัวเอง

 

จะเห็นได้ว่าข้อดีของระบบ Network Licenses GstarCAD ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน อีกทั้งยังยืดหยุ่นต่อการใช้งาน หรือบริหารจัดการ License ได้ง่ายๆ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ เลือกรูปแบบของระบบกระจาย Licenses ได้เหมาะสมสำหรับองค์กรนะครับ สามารถเข้ามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/gstarcad/

บทความ  : ณัฐวุฒิ  ผลพิพัฒน์พงศ์


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ