Chat with us, powered by LiveChat

2D CAD กับงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Applicad Public Company Limited.Article - GstarCAD Ci2D CAD กับงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Mar

7

2017

2D CAD กับงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

 

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อ 20 ก่อนนี้ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยยังไม่ได้เพียบพร้อม สะดวกสบาย เหมือนในปัจจุบัน 2017  ซึ่งงานที่เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ตึกสูง อาคารสำนักงาน รถไฟฟ้า รวมถึงรถไฟฟ้าใต้ดิน ทางด่วน สะพานแขวนและอื่นๆ อีกมาก นั้นเป็นสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญขึ้นก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้

“งานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ช่วยขับเคลื่อนเศรฐกิจของประเทศไทย

ทำให้ธุรกิจขนส่ง ท่องเที่ยว การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว

            โดยโครงสร้างที่ได้กล่าวมาข้างต้นถูกออกแบบด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D&3D CAD) ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบก่อนการก่อสร้างจริง ซึ่งเราจำเป็นต้องทราบปริมาณของวัสดุ ความกว้าง และยาวของอาคารก่อนการสร้าง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด

อาคารหรือโครงสร้างที่เราพบเห็นโดยทั่วไปในปัจจุบัน จะพบว่าพื้นของโครงสร้างนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นสำเร็จรูป พื้นไร้คาน พื้นคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น ซึ่งสำหรับในประเทศไทย การก่อสร้างพื้นอาคารที่พักอาศัยสมัยก่อนจะเป็นการทำเป็นพื้นคอนกรีตเทกับที่ หลังจากนั้นก็เริ่มหันไปใช้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงอันเนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดกว่า แต่สำหรับพื้นอาคารขนาดใหญ่มักจะนิยมใช้เป็นพื้นคอนกรีตไร้คาน (Flat Slab) ซึ่งจากเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็กลายมาเป็นพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning) ที่จะมีการดึงเหล็กเส้นกำลังดึงสูงที่อยู่ในคอนกรีตภายหลังเทคอนกรีตแล้วเสร็จ เพื่อให้โครงสร้างสามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการ การก่อสร้างทำได้รวดเร็ว โครงสร้างพื้นบางกว่านั้นหมายถึงน้ำหนักอาคารลดลงและประหยัดค่าวัสดุ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในงานโครงสร้างได้มากขึ้น ซึ่งในครั้งนี้เราขอนำเสนอ 2 บริษัทด้านการออกแบบโครงสร้าง และบริการติดตั้งงานพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-tension) มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน และมุมมองที่พวกเขามีต่อการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบด้วย

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)

คุณดวงมาลย์ พานิชการ ผู้จัดการส่วนออกแบบและบริการติดตั้ง บริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

สำหรับประเทศไทย บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในเครือซิเมนต์ไทย เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปรายแรกของไทย โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรมสินค้า การบริการที่หลากหลาย ครบวงจร และยังเป็นผู้นำระบบ Post-tension โดยจำหน่ายอุปกรณ์ และบริการติดตั้งในนามของ “CPAC Post-tension” ปัจจุบันมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

นอกจากนั้นยังมีการวิจัย พัฒนา Hardware และ Software อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ คุณดวงมาลย์ พานิชการ ได้แชร์ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีและ TECHNICAL KNOW-HOW ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจในแบบฉบับของ CPAC

การนำเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ในแง่ของสินค้า และบริการ Post-tension เราเน้นที่มาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการออกแบบและผลิต ตลอดจนดูแลการติดตั้งอย่างใกล้ชิด เริ่มกันตั้งแต่การออกแบบบริษัทฯ จะใช้ซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยม ในส่วนการเขียนแบบรายละเอียดของตัวสินค้าเพื่อใช้สำหรับประกอบติดตั้งหน้างาน ตอนแรกๆ เราใช้ซอฟต์แวร์เจ้าหนึ่งที่มีอยู่ในตลาด แต่ภายหลังเรามีความพยายามสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเอง โดยให้เชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมเขียนแบบในการถอดชิ้นงาน ถอดราคาเพื่อให้การทำงานของเราง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยได้ให้ทางโปรแกรมเมอร์ของบริษัทฯ ทำการตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในตลาดก่อนว่ามีโปรแกรมเขียนแบบอะไรบ้าง ที่สามารถเข้ากันได้กับโปรแกรมและความต้องการของเรา ซึ่งโปรแกรมเดิมที่เราใช้อยู่มี Application บางส่วนที่ไม่สอดคล้อง ทั้งนี้ในท้องตลาดก็ค่อนข้างที่จะมีโปรแกรม CAD ให้เลือกมากมาย แต่สุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปในการหาโปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยเสริมในสิ่งที่ทางเราต้องการได้คือ GstarCAD ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานที่สามารถเข้ากับโปรแกรมของเราได้ Application ดี คำสั่งสามารถตอบสนองความต้องการของ User ได้ รวมทั้งราคาที่เหมาะสมไม่แพงมากนัก เพราะว่าเรามี User ค่อนข้างมาก ค่าใช้จ่ายต่อ 1 User ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการตัดสิน

การทำงานโดย GstarCAD

เราใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวช่วยการทำงานตั้งแต่รับงานจากลูกค้า ออกแบบสินค้า เขียนแบบรายละเอียด ใบผลิตสินค้า จนถึงกระบวนการที่ผลิต จัดส่งสินค้าถึงหน้างานก่อสร้าง และการติดตั้งสินค้าซึ่งเป็นโปรแกรม GstarCAD ส่วนหนึ่งที่มา Support เชื่อมต่อกับระบบงาน ในการเขียนแบบรายละเอียดและการออกใบผลิตสินค้า

ทีมเราใช้ GstarCAD อยู่ในช่วงของการเตรียมแบบสำหรับการก่อสร้างพื้นโพสเทนชั่น เราต้องมีแบบรายละเอียดประกอบก่อนว่าพื้นมีความหนาเท่าไหร่ วัสดุที่ใช้มีอะไร จำนวนเท่าไร จะต้องอยู่ตำแหน่งตรงไหนของแบบรายละเอียด GstarCAD จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสร้างรายละเอียดของแบบเหล่านี้ และส่งข้อมูลต่อไปยังโรงงาน และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่หน้างานเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้ง

ด้านการทำงานของ GstarCAD ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไป มีความใกล้เคียงกับโปรแกรมตัวเก่าประมาณ 90% ซึ่งลูกน้องก็ไม่ต้องปรับอะไรมาก ทั้งยังช่วยในเรื่องของการถอดชิ้นงานสินค้า ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มีโปรแกรมที่มาช่วย Support เราต้องถอดราคาโดยใช้พนักงาน ซึ่งพอมีโปรแกรมเข้ามาช่วยก็ทำให้ลดเวลาในการทำงานไปได้มากเลย จากที่เคยใช้เวลาเป็นอาทิตย์ก็สามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 วัน ทำให้เราทำงานได้ไวขึ้น

จุดเด่น และหัวใจสำคัญในการทำงานของ CPAC

เราเน้นเรื่องของคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสินค้าและบริการ เราส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และเรื่องที่สองคือเรื่องของความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งพอมีซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงานก็ทำให้งานมีความแม่นยำ ถูกต้อง ทั้งยังลดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจในงานบริการของเรา

 

บริษัท ซี-โพส จำกัด

เรียงจากซ้ายไปขวา : บริษัท ซี-โพส จำกัด

  1. คุณธรรมรัตน์ รัตนกิตติโสภณ ผู้จัดการฝ่ายไอที
  2. คุณสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม กรรมการผู้จัดการ
  3. คุณภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและแบบ
  4. คุณสาคร ชัยศิริ เขียนแบบอาวุโส

บริษัท ซี-โพส จำกัด (C-Post Co., Ltd.) เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำในการออกแบบ ผลิตและบริการติดตั้ง งานพื้น (Post-tension) และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร (Precast Concrete Wall Panel) รับออกแบบโครงสร้างพื้น Post-Tension ตามมาตรฐาน ACI หรือ วสท. โดยทีม งานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้ และประสบการณ์

ทั้งนี้ C-POST ได้ทุ่มเทการทำงาน การค้นคว้าและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และความประหยัด

การเลือกเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์มาใช้ในการดำเนินงาน

กระบวนการเลือกง่ายๆ เราเลือกซอฟต์แวร์ CAD ที่ให้ทดลองใช้ในท้องตลาด นำแต่ละตัวมาติดตั้ง เพื่อทดสอบดูว่า CAD ตัวไหนสามารถรองรับการทำงานของเราได้ดีที่สุด ซึ่ง GstarCAD เป็นตัวเดียวที่สามารถทำตามคำสั่งของเราได้ครบทุกคำสั่ง โดยที่ไม่มี Error ครับ

อีกทั้ง GstarCAD ยังเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่มีราคาสมเหตุสมผลเหมาะกับการใช้งาน รวมถึงการใช้งานประเภทที่เราสามารถออกแบบคำสั่ง ก็สามารถช่วยออกแบบได้ดี รวดเร็ว ช่วยตอบโจทย์ได้มากกว่า CAD ตัวอื่นๆ

การทำงานโดย GstarCAD

ลักษณะการทำงานของ GstarCAD ก็คล้ายๆ กับโปรแกรม CAD ตัวเดิมที่เคยใช้ ส่วนเรื่องการใช้งานก็ใช้ในแผนกวิศวกรรม เราได้แบ่งเป็นแบบสถาปัตย์และแบบโครงสร้าง เมื่อได้โครงสร้างพื้นมาแล้วเราก็ทำรายละเอียดที่จะวางแนวลวด (Post Tension) แนวลวดอัดแรง ทำเป็น Design Drawing

และอีกส่วนหนึ่ง เมื่อเราได้รับงานมาเพื่อติดตั้งและวางลวด ก็ต้องทำตัว Shop Drawing ขึ้นมาในโปรแกรม GstarCAD ซึ่งค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเขียนโปรไฟล์ เขียนระยะห่าง เขียนจำนวนลวดลงไปในโปรแกรมให้ชัดเจนว่าในหน้างานเราต้องวางที่ตำแหน่งไหนบ้าง ความยาวเท่าไหร่ รวมถึงระดับขึ้น – ลง เท่าไหร่ พร้อมทั้งใส่ชุดคำสั่งของเราเข้าไปด้วย เพื่อช่วยให้ GstarCAD สามารถลิงค์กับข้อมูลของโรงงานเราได้ โดยสั่งผลิตตรงผ่าน GstarCAD ไปเลย ส่งแบบไปให้หน้างานดำเนินการต่อได้ทันที

จุดเด่น และหัวใจสำคัญของการทำงานของ C-Post

เราพยายามสร้างจุดแข็งด้วยการบริการที่รวดเร็ว จะเห็นว่าองค์กรเราโตขึ้น พนักงานมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะบริการลูกค้าให้เร็วขึ้น โปรแกรม GstarCAD เราซื้อ License เยอะมาก เพื่อที่จะรองรับการทำงาน ผลก็คือ เราสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และนอกจากเรื่องราคาแล้วเรื่องของการบริการก็เป็นหัวใจของธุรกิจนี้ที่ต้องแข่งขันกัน ซึ่งการบริการเราต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อม ซอฟต์แวร์ก็เปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของบุคลากรของเราด้วยเช่นกัน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ในมุมมองของผม การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะทำให้องค์กรได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคม และสามารถที่จะสื่อสารได้ว่าเรามีความพร้อมที่จะทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงและถูกดำเนินคดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียมากมายตามมา ทั้งเงิน ทั้งชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นการผิดธรรมาภิบาลทางสังคม เพราะว่าซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเราเอาของเค้ามาใช้ในการทำงานก็ควรจ่ายค่าลิขสิทธิ์ และเราควรสนับสนุนให้มีการใช้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ส่วน GstarCAD ก็มีความยุติธรรมในเรื่องของราคา ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนและดำเนินการทางธุรกิจให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของบริษัทคือ เราต้องรับผิดชอบทั้งต่อกฎหมายและสังคมด้วย เรียกว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ

เพิ่มเติม: ข้อควรระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

ปัจจุบัน การวางแผน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่อาจละเลย เทคโนโลยีการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับ เริ่มมีการออกแบบก่อสร้างอาคารสูง หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และระบบโครงสร้างที่ซับซ้อนแปลก อาทิ การก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเข้าหากัน เช่น วงแหวนอุตสาหกรรม ใช้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทำหน้าที่เชื่อมโยงถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปูเจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษกเข้าหากัน โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สะพานภูมิพล 1”

หรือจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าที่รัฐบาลมีการจัดซื้อและจัดจ้างให้ผู้ที่สนใจมาประมูลงานก่อสร้างจำนวนหลายๆ เส้นทางด้วยกัน ซึ่งทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตที่ดีขึ้น รวมถึงเส้นทางที่รถไฟฟ้าผ่าน ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน สรุปเส้นทางรถไฟฟ้าสีต่างๆ มีดังนี้

แผนงานรถไฟฟ้า 11 สาย 148 สถานี

แต่ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของประเทศไปอย่างไรก็ตาม งานออกแบบ 2 มิติ ก็ยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่หน่วยงานราชการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ไฟฟ้าและงานระบบ ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน ถ่ายทอดจินตนาการงานเขียนแบบด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งก็แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยซะทีเดียว สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เขียนแบบที่เป็น CAD ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง บนงบประมาณที่คุ้มค่าในระยะยาว ไปทดลองใช้ได้ฟรี!! ที่ https://www.applicadthai.com/gstarcad/

ที่มาข้อมูล : http://www.realist.co.th/blog/แผนงานรถไฟฟ้า-11-สาย/

ที่มาข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานภูมิพล

บทความ : ณัฐวุฒิ  ผลพิพัฒน์พงศ์

  • 6
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...