Menu

ใช้ไฟล์ภาพถอดปริมาณ ประมูลงานได้เลย!

Applicad Public Company Limited.Article - ExtrAXIONใช้ไฟล์ภาพถอดปริมาณ ประมูลงานได้เลย!

พ.ย.

30

2017

ใช้ไฟล์ภาพถอดปริมาณ ประมูลงานได้เลย!

การประมูลงาน คือ หนึ่งขั้นตอนสำคัญ นอกจากความถูกต้องของข้อมูลแบบ การคำนวณกำไร – ขาดทุน และความเผื่อที่เรายอมรับได้นั้น คือ ปัจจัยที่ต้องเคาะออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อไปเปิดซองร่วมกับบริษัทอื่น ซึ่งต่างก็มีเทคนิคและทุนทรัพย์กำลังคนที่แตกต่างกัน การประมูลงานก่อสร้างจึงมีระยะเวลาเตรียมการที่ใกล้เคียงกัน หากแต่บริษัทมีขั้นตอน เทคนิค หรือมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ก็จะทราบราคาที่จะนำไปแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หากเจ้าของงานแก้ไขรายละเอียดได้ทันท่วงทีนำมาซึ่งความมั่นใจในการแข่งขันกับเจ้าอื่นได้

ในงานก่อสร้างกับอาคารเก่า เช่น การต่อเติม ปรับปรุงพื้นที่ เปลี่ยนวัสดุตบแต่ง ซึ่งเมื่อบริษัท ได้รับข้อมูลอาคารดังกล่าว ต้องนำมาถอดพื้นที่ ผนัง หรือระยะที่ต้องนำมาคิดราคา ซึ่งบทความนี้จะขอแนะนำการถอดปริมาณดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง มั่นใจในข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับ

สำหรับอาคารเก่าหรือมีการสร้างไว้นานแล้ว แบบ Drawing ที่ได้มา มักเป็นพิมพ์เขียวหรือกระดาษ ซึ่งประมาณการด้วยมือก็เป็นไปได้ช้า และมีโอกาสผิดพลาดสูง โปรแกรมประมาณราคา ExtrAXION จึงเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในงานส่วนนี้ เพียงแค่เรานำข้อมูลดังกล่าวเข้ามาที่โปรแกรมโดยทำเป็นไฟล์ เช่น ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากพิมพ์เขียวหรือกระดาษ ไฟล์รูปภาพที่มาจากแหล่งเดียวกัน หรือไฟล์ .DWG ที่มาจากโปรแกรมแคดทั่วไป

 

ประมาณราคาจากไฟล์ PDF หรือ JPEG

ผู้ใช้สามารถถอดพื้นที่จากไฟล์ PDF โดยนำเข้าที่โปรแกรม สามารถตั้งความละเอียดของภาพ ตั้งระนาบให้ตรง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ลดระยะเวลาถอดแบบ เพราะแบบที่ตรงและชัดเจนมีผลต่อการถอดพื้นที่ การนับจำนวน สามารถเลือกครอบรายละเอียดของภาพ แล้วให้โปรแกรม Search หาได้ จุดนี้ คือ นวัตกรรมใหม่ เพราะหากเรานับด้วยตาย่อมมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น เบลอ หรือมองข้าม

ตัวโปรแกรมมีคำสั่งในการถอดพื้นที่ โดยการลากเส้นคล้ายกับการทำงานของโปรแกรมแคด แบ่งแยกออกเป็นสีต่างๆ สามารถปิด-เปิด ดูแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระ พื้นที่ที่ถอดออกมาจะแสดงทางด้านซ้าย

นอกจากคำสั่งหาพื้นที่ ยังมีหมวดการถอดผนัง โดยลบประตู หน้าต่างหรือช่องเจาะได้ มีหมวดการนับจำนวน เช่น จำนวนประตู จำนวนหน้าต่าง หรือคำสั่ง ROOM ที่สามารถถอดระยะ ฝ้า พื้น บัว และผนังในครั้งเดียวได้

 

นำเข้า BOQ ได้โดยตรง

การประมูลงานแบบที่ได้มาเมื่อถอดปริมาณเป็นข้อมูลดิบแล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การคำนวณตัวเลขเหล่านั้นกับค่าแรง ค่าวัสดุ ซึ่งปกติแล้วเรามักทำงานบนโปรแกรมเอกสารอย่าง Excel เราสามารถถอดปริมาณพร้อมส่งค่าที่ได้นั้นไปยังรายการคำนวณนั้นโดยตรง

โปรแกรม ExtrAXION สามารถนำเข้า BOQ ไฟล์ดังกล่าวที่หมวด WBS เมื่อมีการถอดปริมาณไม่ว่าจะคำสั่งใดก็ตาม จำนวณที่ถอดจะปรากฏที่หมวด WBS ทันที

 

 

แสดงเป็นพื้นที่ 3D เมื่อถอดปริมาณเสร็จ

โดยปกติหากเราประมาณราคาจากกระดาษ มักมีปัญหาจุกจิก เช่น การ Highlight พื้นที่ทับซ้อน ความสมบูรณ์ของกระดาษ หากแบบยิ่งซับซ้อน ขั้นตอนการถอดปริมาณก็จะยิ่งยุ่งยากตามลำดับ โปรแกรม ExtrAXION สามารถดูมุมมองในลักษณะ 3D กับพื้นที่ที่เราถอดไปแล้ว ปิด-เปิดดูพื้นที่ที่ต้องการได้

 

Measurement Analysis

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการถอดปริมาณ ช่วยให้เราสามารถทราบถึง ด้านยาวของ Area ความสูงของผนัง หรือช่องเจาะ โปรแกรมจะช่วยแยกข้อมูล และสามารถ Save แยกออกมาเป็นไฟล์ภาพแต่ละพื้นที่ได้

โปรแกรมในปัจจุบันมีคุณสมบัติที่ช่วยในการทำงาน ให้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น ลดเวลาในการทำงาน ช่วยให้คุณถึงเป้าหมายตามที่ต้องการได้ด้วยโปรแกรม ExtrAXION ที่สามารถถอดปริมาณและประมาณราคาด้วยการใช้ไฟล์ภาพ หรือ PDF ซึ่งถ้าหากเราต้องการประมูลงาน Renovate หรือต่อเติมอาคารเก่า คำสั่งในส่วนนี้สามารถเข้ามาช่วยถอดพื้นที่ และส่งไปยัง BOQ แสดงเป็น 3D พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตลอด เป็นเครื่องมือที่จะมาเปลี่ยนนิยามการถอดปริมาณด้วยมืออย่างแน่นอนครับ สามารถเข้ามาชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/extraxion/

บทความ :  สมภพ เรืองรุ่งทิพากร

  • 54
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu