Add-on CAD, Article - CADprofi Ci, Article Ci, Articles

Plug in CADProfi ความสามารถพิเศษที่มีมากกว่าประหยัดเวลา

Plug in คือ โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลัก ซึ่งเราจะติดตั้งเพื่อใช้งานหรือไม่ติดตั้งก็ได้ โดย Plug in ถูกออกแบบให้มีความสามารถเฉพาะอย่างเป็นความสามารถเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมหลักทำงานได้ดีขึ้น เช่น ช่วยเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้โปรแกรมหลัก หรือเพิ่มความสามารถพิเศษบางอย่างให้กับโปรแกรมหลัก ตัวอย่างเช่น

Plug in CADProfi ที่สามารถทำงานแบบเฉพาะด้านได้โดยโปรแกรม CADProfi นี้ จะ Plug in กับ GstarCAD ความสามารถเฉพาะของโปรแกรมที่กล่าวมานั้นมีทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน

HVAC & Piping ประกอบด้วย Library ของ Objects ที่ใช้ในการเขียนแบบ สำหรับการติดตั้งงานระบบ HVAC การติดตั้งท่อ, ท่อประปา, ท่อก๊าซ, เครื่องดับเพลิง และการทำความเย็น รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรม เช่น การออกแบบแผนผัง, แผนภูมิ, มุมมอง Isometric, Plan และ Cross-Sections

 

Electrical ใช้สำหรับการออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน เช่น วงจรไฟฟ้า วงจรการติดตั้งสายโทรคมนาคมต่างๆ เป็นต้น โปรแกรมจะมีสัญลักษณ์และแบบของอุปกรณ์มาตรฐานไว้ให้ เช่น Light Fixtures, Switchgears เป็นต้น โปรแกรมจะช่วยให้เขียนแบบวงจรการเดินสายไฟต่างๆ ทำได้ง่าย รวดเร็วขึ้น และที่มีประโยชน์มาก คือ การสร้างหมายเลขที่อยู่ของวงจรไฟฟ้า การแก้ไขพิมพ์เขียวสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

 

Mechanical ใช้สำหรับการเขียนแบบงานทางด้านวิศกรรมและเครื่องกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากโลหะ ข้อมูลชิ้นส่วน เช่น น๊อต สกรู แบริ่ง โซ่ เฟือง และเหล็กรูปพรรณ เป็นไปตามมาตรฐานงานเครื่องกล มีครบทุกมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานในและต่างประเทศ (DIN, ISO, ANSI) รวมไปจนถึงการเขียนแบบทางด้านระบบ Plumbing และ Pneumatic

 

Architectural ใช้ในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม สร้าง Construction Plan, Cross-Sections และ Elevation Views ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น ประตู ผนัง หลังคา สามารถเขียนแบบได้อย่างรวดเร็ว และยังมี Library ที่รวบรวม Object ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งอีกมากมาย ทั้งยังมีลักษณะเฉพาะของโปรแกรมที่สามารถใช้ในการออกแบบทางหนีไฟ และเส้นทางออกฉุกเฉินได้

 

จะเห็นได้ว่าการทำงานในโปรแกรม CAD นั้นต้องอาศัยเวลาฝึกฝนจึงมีความชำนาญ เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว ต้องอาศัยระยะเวลานานกว่าจะชำนาญ แต่ถ้าเรามีโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น และลดระยะเวลาในการทำงานลงไปด้วย ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียว

บทความ : ชนกานต์ เหรียญรุ่งโรจน์


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ