Article - ArchiCAD, Articles

เร็วกว่า ย่อม… ได้เปรียบ

มนุษย์ปัจจุบันนี้ จะทำอะไรก็ต้องเน้นที่ความเร็ว อย่างมือถือ 3G บางคนใช้แต่รับสาย โทรออก แต่ก็ขอให้มี 3G อุตสาหกรรมหลายๆ อุตสาหกรรม จำเป็นต้องเน้นที่ความเร็ว เร็วกว่าเดิม เร็วกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากจำเป็นต้องเข้าไปแข่งขันในตลาด ใครผลิตเร็ว ขายเร็ว ได้เงินเร็ว ใช้หนี้เร็ว ก็รวยเร็ว อุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกัน ต้องการความเร็วของการทำงานในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะส่วนการผลิตซึ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารหรือตัวบ้าน บริษัทสร้างบ้าน หรืออาคารเพื่อขาย จึงต้องคิดหาวิธี ทำอย่างไรให้สร้างได้เร็ว เพื่อการส่งมอบได้เร็ว และได้รับเงินเร็วตามลำดับ ทำให้หลายๆ บริษัทได้นำเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบพรีคาสต์คอนกรีตหรือคอนกรีตสำเร็จรูปมาใช้

ระบบพรีคาสต์คอนกรีตในบ้านเราจริงๆ แล้วมีมานานมากๆ แต่จะใช้ในสิ่งก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภคเสียส่วนใหญ่ เช่น สะพานลอยคนข้ามถนน ทางด่วน ทางยกระดับ สะพานกลับรถ แต่ในปัจจุบันได้นำมาใช้ในงานก่อสร้างอาคาร และบ้านพักอาศัย สังเกตได้จากตามคอนโดมิเนียมที่กำลังก่อสร้าง จะเห็นแผ่นคอนกรีตถูกเครนยกขึ้นไป เพื่อประกอบเป็นผนังของอาคาร แผ่นคอนกรีตผนังเหล่านั้น เรียกว่าเป็น แผ่นพรีคาสต์ (Precast) ซึ่งแปลตรงตัวว่า ได้หล่อไว้ล่วงหน้าแล้ว ค่อยนำมาประกอบ อาคารที่สร้างด้วยระบบพรีคาสต์คอนกรีต จำเป็นต้องได้รับการออกแบบที่ต่างจากการออกแบบอาคารคอนกรีตทั่วไป ที่ผนังเป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน เพราะต้องออกแบบให้แผ่นผนังมาประกอบติดกันเป็นรูปทรงบ้าน หรืออาคารตามที่ต้องการ โดยต้องมีระบบจับยึดระหว่างวัตถุพรีคาสต์ (เสา คาน พื้น บันได ผนัง ฯลฯ) ที่แน่นหนาคงทนถาวร สามารถรับแรงที่เกิดจากน้ำหนักของแผ่นเอง รวมถึงน้ำหนักของหลังคา และน้ำหนักของคอนกรีตชั้นบนที่ถ่ายน้ำหนักลงมา

ข้อดี ของระบบพรีคาสต์

1. ก่อสร้างได้เร็วกว่าวิธีเดิมมาก 
2. ลด ฝุ่น เสียง และวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ไม้แบบ ในการก่อสร้าง
3. คอนกรีตทนไฟได้ 60 – 120 นาที
4. มีมาตรฐานคุณภาพของ เสา คาน พื้น หรือผนัง ถูกควบคุมมาจากโรงงาน เรียบ ตรง ได้ระดับ

ข้อด้อย ของระบบพรีคาสต์

1. น้ำหนักมาก
2. เหมาะกับรูปทรงอาคาร แบบเหลี่ยม
3. รอยต่อระหว่างแผ่นพรีคาสต์ หากใช้ซิลิโคนยา อาจมีปัญหาการเสื่อมสภาพจากแสงแดด 
4. การเจาะ ทุบ จะมีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหลัก อาจทำให้อาคารเกิดความเสียหาย
5. ต้องการเครนเพื่อยกชิ้นส่วน

ณ วันนี้ บริษัทก่อสร้างในไทย ได้หันมาใช้เทคโนโลยีพรีคาสต์มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด อุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้องมีการเสนอราคาค่าก่อสร้างแข่งกัน ใครสร้างได้เร็ว ได้คุณภาพ และราคาเหมาะสม ก็ได้งานไปทำ มีกำไร อยู่รอดปลอดภัยในธุรกิจที่ต้นทุนสูง และมีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน


Photo of author
WRITTEN BY

Wathit