Article - ERP, Article Mi, Articles

เริ่มต้นใช้ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต

AppliCAD ERP ระบบบริหารจัดการองค์กร และทรัพยากร ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต

ในอุตสาหกรรมการผลิตมีหลายส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและขับเคลื่อนธุรกิจ ระบบ ERP ในอุตสาหกรรมการผลิต เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธุรกิจส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน ยิ่งหากเป็นการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต ในโรงงาน หรือองค์กรขนาดใหญ่ การทำงานร่วมกันในแต่ละฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายจัดการบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารคลังสินค้า ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิต และอื่นๆ 

แต่ละฝ่ายมีรูปแบบการทำงานที่ต่างกันออกไป และยังมีการแชร์ข้อมูลที่จำเป็นระหว่างกัน การทำงานของแต่ละแผนกอาจจะต้องใช้การส่งต่อข้อมูลที่ใช้เวลา และอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้ รวมไปถึงแต่ละหน่วยอาจจะใช้โปรแกรมในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้ส่งผลเสียต่อการบริหารงาน การดูภาพรวมงาน เพราะข้อมูลในแต่ละฝ่ายไม่เชื่อมโยงกัน

 • เริ่มต้นวางระบบ ERP ในโรงงาน จะเริ่มอย่างไร 
 • ระบบ ERP ในอุตสากรรมการผลิตมีประโยชน์ยังไง  

เป็นคำถามที่เชื่อว่าหลายท่านรู้แล้วว่าระบบ APE หรือ ERP คืออะไร และสามารถเข้ามาช่วยในการบริการจัดการข้อมูล และเชื่อมโยงการทำงานในหลายๆ ส่วนงานเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้งานทำงานมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

ERP คืออะไร

ERP คือ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่รวมโมดูลของการจัดการงานในทุกมิติขององค์กร พร้อมเครื่องมือสนับสนุนด้านงานอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะ เหมาะสําหรับบริษัท หรือโรงงานที่มองหาระบบ ERP มาใช้บริหารจัดการทั้งงานบัญชี การเงิน จัดซื้อ HR คลังสินค้า Shop Floor งานขาย และการตลาด ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้ระบบ APE / ERP

 • บริหารงานได้ง่ายด้วย Dashboard
 • ส่งงานได้ตามกําหนดด้วยการ Monitor แบบ Realtime
 • ครบทุกโมดูลในการทําธุรกิจ
 • รองรับ Digital Manufacturing (IIOT)
 • สะดวก ปลอดภัย ใช้งานได้ทุกที่ผ่าน Cloud
 • รองรับภาษาไทย และอีก 50 ภาษาทั่วโลก

APE รองรับฟังก์ชั่นงานประเภทใดบ้าง?

 • Financial Accounting
 • Management Accounting
 • Human Resources
 • Manufacturing
 • Order Processing
 • Supply Chain Management
 • Project Management
 • Customer Relationship Management 
 • Service & Maintenance
 • Connectivity Tools

“APE ดูแลทั้งโรงงานได้ครบ จบด้วยแพลตฟอร์มเดียว”

 • Device : ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายได้จากทุกอุปกรณ์
 • Browser : ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถเข้าผ่านBrowser ได้ทันที
 • Easy : เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องจ่ายแพง
 • Comprehensive : มีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทํางาน ในทุกอุตสาหกรรม
 • Security : มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับมาตรฐาน
 • Support : ทีมงานมากประสบการณ์ที่คอยช่วยเหลือให้คําปรึกษา พร้อมอบรมการใช้งาน
 • Develop : มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทํางานในอนาคต
 • Information : เพื่อให้คุณมีเวลาในการพัฒนาธุรกิจ ส่วนเรื่องข้อมูลที่ยุ่งยากให้เป็นหน้าที่ของเรา

ระบบ ERP มีอะไรบ้าง?

 • ระบบงานขาย Sales Management and CRM
 • ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง Purchasing Management
 • ระบบสินค้าคงคลัง Inventory Management
 • ระบบวางแผนการผลิต Production Planning and Control
 • ระบบบัญชี การเงิน Financials and Accounting

ระบบงานขาย Sales Management and CRM

 • Sales Management
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Project Management
 • Dashboard

การขาย ตั้งแต่การสร้างใบเสนอราคาจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

 • รองรับการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหลายสกุลเงินให้เลือกใช้
 • สะดวกสบายต่อการจัดการข้อมูล ทั้งการเปิดลูกค้า เสนอราคา จัดการส่วนลด ที่อยู่การจัดส่ง
 • เช็คสต็อคได้แบบเรียลไทม์ มีระบบเตือน (Alert) เมื่อทําการขายสินค้ามากกว่ายอดคงเหลือของสินค้า (On Hand Stock)
 • อนุมัติการขาย อนุมัติวงเงินได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบสินเชื่อ
  • เช็คประวัติการขาย
  • ดูข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุด
  • สร้าง Price List เฉพาะสําหรับลูกค้าได้

ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง Purchasing Management

 • Purchasing Management
 • Project Management
 • Dashboard

ครบถ้วนทุกรายจ่าย พร้อมตรวจสอบข้อมูลได้แบบ real-time

 • สะดวกในการทําภาษี ช่วยคํานวณราคา แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่มีก็ได้
 • สะดวกต่อการจัดการเอกสาร การสั่งซื้อ บันทึกใบขอราคาซื้อ ใบสั่งซื้อ ตรวจสอบสินค้าค้างรับ พร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นระบบ Stock, รายงานภาษีซื้อ, ระบบ VAT,  บัญชีแยกประเภท และสามารถติดตามเอกสารสั่งซื้อได้ว่าเอกสารใดที่ยังรับสินค้าไม่ครบ
 • อนุมัติได้ทุกเอกสาร ต่อรองราคาได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้า 
  • ตรวจสอบข้อมูลส่วนลด
  • กําหนดเกณฑ์การซื้อสินค้า 
  • กําหนดเครดิตเทอมได้
  • กําหนดสิทธ์ในการอนุมัติซื้อ
 • สามารถวิเคราะห์สถิติการซื้อสินค้าและข้อมูลลูกค้าได้

ระบบสินค้าคงคลัง Inventory Management

 • Inventory Management
 • Quality Control
 • Project Management
 • Dashboard

การจัดการสินค้าคงคลัง เช็คข้อมูลได้ละเอียดกว่าเดิม

 • สามารถดูข้อมูลสินค้า กําหนดราคา แบ่งประเภทสินค้าได้
 • สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 
  • ต้นทุนถัวเฉลี่ย (Moving Average)
  • เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) 
  • Standard Cost
 • มีระบบช่วยบริหารสินค้าคงคลัง และรายงานสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
  • กําหนดยอดคงเหลือตําสุด, หรือสูงสุด พร้อมตรวจนับสต็อกสินค้าเพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางบัญชี
  • สามารถบันทึกการตรวจนับสินค้า และสามารถปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้าอัตโนมัติ 
  • มี dashboard เพื่อแสดงรายการ นําเข้า จ่ายออก โดยแบ่งได้ตามคลังสินค้า 
  • กําหนดประเภทเอกสารการรับสินค้าและการจ่ายสินค้าออกคลังได้ไม่จํากัด
  • กําหนดขนาดสินค้า สําหรับการบริหารพื้นที่คลังสินค้า
  • รองรับการใช้บาร์โค๊ดสําหรับการรับและการเบิกสินค้า

ระบบวางแผนการผลิต Production Planning and Control

 • Manufacturing
 • Quality Control
 • Maintenance
 • Product Life Cycle Management – PLM
 • Project Management
 • Dashboard

การวางแผน สั่งผลิตได้อย่างถูกต้อง

 • รองรับการสร้างสูตรการผลิต (Bill of Material) ได้หลายลําดับขั้น (Multi-Level)
 • รองรับการจัดชุดส่วนประกอบ (Kit)
 • รองรับการเปลี่ยนค่าพยากรณ์การขายหรือ MPS ให้อยู่ในรูปของแผนงานผลิต
 • เชื่อมโยงกับระบบบัญชีเพื่อคํานวณต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการผลิต
 • รองรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Control)
 • การตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตาม Lot ของสินค้า
 • มี Dashboard สรุปข้อมูลแบบ Executive ชช่วยให้บริหารคงคลังได้อย่างง่ายดาย

 

ระบบบัญชี การเงิน Financials and Accounting

 • Account Receivable – AR 
 • Account Payable – AP 
 • Tax – TAX 
 • Cheque & Bank 
 • General ledger 
 • Fixed Asset

การบริหารด้านการเงิน

 • ตรวจสอบประวัติลูกหนี้ ลูกค้า ได้ตลอดเวลา และวิเคราะห์อายุหนี้ได้
 • จัดทําเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์
 • รองรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Multicurrency) ทั้งระบบ
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ข้อมูลบันทึกขาย, บันทึกซื้อ และบันทึกรายการในสมุดรายวัน
  • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายเป็นไปตามข้อกําหนดของสรรพากร และแยกตามสาขาได้ 
  • จัดการการยื่นภาษีต่างๆ ได้ตามความต้องการ 
  • เรียกดูย้อนหลังจากรายการที่ยื่นไปแล้วได้
  • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้

พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ (ภงด.3,53) และรายงานพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ควบคุมรายการเช็ครับ-เช็คจ่าย โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก พร้อมหักค่าธรรมเนียมธนาคารได้
 • สามารถบันทึกบัญชี แบบ Compound Entry (เดบิตและเครดิตกี่รายการก็ได้) และโปรแกรมจะทําการ Check Balance ให้ทุก Voucher
 • สามารถสร้างผังบัญชี ได้เองตามต้องการ และเรียกดูรายงานทางการเงินได้แม้ยังไม่ได้ปิดงวดบัญชี

 

Enterprise Resource Planning (ERP)

CORE Modules 5 ขอบเขตหลัก  

 1. Sales Solution 
 2. Inventory Solution 
 3. Purchase Solution 
 4. Manufacturing Solution 
 5. Financial & Accounting Solution 

APE ถูกพัฒนาโดยทีมงาน AppliCAD PLC. ที่มีประสบการณ์ ในตลาดด้านอุตสาหกรรมการผลิต และก่อสร้างมาเกือบ 30 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเหล่านี้จึงทําให้ APE สามารถตอบโจทย์ ทั้งในมุมของการทํางาน การให้คําปรึกษา และการพัฒนาต่อไปในอนาคต

เริ่มต้นใช้งาน ERP/APE ให้เราเป็นที่ปรึกษาและให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

Line@ ID : @applicad.erp 

Website : www.apeerp.com


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ