WHERE INNOVATION BEGINS

Article - SolidWorks, Articles

เมื่อ SOLIDWORKS เริ่มขยับตัวลง Cloud ด้วย 3DEXPERIENCE® DESIGN Solutions

ก่อนจะเข้าเรื่อง SOLIDWORKS Cloud ขอพูดถึงในปัจจุบันนี้ เราอาจจะได้ยินหลายคนพูดถึงเรื่อง Cloud จนดูจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วจริงๆ Cloud นั้นถูกพูดถึงมาหลายปีมากแล้ว

เราก็ใช้ Cloud กันมานานแล้วตั้งแต่การใช้ Email เช่น Hotmail , Yahoo and Gmail พวกนี้ล้วนเป็น Cloud ทั้งสิ้น เพราะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเลย เรารู้แค่เราใช้ Service ของพวกนี้อยู่

 Cloud 3DEXPERIENCE® DESIGN Solutions

ทุกวันนี้ Cloud นั้นขยับเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที เช่น ถ้าเราใช้ iPhone และเราซื้อ iPad มาใช้เพิ่มทุกอย่างที่อยู่ใน iPhone ของเราก็จะไปอยู่บน iPad Auto หรือถ้าเราเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ เพียงแค่ Login iCloud ทุกอย่างก็ถูกเรียกคืนกลับมาหมด แต่เราคงไม่ค่อยจ่ายเงินให้กับ Cloud เพราะธุรกิจต่างๆ จะมาตอบสนองเราเอง iCloud ก็ฟรี Email ต่างๆ ก็ฟรี

แต่สำหรับด้านธุรกิจตอนนี้ Cloud นั้นรุกหนักมากขึ้นเรื่อยๆ สมัยก่อนธุรกิจจะใช้ Software ประเภทไหนก็ต้องซื้อแผ่นนำ Serial Number มาใช้ในการติดตั้ง Software ต่างๆ มากมายจะถูกซื้อมาติดตั้งลงไปที่ Server

Software จะอยู่แต่บน Cloud

ในอนาคต Software จะอยู่แต่บน Cloud ในปัจจุบัน Server ถูกซื้อในแต่ละปีจำนวนมาก เพื่อลง Software สำหรับธุรกิจ แต่ตอนนี้ก็มี Virtualization ทำให้ Server นั้นก็ใช้น้อยลง เพื่อประหยัดพลังงาน

แต่เทรนที่กำลังมาในอนาคตคือ Software ต่างๆ ที่อยู่บน Server , PC จะเริ่มมาลงบน Cloud หมดแล้วเพื่อให้เราใช้บริการ อาทิเช่น สิ่งที่เราเห็นได้ในประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกา จะพบว่า Software ใหญ่ๆ ในโลกธุรกิจก็ลง Cloud แม้กระทั้ง SAP ก็ยังลง Cloud ให้บริการ


Microsoft Office 365 ถูกรวมเป็นระบบ Cloud

ตอนนี้สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คงเป็น ตระกูล Microsoft ที่ได้ผนวกเอา Mail Server อย่าง Microsoft Exchange และ Microsoft Office มาลง Cloud รวมไปถึง Microsoft Lync ที่แสนจะแพงเหลือหลาย ปกติ License อย่างเดียวปาเข้าไปหลายแสน ก็เอามาลง Cloud ถูกรวมกันเรียกว่า Microsoft Office 365

 Microsoft Office 365

       สำหรับโปรแกรมด้านงานออกแบบอย่าง SOLIDWORKS ก็เริ่มพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำงานบน Cloud เป็น SOLIDWORKS Cloud ออกสู่ตลาดให้เราได้เริ่มใช้งานแล้ว เราสามารถทำงานจากที่ใดบนโลกนี้ก็ได้ และช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสามารถทำ งานร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถแก้ไขหรือทำการปรับเปลี่ยนงานออกแบบและดูกลไกลการทำงานของชิ้นส่วน เครื่องจักรได้ โดยใช้ชื่อว่า 3DEXPERIENCE® DESIGN Solutions ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 Packages คือ

Platform Contributor

Platform Contributor

       Platform Contributor for SOLIDWORKS® จะทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย และพัฒนาให้มีความ ยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมออกแบบ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Platform Contributor ช่วยให้เราจัดการไฟล์ข้อมูลบน Cloud และ Online โดยสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดและทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน CAD และผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งผู้บริหาร, หัวหน้าทีมออกแบบ, ผู้จัดการโครงการ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างง่ายดายในกระบวนการออกแบบ
สำหรับ Platform Contributor สามารถใช้งานกับผู้ที่ใช้ SOLIDWORKS CAD (Standard, Professional, Premium) , eDrawings® และ DraftSight® สามารถ Save จัดการไฟล์ และแชร์ไฟล์ SOLIDWORKS ได้แบบ Online

SOLIDWORKS Conceptual Designer

SOLIDWORKS Conceptual Designer

       SOLIDWORKS® Conceptual Designer (SWCD) เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบแนวความคิดในด้านการสร้าง การจัดการ และการปรับเปลี่ยนของการออกแบบสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกล คุณสามารถ Capture งานออกแบบเพื่อสร้าง 2D และ 3D ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และง่ายสำหรับการจัดการงานที่มีหลายแนวความคิด เพื่อจะนำไปสรุปและพัฒนาต่อไป

       SWCD ทำงานร่วมกับ Platform Contributor ทำให้เราสามารถบันทึกและจัดการไฟล์งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบกลไลการทำงานของงานออกแบบได้ใน SWCD ทำการปรับเปลี่ยนงานใน SOLIDWORKS 3D CAD เพื่อใช้สร้าง Drawing

SOLIDWORKS Industrial Designer

SOLIDWORKS Industrial Designer

        SOLIDWORKS® Industrial Designer (SWID) คือเครื่องมือสำหรับงานออกแบบที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์รูปแบบทางความคิดที่ หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นเครื่องมือที่รวบรวมการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการ และการปรับเปลี่ยนผลงานไว้ในที่เดียว โดยคงความเป็นเอกลักษณ์และรูปร่างดั้งเดิมของงานออกแบบที่คุณสร้างขึ้น

       SWID สามารถสร้างชิ้นงานที่เป็นงาน Surface และ Parametric ในการปรับแต่งตำแหน่งต่างๆ บนผิวงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการปรับแต่งเหล่านี้จะอยู่บนขอบเขตพื้นฐานดั้งเดิมของชิ้นงาน จึงทำให้ผลงานที่ได้มีความถูกต้องและสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยการปรับ เปลี่ยนชิ้นงานต้นแบบ

       SWID ทำงานร่วมกับ Platform Contributor ทำให้เราสามารถบันทึก และจัดการไฟล์งานได้อย่างปลอดภัย และสามารถตรวจสอบกลไลการทำงานของงานออกแบบได้ใน SWID และทำการปรับเปลี่ยนงานใน SOLIDWORKS 3D CAD เพื่อใช้สร้าง Drawing ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดย ฐานันดร อรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : 3DEXPERIENCE® Platform


Photo of author
WRITTEN BY

admin