Article - SolidCAM, Articles

เพราะอะไรถึงต้องเลือก “SOLIDCAM” iMachining

ทำไมต้องเลือกใช้งานโปรแกรม SOLIDCAM ช่วยทำโปรแกรมขึ้นรูปชิ้นงานสำหรับเครื่องจักร ซีเอ็นซี ของเรา

“Why choose SOLIDCAM” เป็นคำถามที่พบได้บ่อยๆ สำหรับนักอุตสาหกรรมที่ต้องใช้โปรแกรมช่วยในการผลิตด้วยเครื่องจักร ซีเอ็นซี แนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อ, เลือกใช้งาน, เลือกสินค้าและบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรานั้นสามารถพบเจอได้บ่อยๆ ทีมงานได้เลือกความสามารถของโปรแกรมที่ช่วยทำงานและเป็นประโยชน์ ช่วยในการทำงานที่ใช้เป็นประจำมาแนะนำให้กับทุกๆ ท่าน เริ่มจากตัวอย่างจากข้อความในภาพ

 SOLIDCAM 2016

จากภาพด้านบนยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีเทคโนโลยีอยู่คือ

A = โปรแกรม CAD ออกแบบที่เราศึกษาเรียนรู้

B = โปรแกรม CAM แบบแยกหน้าต่าง, มีการส่งไฟล์ เข้า-ออก, ไม่มีระบบช่วยคำนวณ อัตราป้อนกัดงาน

C = โปรแกรม SOLIDCAM iMachining

ตัวอย่างถ้า A+B+C = เราจะสำเร็จในการทำงาน CAD/CAM ได้นั้น… เราสามารถเลือกลดขั้นตอนในการทำงานในปัจจุบันได้ โดยการเลือกใช้ CAD ที่เป็นที่นิยมและตัดขั้นตอนการเรียนโปรแกรมอีกตัวและเลือกเรียนโปรแกรม SOLIDCAM iMachining ที่เป็นระบบ CAM แบบ Add-ins ในหน้าต่างเดียวกันทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ CAD (CAD – Computer Aided Design) ซึ่งโปรแกรม SOLIDWORKS ซึ่งเป็นที่นิยมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยผลิตชิ้นงานประเภท CAM (CAM – Computer Aided Manufacturing ) ก็คือโปรแกรม SOLIDCAM iMachining

มีความสามารถที่เป็นประโยชน์ดังนี้

1. iMachining 2D /3D มาพร้อมการทำงานแบบคำนวณอัตราป้อนกัดให้อัตโนมัติ

SOLIDCAM 2016

SOLIDCAM 2016

2. Synchronize / Check Synchronization เมื่อแก้ไขชิ้นงาน CAD ลิ้งเข้า Operations ทูลพาร์ท เปลี่ยนตาม รูปร่างที่แก้ไขได้ทันที

SOLIDCAM 2016

3. ชิ้นงานชิ้นเดิม Generate NC Code Gcode, Mcode ใช้กับเครื่องจักรใหม่ได้รวดเร็วตาม Controller

SOLIDCAM 2016

4. เพิ่ม Jig Fixture และประกอบได้ง่ายๆ ด้วย SOLIDWORKS นำ Jig / Fixture เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทำให้เข้าใจงานได้ง่าย ตรวจสอบการติดชน Jig / Fixture ได้อย่างรวดเร็ว

SOLIDCAM 2016

5. Machine Simulation การจำลองการทำงาน เครื่องจักร เสมือนการทำงานจริง เพื่อจำลองทิศทางการเดินตรวจสอบในการติดชนหรือไม่ ช่วยตรวจสอบการเดินของเครื่องจักรแบบเหมือนจริง

SOLIDCAM 2016

6. ด้วยความสามารถ Hole Wizard Process จะช่วยให้การทำโปรแกรมงานเจาะ ผลิตชิ้นงานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

SOLIDCAM 2016

       จากความสามารถที่เลือกมาบางส่วนนี้จากทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรแกรม SOLIDCAM จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน และโปรแกรมที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสร้างชุดคำสั่ง NC –CODE ได้อย่างครบถ้วน

SOLIDCAM 2016

       จากการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมาก ทำให้ในขั้นตอนของการทำงานของช่างอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลาให้ สั้นที่สุด ในการศึกษาการใช้งานโปรแกรมเฉพาะทางประเภท (CAD/CAM) ฉะนั้นจึงต้องเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยครับ

       เพราะทั้งหมดนี้ คือ ทำไมต้องเลือก SOLIDCAM iMachining

บทความ: นายพรพล ตันติวัฒนพงศ์

E-mail [email protected]


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ