Article - SolidPlant, Article Mi, Articles

เปลี่ยน Piping Isometric ที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่ายแบบออโต้ด้วย SolidPlant 3D

เปลี่ยน Piping Isometric ที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่ายแบบออโต้ด้วย SolidPlant 3D

Piping Isometric เป็นแบบสำหรับงานท่อที่ใช้ส่งมอบแบบงานท่อ แบบ ISO สามมิติของเส้นท่อ หรือบางส่วนของท่อ โดยใส่ข้อมูลที่จำเป็นที่จะใช้ในการจัดซื้อ, ประกอบ, ติดตั้ง และทดสอบ 

สำหรับงานท่อหรือบางส่วนของเส้นท่อ แบบ ISO เป็นแบบที่ใช้ส่งให้ผู้รับเหมา, ทีมงานก่อสร้าง และผู้ดูแลโครงการ ใช้ในการทำงานและประสานงาน เพื่อให้งานดังกล่าวราบรื่น ตัวแบบ Piping Isometric Drawing จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้ในการทำโครงการต่างๆ ใช้ในเวลาที่ต่างกัน

  • ส่วนของกราฟิกหลัก : ส่วนนี้จะแสดงภาพกราฟิกที่แสดงรายละเอียดของเส้นท่อที่เป็นแบบ ISO 3 มิติ ของตัวท่อในมุมมองเดียว
  • Bill of Material Section : ส่วนนี้จะแสดงรายการส่วนประกอบของรายการอุปกรณ์งานท่อของเส้นท่อที่แสดงในกราฟิก ISO 3 มิติ อาจจะประกอบไปด้วยคำอธิบายรายเลียดของอุปกรณ์, จำนวนอุปกรณ์, หมายเลขรหัสของอุปกรณ์, ขนาด และอื่นๆ
  • Title Block : ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่แสดงรายละเอียดของโครงการ เช่น ชื่อลูกค้า, ชื่อโครงการ และอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น หมายเลขแผ่นของแบบ, หมายเลขการแก้ไข, วันที่ และอื่นๆ

การสร้างแบบ Piping Isometric Drawing มันจะเป็นงานยากมากที่จะทำด้วย SOLIDWORKS เท่านั้น แต่ SolidPlant 3D จะมีฟังก์ชัน Isogen® เป็นเครื่องที่ใช้สั่งทำแบบ Piping Isometric Drawing จากโมเดล 3 มิติ ที่ได้จาก SOLIDWORKS และ SolidPlant แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบ CAD มาตรฐานสำหรับงานทำแบบ ISO 3 มิติ จะช่วยลดการทำแบบที่ทำด้วยมือลง และลดข้อผิดพลาดในการประกอบ ติดตั้ง และการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก

มาดูวิธีการสร้าง Piping Isometric Drawings ด้วย SolidPlant 3D ที่ในตัว SOLIDWORKS Standard SolidPlant 3D เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยระบบฐานข้อมูลที่เป็น Piping Spec และตัว Piping Spec จะเป็นตัวกำหนดหรือใส่ข้อมูลลงไปที่ตัวของอุปกรณ์ท่อที่เขียนอยู่ในโมเดล ดังนั้นส่วนประกอบของท่อ 3 มิติ จึงมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการสร้าง Piping Isometric Drawing

เราสามารถสร้าง Piping Isomeric Drawing โดยอัตโนมัติสำหรับเส้นท่อต่างๆ หรือใช้การเลือกวัตถุในพื้นที่หน้าจอจากนั้นเราก็จะได้ Piping Isomeric Drawing ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบ Check, แบบ Fabrication และแบบ Erection

มีรูปแบบของ Drawing ต่างๆ หรือที่เรียกกันว่า Drawing Style ให้ใช้งานเช่น Check, Final-Basic, Final-Cut-List, Final-Weld-Box, Spool เป็นต้น 

เมื่อสั่งสร้าง Piping Isometric Drawing ตัว SolidPlant 3D จะสร้างไฟล์ PCF, ไฟล์ DXF/DWG และไฟล์ SLDDRW ของ SOLIDWORKS ส่วนไฟล์ PCF นั้นเป็นไฟล์ดั้งเดิมของตัว Isogen อยู่แล้ว และสามารถส่งให้ซอฟต์แวร์ AutoPIPE, CAESAR II หรือ ROHR 2 เพื่อไปวิเคราะห์ Pipe Stress ต่อได้ด้วย

เราจะสั่งทำตัว Piping Isometric Drawing ในรูปแบบต่างๆ จากรูปโมเดลท่อ 3 มิติที่อยู่ในรูปด้านล่าง

จากไดอะล็อกด้านล่าง เราทำการเลือกหมายเลขเส้นท่อหรือ Pipe Line Number แล้วก็เลือก Drawing Style เสร็จแล้วก็กดคลิกปุ่ม PCF & Drawing เพื่อสั่งทำแบบ Piping Isometric Drawing

ตัว Drawing Style แบบ Check เป็นการสั่งทำ Piping Isometric Drawing เพื่อแสดงภาพรวมของเส้นท่อเพื่อตรวจสอบ ตัว Drawing จะถูกสร้างภายในไม่กี่วินาที หลังจากคลิกปุ่ม PCF & Drawing ดังรูปด้านล่าง

เมื่อเราเลือก Drawing Style ที่เป็นแบบ Final-Basic ตัวแบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ของท่อที่อยู่ในแบบที่ใช้สำหรับงาน Fabrication และ Erection ตัว SolidPlant 3D จะแบ่งแบบให้เราเองตามความเหมาะของการแสดงของตัวแบบ และการแสดงรายการของอุปกรณ์ ส่วนแบบที่ถูกแบ่งก็จะแสดงหมายเลขกำกับ และเชื่อมโยงกับแบบที่เกี่ยวข้องกัน ดังรูปด้านล่าง

เมื่อเราเลือก Drawing Style ที่เป็นแบบ Final-Cut-List เราจะได้รายการการตัดท่อของท่อแต่ละท่อน และจะมีหมายเลขกำกับแล้วเชื่อมโยงกับรายการการตัดท่อที่อยู่ใน List ด้านข้าง ดังรูปด้านล่าง

เมื่อเราเลือก Drawing Style ที่เป็นแบบ Final-Weld-Box ที่แตกต่างออกไป คือ การแสดงรายการการจุดเชื่อมแทนที่การแสดงการตัดของท่อ ดังรูปด้านล่าง

สำหรับรูปแบบสุดท้าย คือ Drawing Style ที่เป็นแบบ Spool แบบ Spool คือ การแสดงการประกอบอุปกรณ์ท่อที่เชื่อมต่อกัน และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องที่นำไปทำ Pre-Fabricated ในอนาคต สำหรับตัว SolidPlant 3D จะสร้างแบบ Spool ในแต่ละส่วนแยกออกเป็นแต่ละ Spool ของแต่ละชิ้นส่วนที่เชื่อมพร้อมรายละเอียดของอุปกรณ์  ดังรูปด้านล่าง

นอกจากนี้ SolidPlant 3D ยังได้พัฒนาการทำแบบ Piping Isometric Drawing ที่เป็นแบบเสมือนจริงยิ่งขึ้น ซึ่งจะแสดงโมเดลท่อที่เป็นแบบ 3 มิติ ซึ่งจะทำให้เราอ่านแบบได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังรูปด้านล่าง

สุดท้าย SolidPlant 3D สามารถเพิ่มคุณสมบัติ และคำอธิบายลงไป ณ จุดต่างๆ ที่เส้นท่อในโมเดล 3 มิติ และค่าต่างๆ เหล่านั้นจะแสดงออกมาที่ตัวแบบ Piping Isometric Drawing ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลาระหว่างการออกแบบ และเพิ่มคำอธิบายประกอบต่างๆ เช่น ISO-Comment, ISO- Flow Arrow, ISO-Split, ISO-Field Weld, ISO-Stub In, ISO-Floor-Opening, ISO-Tap-Port หากต้องการเจาะลึกในหัวข้อนี้ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในบทความ “Piping isometric attachments” ซึ่งอธิบายบทความจะแสดงรายละเอียดอยู่ในบทความนี้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Ut6XzX 

ต้นฉบับโดย: Mr. Victor Morillas de Man

แปลโดย: ทีมงาน SolidPlant Thai 


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ