Chat with us, powered by LiveChat

Menu

เทคโนโลยีกับการออกแบบไฟฟ้า

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Electrical Articlesเทคโนโลยีกับการออกแบบไฟฟ้า

Jan

28

2016

เทคโนโลยีกับการออกแบบไฟฟ้า

ในชีวิตปัจจุบันของมนุษย์ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งสิ้น หลายๆ คนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า สิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การลุกไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว แต่เป็นการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คอีเมล์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ใครจะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เครื่องขนาดพอๆ กับฝ่ามือจะสามารถทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ การรับส่งอีเมล์ การถ่ายรูป การใช้งานอินเตอร์เน็ต ฯลฯ หากเป็นแต่ก่อนนั้น ถ้าต้องการใช้งานต่างๆ ให้ครบดังนี้ คงต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมาย เกินที่จะพกพาได้สะดวก สิ่งที่ทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถทำงานต่างๆ ได้มากมายขนาดนี้ ก็ด้วยเพราะเทคโนโลยีนั่นเอง เราจึงปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าเทคโนโลยี ไม่สำคัญกับชีวิตเรา

SolidWorks Electrical

       เพราะเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จึงได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า CAD ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Design and Drafting การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานเขียนแบบนั้น มีการใช้อย่างกว้างขวางมาก มีทั้งที่สามารถใช้ได้กับงานทุกประเภท และผลิตมาเพื่อใช้เฉพาะงานแต่ละสาขา สำหรับงานเขียนแบบไฟฟ้านั้น ในปัจจุบันก็ได้มีเทคโนโลยีที่ทำให้การเขียนแบบนั้นง่ายดาย รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำให้แบบ 2 มิติ ที่เป็นเพียงเส้นๆ ลากไปลากมา ได้แสดงผลเป็นแบบ 3 มิติ ที่จำลองตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ ได้เสมือนจริง ซึ่งเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้ ได้รวบรวมความสามารถไว้ในโปรแกรมที่ชื่อว่า SolidWorks Electrical

SolidWorks Electrical

       การสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติขึ้นมาก็จะมีส่วนที่เป็นการออกแบบทางเครื่องกล และส่วนของการออกแบบทางไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีของโปรแกรม SolidWorks Electrical ก็จะเป็นตัวกลาง ในการเชื่อมโยงระหว่างส่วนของงานเครื่องกล และส่วนของงานไฟฟ้าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนของการออกแบบไฟฟ้า เช่น Single line diagram และ Schematic diagram ผู้ออกแบบสามารถเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าจากฐานข้อมูล ซึ่งมีมากมายหลายแสนชิ้นมาใช้งานได้ทันที ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีรายละเอียดต่างๆ ระบุไว้ ทำให้เวลาวางอุปกรณ์ใดๆ ลงมาในแบบ เราไม่ต้องกลับไปพิมพ์รายละเอียดของอุปกรณ์นั้นๆ อีก และหมายเลขของตัวอุปกรณ์เองก็เช่นกัน จะมีการนับหมายเลขให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งในการออกแบบระบบเดิมๆ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร หากออกแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆ โดยไม่มีการกลับมาแก้ไข แต่ถ้าหากมีการแก้ไขแบบขึ้นมา ผู้ออกแบบอาจจะรู้สึกว่า ทำใหม่ยังจะง่ายกว่าการแก้ไขเสียอีก เพราะอุปกรณ์ต่างๆ มีการเชื่อมโยงกัน มีความเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หลายๆ ชิ้นในแบบ ผู้ออกแบบเองจะต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่จะแก้ไขนี้ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ใดบ้างจะต้องตามไปแก้ไขให้ครบทุกจุด รวมถึงหมายเลขของอุปกรณ์ด้วย ต้องตามไปแก้ไขให้หมด ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากรู้จักกับโปรแกรม SolidWorks Electrical

       ในส่วนของงานเอกสารเป็นส่วนที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องมากที่สุด เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาแล้ว ไม่เพียงแต่เสียเวลา แต่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก ทั้งยังทำให้โครงการนั้นสำเร็จล่าช้าทำให้มีผลกระทบกับทางองค์กรในภายภาค หน้า ในส่วนของงานเอกสารนี้ โปรแกรม SolidWorks Electrical สามารถสร้างเอกสารขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆ จากการออกแบบทางไฟฟ้านั่นเอง เอกสารเหล่านี้ ก็อาทิ เช่น เอกสารรายการวัสดุ (Bill Of Material : BOM) ,รายการสายไฟฟ้าและความยาว (List Of Wire) อีกทั้งเอกสารต่างๆ มากมายให้เลือกใช้งาน ในส่วนของงานเครื่องกล ซึ่งหากมองแบบผิวเผินแล้ว แบบทางไฟฟ้าจะมาเกี่ยวกับทางเครื่องกลได้อย่างไรกัน เพราะเขียนแบบทางไฟฟ้าก็ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางไฟฟ้า และทางเครื่องกล ก็ใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางเครื่องกลเช่นเดียวกัน แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงทำให้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางนั้นๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งโปรแกรม SolidWorks Electrical นั้น จะมีสองส่วนด้วยกัน คือส่วนที่เป็นทางไฟฟ้า และส่วนที่เป็นเครื่องกล โดยทั้งสองส่วนนั้น จะทำงานร่วมเป็นโครงการเดียวกัน ทางผู้ออกแบบทางไฟฟ้าจะวางอุปกรณ์ต่างๆ และต่อขั้วของอุปกรณ์ตามรูปแบบการเขียนแบบทางไฟฟ้า โดยอุปกรณ์ที่ถูกเลือกมาใช้นั้น จะถูกจัดไว้ในส่วนของกลุ่มอุปกรณ์ รอให้ทางเครื่องกลนำไปวางตำแหน่งต่างๆ แล้วทางฝั่งเครื่องกล ก็จะนำอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการนั้นวางตำแหน่งตามต้องการ ซึ่งอุปกรณ์ในส่วนนี้ จะเป็นแสดงผล 3 มิติ ที่มีขนาดเท่าอุปกรณ์จริง เมื่อวางอุปกรณ์ครบตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็ให้ซอฟต์แวร์ทำการเดินสายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ความยาวสายไฟออกมา

SolidWorks Electrical

       SolidWorks Electrical จะช่วยให้ทางองค์กรสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายแฝง กำจัดความสิ้นเปลืองในระหว่างกระบวนการได้ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ก็เก็บเข้าเป็นระบบ ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างง่ายดาย และทำให้ผู้ออกแบบคนใหม่สามารถทำงานต่อจากผู้ออกแบบคนเดิมได้ โดยที่งานไม่สะดุด เพราะข้อมูลทุกๆ อย่างจะเก็บเข้าที่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง

SolidWorks Electrical

       เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง และมีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน SolidWorks Electrical จึงเป็นนวัตกรรมที่จะมาเติมเต็มให้กับกระบวนการออกแบบให้ครบวงจร หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว เทคโนโลยี 3 มิติ ยังเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะยังยึดติดกับการทำงาน และเครื่องมือแบบเดิมๆ ที่ยังสามารถทำให้งานสำเร็จได้ แต่เมื่อมามองในปัจจุบัน เทคโนโลยี 3 มิติ เป็นที่นิยม และแพร่อย่างหลากหลาย เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก จากการออกแบบในจินตนาการให้เห็นเป็นภาพจริงได้ ในส่วนของการออกแบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ในการออกแบบระบบเดิมๆ ก็ทำให้งานสำเร็จได้เช่นกัน แต่เทคโนโลยีสมัยนี้สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงรวดเร็ว เห็นภาพจริงและถูกต้องมากกว่า ซึ่งเราต้องการก้าวทันคู่แข่ง หรือต้องการก้าวนำคู่แข่ง ผู้ที่ก้าวช้า จนผู้อื่นแซง ก็คือผู้ที่ก้าวถอยหลังนั่นเอง หากได้ลองสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ของ SolidWorks Electrical แล้ว ท่านจะพบว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้ก้าวเร็วเพียงใด

Article BY: พงศธร สังข์บุญลือ

  • 57
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu