Article Ci, Articles

เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของคุณ สะสมคะแนน CPD กับ AppliCAD 

เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของคุณ สะสมคะแนน CPD กับ AppliCAD

ในยุคที่เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วิศวกรจำเป็นต้อง “พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” เพื่อรักษาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการแข่งขันของตนเอง ซึ่งคะแนน CPD ของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยเปรียบเสมือน “กุญแจสำคัญ” ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางวิชาชีพของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน

คะแนน CPD คืออะไรคะแนน CPD มีความสำคัญอย่างไร?

คะแนน CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development เปรียบเสมือน “กุญแจ” สำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางวิชาชีพของคุณ เป็นระบบคะแนนที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วิศวกรไทย “พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน เปรียบเสมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกฝน พัฒนาทักษะอยู่เสมอ 

จากที่กล่าวมา คะแนน CPD ถูกนำมาใช้จากสภาวิศวกรในหลายๆด้าน ทั้งเพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ เพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ ใช้ในการรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใช้เป็นเกณฑ์ยกระดับความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้สามารถ แบ่งรายละเอียดความสำคัญต่อตัววิศวกร และต่อองค์กรดังนี้

 • ความสำคัญต่อวิศวกร
  • พัฒนาทักษะและความรู้ 
  • เพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ 
  • รักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  • ขยายโอกาสทางธุรกิจ 
  • ยกระดับความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
 • ความสำคัญต่อองค์กร
  • พัฒนาทักษะของพนักงาน 
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ยกระดับมาตรฐานขององค์กร 
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

คะแนน CPD นำไปใช้ตอนไหน?

 • ยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญ/วุฒิวิศวกร
 • ยื่นคำขอหรือต่ออายุใบรับรองความรู้ความชำนาญ (สาขาส่งเสริม 17 สาขา)

ทำอย่างไรถึงจะได้คะแนน CPD?

วิศวกรสามารถสะสมคะแนน CPD ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของตัววิศวกเอง ทั้งนี้เราสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 

 • เข้าร่วมอบรม กิจกรรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมที่จัดโดยสภาวิศวกร 
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / ศึกษาดูงาน
 • การเข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในองค์กรของท่าน (ได้ทั้ง Online และ Onsite)
 • ทำงานวิจัย  / เขียนบทความวิชาการ / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 • เป็นวิทยากรบรรยาย / ทำงานอาสาสมัคร 
 • การสัมมนาที่จัดโดยสภาวิศวกร
 • บันทึกผลคะแนนลงในระบบด้วยตัวเองได้ https://coe.or.th/report_form/26-manual/ 

สะสมคะแนน CPD กับ AppliCAD 
AppliCAD ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ BIM และ AEC  มีการเปิดและจัดฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นในด้านซอฟต์แวร์ด้านงานก่อสร้าง AEC และ BIM โดยเฉพาะ ช่วยให้วิศวกรสามารถสะสมคะแนน CPD ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พี่ๆเพื่อนๆวิศวกร สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ตามรายละเอียดตารางหลักสูตร AppliCAD  และจำนวนหน่วย CPD ด้านล่างนี้

อบรม BIM กับเราสะสมคะแนน CPD

เลือก AppliCAD  พัฒนาทักษะ เพิ่มคะแนน CPD

 • หลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของวิศวกรทุกสาขา 
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง 
 • ฝึกปฏิบัติจริง เน้นการใช้งานจริง 
 • สะดวก รวดเร็ว อบรมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 • คุ้มค่า ได้รับใบรับรองจากสภาวิศวกร

สมัครอบรมกับ AppliCAD  คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 097-032-1814
Fax: (+66) 2744-9049
Email: [email protected]


Photo of author
WRITTEN BY

Patchara