Chat with us, powered by LiveChat

Menu

วิเคราะห์การจำลองโหลดในลักษณะ Moving Load

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Simulation Article Mi Articlesวิเคราะห์การจำลองโหลดในลักษณะ Moving Load

May

17

2019

วิเคราะห์การจำลองโหลดในลักษณะ Moving Load

รูปที่ 1 รถไฟฟ้า (ภาพจาก wikipedia) 

             รูปที่ 2 รถบรรทุกเคลื่อนที่ผ่านสะพาน (ภาพจาก youtube)

โหลดในลักษณะที่เคลื่อนที่ (Moving Load) เช่น รถไฟฟ้าที่วิ่งบนราง, รถยนต์ที่เคลื่อนที่อยู่บนสะพาน หรือการเคลื่อนที่โอเวอร์เฮดเครน โดยปกติจะมีทฤษฎีรองรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าพิจารณาปัญหาที่เป็นประเภทคานจะพิจารณาในสภาวะที่คานเกิดค่าโมเมนต์สูงสุด เป็นต้น

รูปที่ 3 สูตรการคำนวณ (จาก MATHalino.com)

ในการทำซิมูเลชั่นนั้นเราสามารถที่จะจำลองโหลดประเภทนี้ได้ ใกล้เคียงกับสภาวะความเป็นจริงมากที่สุด (โหลดมีการเคลื่อนที่จริง) โดยตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนั้นจะเป็นล้อที่เคลื่อนที่บนราง โดยเราจะวิเคราะห์ปัญหาเป็นแบบ Nonlinear Static

ขั้นตอนการวิเคราะห์

1.สร้าง Study โดยเลือกวิเคราะห์ปัญหาแบบ Nonlinear Static

รูปที่ 4 การสร้าง Study โดยเลือก Nonlinear Static

2.กำหนดวัสดุให้กับรางและล้อ หากเราไม่ได้สนใจความเค้นที่เกิดขึ้นกับตัวล้อ เราอาจพิจารณาให้มันเป็น Rigid Body ก็ได้

รูปที่ 5 การกำหนด Rigid Body

3.กำหนด Contact ระหว่างล้อกับราง โดยให้เป็น Contact แบบ Surface to Surface และต้องไม่ลืมที่จะใส่ค่าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทาน (Friction) ไม่เช่นนั้นล้อจะหมุนฟรีได้

รูปที่ 6 การเซ็ตคอนแทคระหว่างล้อและราง

4.กำหนดซับพอร์ตโดยด้านล่างของรางใช้เป็น Fixed ผิวด้านข้างของล้อทั้งสองฝั่ง ใช้เป็น On Flat Faces

รูปที่ 7 การกำหนดซับพอร์ต

5.การกำหนดโหลด

5.1 น้ำหนัก 200 kg.

รูปที่ 8 การกำหนดน้ำหนักที่กระทำกับราง

5.2 การเคลื่อนที่ของล้อ (อย่าลืมสร้าง Coordinate ไว้ก่อน)

รูปที่ 9 การกำหนดการเคลื่อนที่ของล้อ

6.เซ็ต Properties ตามภาพโดยตัวที่สำคัญ คือ

6.1 End time ให้เซ็ตไว้ 2 Sec (ล้อกดลงกับรางก่อนแล้วจึงหมุน)

6.2 Use large displacement formulation

รูปที่ 10 การเซ็ต Properties ก่อนการคำนวณ

7. สร้างเมชและทำการคำนวณ

8. ผลลัพธ์

รูปที่ 11 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

การใช้ซอฟต์แวร์ Simulation ในการช่วยวิเคราะห์จำลองการโหลด นอกจากจะช่วยให้การทำงานของคุณง่าย และสะดวกมากขึ้น ยังช่วยให้การทำงานผิดพลาดน้อยลงอีกด้วย นอกจากนี้ Simulation ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ด้านอื่นๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Simulation

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(1 votes, average: 2.00 out of 5)
Loading...

Menu