Article - SolidPlant, Article - SolidWorks, Article Mi, Articles

ลดความยุ่งยากในการทำ GA Drawing แบบออโต้ด้วย SolidPlant

SolidPlant

รู้ก่อน ทำงานไวกว่า ตัวช่วยออกแบบงาน Piping, Fabrication, Installer

งาน Piping Isometric Drawing, GA Drawing และ Bill of Material ซอฟต์แวร์ SolidPlant ทำให้อัตโนมัติ

งานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบโรงงาน คือ การทำแบบสำหรับงานประกอบ (Fabrication Drawings) และการทำแบบสำหรับงานก่อสร้าง (Construction Drawings) ของโครงการ ที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก เพื่อให้แบบทุกอย่างพร้อมสำหรับการนำไปก่อสร้างโครงการ การปรับเปลี่ยนในระหว่างขั้นตอนการออกแบบจำเป็นต้องมีการอัปเดตตัวแบบต่างๆ หลายครั้ง นอกจากนี้ยังจะมีของรายละเอียดของแบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการดำเนินไป และอาจต้องเสริมด้วยตัวแบบที่มีรายละเอียดมากขึ้น วิธีที่ดีที่สุดในการทำแบบก็ คือ การออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยตัวซอฟต์แวร์ที่สร้างแบบจำลองในการออกแบบในลักษณะ Easy-to-use พาราเมตริกและสั่งทำตัวแบบทุกอย่างออกจากโมเดล 3 มิติ

ประโยชน์ของการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS นั้นมีมากมาย อย่างแรกเห็นได้ชัดว่าการออกแบบโมเดลนั้นเร็วกว่าการวาดเส้น และ SOLIDWORKS จะสร้างแบบจากโมเดลให้โดยอัตโนมัติ เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบจากโมเดล 3 มิติ ของเราก่อน การนำแบบไปทำการก่อสร้างได้ก่อน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะปราศจากข้อผิดพลาดจากแบบ

การออกแบบด้วย SOLIDWORKS จะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการออกแบบในรูปแบบโมเดล 3 มิติ เนื่องจากตัวพารามิเตอร์ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการออกแบบด้วย SOLIDWORKS จะมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนตัวโมเดล 3 มิติ จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงนั้นไปที่ตัวแบบเองทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้การปรับเปลี่ยนทำได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น

นี่เป็นจุดเด่นในการทำให้ประหยัดเวลาในการออกแบบ เมื่อเทียบกับการออกแบบดั่งเดิมที่ใช้ซอฟต์แวร์ CAD 2 มิติ ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการออกแบบโรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับงานท่อ แต่ซอฟต์แวร์ SolidPlant 3D เปิดใช้งานใน SOLIDWORKS พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการส่งมอบที่สำคัญที่สุดโดยอัตโนมัติทั้งหมด นี่คือซอฟต์แวร์สำหรับทำแบบ Piping Isometric drawings และ General Arrangement drawings (GA Drawing)

สิ่งสำคัญคือ ตัวซอฟต์แวร์ SolidPlant 3D เป็นโซลูชันที่มีระบบฐานข้อมูลของอุปกรณ์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งผสานรวมกับ SOLIDWORKS อย่างสมบูรณ์ หมายความว่าตัวซอฟต์แวร์จะดึงฐานข้อมูลของอุปกรณ์มาทำเป็น Piping Spec สำหรับใช้ในการวางท่อ และข้อมูลส่งเข้าไปที่ตัวเส้นท่อ (Pipe Routing) เช่นเดียวกับตัว Nozzle และตัว Equipment ดังนั้นตัวท่อและอุปกรณ์ของท่อจะมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด หลังจากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะส่งไปที่แบบโดยอัตโนมัติ

Piping Isometric Drawings

SolidPlant 3D ได้ฝัง Isogen สำหรับสั่งทำแบบในลักษณะที่เป็นอัตโนมัติทั้งหมด ทั้งในส่วนของแบบสำหรับการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ (Shop Fabrication) และการติดตั้งงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง (Site Construction) ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แบบ Piping Isometric จะถูกสร้างขึ้นในไม่กี่วินาที โดยมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด หากคุณต้องการศึกษาลงลึกไปในหัวข้อนี้คุณสามารถอ่านบทความนี้ “How to create piping isometric drawings with SOLIDWORKS” ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่า SolidPlant 3D สร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มคุณสมบัติและคำอธิบายประกอบที่จุดหรือเส้นท่อที่เขียนไว้ในโมเดล 3 มิติและจะแสดงให้เห็นในแบบ Piping Isometric ของท่อ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถแก้ไขเส้นท่อได้ทุกขั้นตอนของการออกแบบและเพิ่มคำอธิบาย, จุด ISO Break, จุด Field Weld และอื่น ๆ ลงในโมเดลได้โดยตรง หากคุณต้องการศึกษาลงลึกไปในหัวข้อนี้คุณสามารถอ่านบทความนี้ “Piping isometric attachments” 

General Arrangement Drawings

แบบ General Arrangement Drawings (GA Drawing) หรือ Piping Plans เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดการติดตั้งที่ใช้คู่กับแบบ Piping Isometric แสดงถึงองค์ประกอบโดยรวมของของการติดตั้งงาน นี่คือภาพวาด 2 มิติ ที่ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดสถานที่ หรือวัตถุเพื่อบอกรายละเอียดตัวอาคาร โรงงาน แสดงความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างองค์ประกอบหลัก และมิติที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับความละเอียดซับซ้อนของแบบที่ตัดออกมาแสดง เช่น แนว Plans, แนว Sections และแนว Elevations

General Arrangement Drawings ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอมักมีรายละเอียดน้อย จุดมุ่งหมาย คือ เพื่ออธิบายสถานที่หรือวัตถุที่มีอยู่ เพื่อแสดงข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้สร้างเพื่อดำเนินการออกแบบ

ซอฟต์แวร์ SolidPlant 3D สามารถสั่งทำแบบ General Arrangement Drawings ได้โดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากความซับซ้อนของแต่ละงาน อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไข-เพิ่มเติมข้อมูลบางอย่างด้วยตนเองอยู่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดีเราสามารถกำหนดระดับของข้อมูลและรายละเอียดที่จะให้แสดงได้โดยการกำหนด สเกล, การตัดวิว, การบอกขนาดและคำอธิบายต่างๆ ที่เราต้องการก่อนในครั้งแรก

ซึ่งจะอยู่ในคำสั่ง “GA Drawing with Annotations” เมื่อเราคลิกที่คำสั่งก็จะปรากฏไดอะล็อกของคำสั่งขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกตั้งค่าต่างๆ ที่เราต้องการปรับแต่ง จากรูปตัวอย่างด้านล่างเราสามารถเพิ่ม Sheet ได้ตามเท่าที่ต้องการ ในแต่ละ Sheet เราสามารถตั้งชื่อ Sheet ที่แตกต่างกันได้และสามารถเลือก ตัวเลือกต่างๆ ให้แตกต่างกันในแต่ละ Sheet เช่น การกำหนดขนาดกระดาษ, สเกล, การแสดง Tag, การแสดง Line Number, การแสดงวิว และอื่นๆ

SolidPlant

เราสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้และมีดังต่อไปนี้:

Sheet size – กำหนดขนาดกระดาษตามค่ามาตรฐาน หรือกำหนดเองก็ได้
Area View – กำหนด View ได้ทั้ง Top, Front, Right, Left, Back และ Bottom
Scale – เลือกรูปแบบการกำหนดสเกลแบบ Fit to Scale Sheet, Fit to Sheet หรือ Add a Custom Scale
Elevations – เลือกระดับความสูงในการตัด GA Drawing ได้ ถ้าเราได้กำหนดระดับไว้ในโมเดล 3 มิติ
Options – เลือกการแสดงคำอธิบายลงไปในแบบไม่ว่าจะเป็นพวก Dimension, Line Number, Grid Label, Tag, COP (Center of Pipe), BOP (Bottom) หรือ TOP (Top)

เรามาดูการกำหนดรูปแบบของการแสดง Line Number กัน นี่เป็นตัวเลือกสำคัญที่เรากำหนดค่าได้ การกำหนดนี้จะเป็นการกำหนดแล้วใช้งานตลอดทั้งโปรเจค และใช้สำหรับผู้ใช้งานคนอื่นๆ ด้วยให้งานในโปรเกคนี้ ซึ่งไม่มีระบบการกำหนดรูปแบบของการแสดง Line Number ท่อที่ตายตัวเนื่องจากแต่ที่ก็จะมีกำหนดที่แตกต่างกันไป

การกำหนดรูปแบบของการแสดง Line Number นั้นจะเข้าไปกำหนดในตัว Project Property โดยปกติจะถูกกำหนดใน Piping Group รูปแบบสามารถปรับแต่งได้ โดยใช้ Field ต่างๆ เช่น Field Main Size, Pipe Tag, Specification, Material และอื่นๆ

ดังที่เราเห็นในรูปภาพด้านล่าง จะเป็นการแสดงรูปแบบ Field ที่เป็นค่าเริ่มต้นของรูปแบบการแสดงของ Line Number ในจากรูปเราจะเห็นช่องคอลัมน์สองคอลัมน์ และปุ่มลูกศรสี่ปุ่ม สำหรับปรับแต่งคอลัมน์ด้านซ้ายแสดง Field ที่ค่าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และด้านขวาจะแสดง Field ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งสามารถเพิ่ม Field โดยกดที่ลูกศรใช้เพื่อเพิ่ม หรือลบข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่ง และกำหนดลำดับของตำแหน่งของรายการก็เลือกลูกศรขึ้นหรือลง

นอกการกำหนดรูปแบบของ Line Number แล้วในส่วนนี้เรายังสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงของคำอธิบายอันอื่นได้อีกด้วย เช่น Pipe TAG, Equipment TAG, Nozzle TAG และอื่นๆ

กลับมาที่ไดอะล็อก Auto GA, ในส่วนของ Advanced Properties เราสามารถกำหนดรูปแบบการบอกขนาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมได้อีก เช่น Pipe Offset, Equipment Offset, Structure Offset, Dimensions, ระยะหางระหว่างเส้น และอื่นๆ ดังรูปด้านล่าง

เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว เราก็กดปุ่ม Start ซอฟต์แวร์ก็จะทำการตัด GA Drawing มาให้เราภายในไม่กี่นาที จากรูปที่แสดงอยู่ด้านล่างเราสามารถดูผลการตัด GA Drawing ในลักษณะที่เป็นอัตโนมัติ เราอาจจะต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น ย้ายเส้น, ย้าย Tag, เพิ่มคำอธิบายและอิ่นๆ แต่ก็สามารถลดเวลาในการทำแบบลงไปได้มากทีเดียว

Bill of Material

เมื่อเราสั่งตัด GA Drawing เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถที่เพิ่มตาราง Bill of Material ลงไปใน GA Drawing ได้เช่นกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ตัวอุปกรณ์ท่อ และตัว Nozzle ของ Equipment ซึ่งถูกสร้างตาม Piping Spec ดังนั้นตัวอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ตามที่มีอยู่ใน Piping Spec เช่น Class Name, Description, Item Code, Schedule, Rating, Size, End Condition, Material และอื่นๆ ดังนั้นรายการเหล่านี้เราก็สามารถเพิ่มเข้ารายการ Bill of Material ได้ด้วย

ตัวตาราง Bill of Material สามารถปรับแก้ได้ตามที่เราต้องการ การเข้าใช้คำสั่งนี้ เพียงเราคลิกไปที่คำสั่ง BOM ตัวไดอะล็อกก็จะปรากฏขึ้นพร้อมแสดงข้อมูลของ Equipment, Nozzle และ Pipe ทางด้านซ้ายมือเราก็จะพบกับช่องสำหรับควบคุมการแสดงข้อมูล 3 ช่อง เราสามารถใช่ช่องควบคุมนี้ ควบคุมการแสดงของข้อมูลของอุปกรณ์เช่นถ้าเราไม่ต้องการเห็นข้อมูลของ Equipment เราก็เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Equipment ออก

ในส่วนของการเพิ่มเติมข้อมูล เราสามารถเพิ่มหรือลบ Column ของตัว Bill of Material ดังนั้นเราสามารถเพิ่มเติมคำอธิบายในส่วนของตัว Column ของตัว Bill of Material เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลตามที่เราต้องการ จากตัวอย่างรูปด้านล่างจะเป็นการเพิ่มข้อมูลของ End Condition เข้าไปใน List เมื่อเรากดเพิ่มข้อมูลนี้ก็จะแสดงให้เราเห็นโดยอัตโนมัติ

เสร็จแล้วเราก็สามารถสั่งข้อมูลนี้ออกมาเป็นไฟล์ Microsoft Excel หรือเอาตัวตารางไปแปะไว้ในตัว GA Drawing ก็ได้

ตามตัวอย่างที่เห็นตัว Drawing เป็น Drawing ของ SOLIDWORKS ซึ่งเราสามารถส่งตัว Drawing เหล่านี้ออกไปเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น DWG, DXF, PDF และอื่นๆ

จากที่กล่าวมา หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดในการวางแผนการทำงาน คือ เวลา เนื่องจากตัวซอฟต์แวร์สามารถสั่งทำ Piping Isometric Drawing, GA Drawing และ Bill of Material ให้เราอัตโนมัติ มันจะช่วยให้เราลดเวลาในการทำเรื่องพวกนี้ลงได้เป็นอย่างมาก และลดความผิดพลาดในการก่อสร้างหน้าลงได้ด้วย นี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนออกแบบงาน Piping คนทำงาน Fabrication และคนติดตั้งงาน

ต้นฉบับโดย: Mr. Victor Morillas de Man
แปลโดย: ทีมงาน SolidPlant Thai

ข้อมูลเพิ่มเติม : SOLIDWORKS, SolidPlant 
ขอสาธิตการใช้งานโปรแกรม : SOLIDWORKS, SolidPlant  
สอบถามราคา : SOLIDWORKS, SolidPlant  

Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ