Article - 3DScanner, Article Mi, Articles

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยมาตรฐานจากเยอรมัน สำหรับงาน 3D Scanner

งาน Inspection ที่ถูกต้อง แม่นยำ ใช้เทคโนโลยี Blue Light จาก GOM 3D Scanner

ชิ้นงานเสียบ่อย ไม่ได้คุณภาพที่ต้องการ แก้ได้ด้วย 3D Scanner เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วย งาน Inspection ให้ได้มาตรฐาน

งาน Inspection ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี Blue Light จาก GOM 3D Scanner

ต้องการงาน Inspection ที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำไมต้องใช้เทคโนโลยี Blue Light จาก GOM 3D Scanner

ในยุคการผลิต 4.0 ที่ต้องแข่งขันกันด้วยความเร็ว และความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนโมเดลการผลิตอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีจึงมีส่วนสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมาช่วยยกระดับศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุนและเวลา เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 

โดย 3D Scanner คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยงาน Inspection ด้วยข้อได้เปรียบด้านความเร็ว ความละเอียด และยังเหมาะกับงานที่มีความซับซ้อนของรูปทรง จึงทำให้ 3D Scanner กลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการผลิตยุคปัจจุบัน

3D Scanner ทำไมต้องใช้แสงสีน้ำเงิน (Blue Light) แตกต่างและดีกว่าแสงทั่วไปอย่างไร

เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) จะเก็บข้อมูลแบบ 3 มิติ จากวัตถุโดยผลที่ได้จะเป็นไฟล์ 3 มิติ ในรูปแบบ Polygon, 3D Mesh นามสกุลที่นิยมใช้ คือ .STL, .OBJ ข้อมูลที่ได้จะมีมิติกว้าง ลึก สูง ความละเอียด และความแม่นยำของไฟล์ที่ได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ 3D Scanner และเทคโนโลยีที่เลือกใช้

3D Scanner ที่นิยมใช้กับงานอุตสาหกรรม  

  • Reverse Engineering วิศกรรมย้อนกลับ เป็นการสแกนเพื่อนำวัตถุจริง แปลงไปเป็นไฟล์ 3D CAD 
  • Inspection การตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผลิต โดยการนำเอาไฟล์ที่ได้จากการสแกนสามมิติมาเทียบกับไฟล์ 3D CAD  ซึ่งสามารถแสดงผลของชิ้นงานที่ผลิตว่าตรงตามที่ออกแบบไว้ หรือสามารถเช็คในส่วนที่ไม่ตรงตามแบบเพื่อทำการปรับ และแก้ไขได้เพื่อควบคุมมาตรฐานในการผลิต

เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในงาน Inspection

CMM Laser Structure Light
(LED & Laser)
หลักการทำงาน เครื่องวัดขนาดสามมิติที่ใช้ในการวัดลักษณะทางเรขาคณิตทางกายภาพของวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อน วัดได้ทั้ง X, Y และ Z ใช้เลเซอร์ในการฉายเป็นเส้น ซึ่งเลเซอร์มีทั้งสีแดง และสีน้ำเงิน มีความเข้มของแสงสามารถรองรับวัสดุที่หลากหลาย ลักษณะเหมือนการฉายแสงไปบนระนาบ X Y แบบ 2 มิติ ฉายไปที่วัตถุ กล้องจะจับภาพ และแปลงค่าออกมาเป็น 3 มิติ
การเก็บข้อมูล สแกนแบบสัมผัสชิ้นงานเป็นหัว Probe จิ้มไปที่ชิ้นงานไปเรื่อย นำ Point Cloud มาประกอบเป็นไฟล์ 3 มิติ เก็บข้อมูลเป็นเส้น Line หนึ่ง Frame นำเส้นมาต่อกันเป็นไฟล์ 3 มิติ เก็บข้อมูลเป็น Plane XYZ หนึ่ง Shot จะได้มุมภาพที่ค่อนข้างใหญ่
จุดเด่น ลดจำนวนเครื่องมือวัดที่ไม่จำเป็น ลดความยุ่งยากในการวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล แสงมีความเข้มแสงมากกว่า รองรับการสแกนหลายพื้นผิว  สแกนได้เร็ว แม่นยำ ข้อมูลความละเอียดหวังผลได้
ข้อควรระวัง เครื่องมือวัดที่มีราคาค่อนข้างสูง เครื่องค่อนข้างมีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่ในการวางเครื่อง ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการ ความแม่นยำ และความละเอียดสูง หากสแกนวัตถุมันวาว คล้ายโลหะ วัตถุใส จำเป็นต้องเตรียมผิวชิ้นงานก่อนทำการสแกน

งานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบชิ้นงาน เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต หรือต่อยอดงานออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องคำนึงหลักๆ คือ 

Accuracy ความละเอียดหรือความแม่นยำ 3D Scanner โดยมากจะระบุหน่วย Micron อาทิเครื่องความละเอียดสูงระดับ 10 Micron หรือ ระยะความห่างของ Point Cloud ซึ่งงานในอุตสาหกรรมการผลิตจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับ Accuracy ดังนั้น เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจวัด ต้องได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งาน 

(อธิบายเพิ่ม Point Cloud กลุ่มของจุด Coordinate x-y-z เป็น Raw Data ของเครื่องสแกน 3 มิติ ก่อนที่ Software จะแปลงจุดดังกล่าวเป็น Polygon)

GOM 3D Scanner ที่มีมาตรฐานการตรวจวัดจากเยอรมัน รองรับความต้องการในการตรวจชิ้นงานที่ต้องการค่า Accuracy ระดับสูงได้ มีมาตรฐานสากลในการวัด 3 มิติ ด้วยแสงเซ็นเซอร์ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปรับกระบวนการให้เหมาะสม และทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3D Scanner ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายสำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วน เช่น งานโลหะแผ่น เครื่องมือและแม่พิมพ์ ใบกังหัน ต้นแบบและชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป ชิ้นส่วนหล่อโลหะ

เทคโนโลยีความเร็วสูงจาก GOM สามารถทำอะไรได้บ้าง

ATOS Technology

GOM 3D Scanner ที่มีความละเอียดสูงให้ข้อมูลการวัดสามมิติอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ได้รับการพัฒนาด้วยฮาร์ดแวร์ขั้นสูง และซอฟต์แวร์อัจฉริยะ บนมาตรฐานของเยอรมัน สามารถวัดซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ระบบการวัดใช้การฉายแสงสีน้ำเงินที่สามารถสแกนละเอียดและแม่นยำสูง

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

Dynamic Referencing

เป็นการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโปรเจคเตอร์ฉายแสงสีน้ำเงิน (Blue Light) ทำงานควบคู่ไปกับกล้องสเตอริโอด้านซ้ายและขวา เพื่อรับข้อมูลแปลงเป็นไฟล์ 3D ที่สามารถสแกนชิ้นงานโดยที่กล้องสเตอริโออยู่กับที่และชิ้นงานเคลื่อนที่ หรือชิ้นงานอยู่กับที่และให้กล้องสเตอริโอเคลื่อนที่แทนเพื่อสแกนเก็บข้อมูล

ความน่าเชื่อถือของกระบวนการของ ATOS Technology
  • การตรวจจับเซ็นเซอร์ และการเคลื่อนไหวในการทำงานที่ได้มาตรฐานของเยอรมัน
  • การตรวจสอบความถูกต้อง และคุณภาพในการวัด ที่มีความแม่นยำ
  • สามารถทำงานได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัด เช่น แรงสะเทือน อากาศร้อน เครื่องสแกนก็ยังคงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี 
  • มีการแจ้งเตือน เมื่อการทำงานของเครื่องเริ่มลดประสิทธิภาพลง (ต้องทำการ Calibrate) 
  • ระบบสามารถให้ Feedback กับ User ช่วยในการทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว    

Blue Light Technology

เทคโนโลยีการฉายภาพของ GOM ทำงานร่วมกับโปรเจคเตอร์ฉายแสงสีน้ำเงิน (Blue Light) แสงสีน้ำเงินจะมีข้อดีตรงที่แถบความถี่ของคลื่นแคบสามารถกรองแสงที่รบกวนรอบข้างได้ในระหว่างการรับภาพ 

  • เก็บข้อมูลโดยใช้แสงสีน้ำเงิน (Blue Light) 
  • แสงรบกวนน้อยสามารถเก็บข้อมูลได้แม่นยำ ป้องกันความผิดพลาดจากการวัด 
  • แถบความถี่ของคลื่นแคบ สามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

ทำไมถึงต้องเป็น แสงสีน้ำเงิน (Blue Light) 

เพราะการใช้แสงสีขาว เป็นสีที่มีความใกล้เคียงแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ ส่งผลให้การฉายแสงเพื่อเก็บของมูลด้วยแสงสีขาว มีโอกาสผิดพลาดหรือเพี้ยนจากข้อมูลจริงได้ การใช้แสงสีน้ำเงินจึงช่วยให้การตรวจวัดมีประสิทธิภาพมากกว่า และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ที่สำคัญ Blue Light Technology จาก GOM เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานรองรับจากเยอรมัน 

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

Triple Scan Technology

การฉายแสงเพื่อเก็บข้อมูลแบบ Triple Scan เป็นรูปแบบการฉายลงบนพื้นผิวของวัตถุ และถูกเก็บข้อมูลโดยกล้องสเตอริโอทั้งด้านซ้ายและขวา สามารถคำนวณจุดพื้นผิว 3 มิติ จากจุดตัดรังสีที่แตกต่างกันสามจุด หลักการสแกนสามเท่านี้มีข้อดีสำหรับการวัดพื้นผิวสะท้อนแสง และวัตถุที่มีการเยื้อง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ข้อมูลการวัดที่สมบูรณ์โดยไม่มีรูหรือจุดที่ไม่แน่นอน สามารถเก็บงานในมุมมองที่กว้างและละเอียดได้ในเวลาสั้นๆ 

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

Touch Probe and Adapters

เรียกได้ว่าเป็น Option เสริมให้กับงานสแกนที่ต้องการเก็บข้อมูลในบางจุดเป็นพิเศษ เช่น ช่อง หรือรู ที่อยู่บนชิ้นงาน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการสแกนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

Tracking and Back Projection

เป็นเครื่องมือในการติดตามชิ้นงานระหว่างการสแกน แน่นอนว่าในการสแกนชิ้นงานในแต่ละครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ระหว่างทาง ซึ่งเครื่องมือ Tracking and Back Projection ช่วยให้ User สามารถระบุพิกัด หรือจุดที่ต้องการติดตามเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจผิด เมื่อนำชิ้นงานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาสแกนต่อ เครื่องมือนี้จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเทคโนโลยีเดียวที่ทำแบบนี้ได้

ยกระดับงาน Inspection ด้วยเทคโนโลยี Blue Light ถูกต้อง แม่นยำ 3D Scanner

Certified Precision

GOM ได้ทดสอบความถูกต้องของระบบตามมาตรฐานของ VDI/VDE 2634 ได้รับการการันตีประสิทธิภาพและคุณภาพจากประเทศเยอรมัน

ด้วยมาตรฐานการันตีจากประเทศเยอรมันทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เทคโนโลยี 3D Scanner จาก GOM จะช่วยสนับสนุนในการทำงานของคุณได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งบริการที่ดีเยี่ยมและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมดูแลเป็นที่ปรึกษาจากแอพพลิแคด จะช่วยให้ทุกการลงทุนของคุณคุ้มค่าและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม : GOM 3D Scanner 

ขอทดลองใช้ฟรี : GOM Inspect

 

รู้จัก GOM 3D Scanner เทคโนโลยีงานตรวจวัดที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ด้วยความละเอียดระดับงานอุตสาหกรรม

 

Content แนะนำ 

3 สัญญาณบ่งอุตสาหกรรมควรใช้ 3D Scanner

ตรวจวัดค่างานโลหะแผ่นงาน Sheet Metal by GOM

GOM ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน Casting

รีวิวการใช้งานจริง GOM ATOS Q เครื่องสแกน 3 มิติ คุณภาพที่เหนือกว่าในราคาที่เข้าถึงได้

คำว่า Quality การันตีคุณภาพที่เริ่มด้วยตัว Q ด้วยเครื่องวัดขนาดชิ้นงาน GOM ATOS Q

การสแกน 3 มิติ (3D Scanning) ช่วยลด Downtime ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้นอย่างไร


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ