Article - ArchiCAD, Articles

นวัตกรรมอาคาร เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ (ตอนที่ 1)

ที่ อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์มานานนับหมื่นปี เผ่าพันธ์มนุษย์ได้มีการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่ได้นานคงทน และยิ่งในปัจจุบันซึ่งมีภัยพิบัติจากธรรมชาติมากมาย ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นผลพวงจากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นเอง ทั้งแผ่นดินไหว อากาศร้อนจัด หนาวจัด ฝนตกนาน พายุหนัก น้ำท่วมมาก โคลนถล่ม ยิ่งทำให้มนุษย์ยิ่งต้องคิดค้น พัฒนาอาคารด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาผสมผสานใช้ เพื่อให้เป็นบ้านอยู่สบาย คงทน ถาวร ไม่หวั่นไหวต่อภัยธรรมชาติ

บทความนี้ขอนำตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในอาคาร เพื่อให้ทน และต่อต้านแรงของแผ่นดินไหวได้ ซึ่งประดิษฐ์คิดค้นโดย บริษัท Air Danshin System Inc. ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้อากาศอัดมาเป็นตัวคั่นกลางระหว่าง ตัวบ้านกับฐานราก ซึ่งสามารถช่วยให้บ้าน ไม่เกิดการสั่นสะเทือน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหลายๆ ริกเตอร์โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้


ภาพแสดงหลักการทำงานของระบบ


ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบต้านแผ่นดินไหวด้วยอากาศอัด

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อเซนเซอร์ที่ติดตั้ง ตรวจพบการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว จะส่งสัญญาณไปยัง

ขั้นตอนที่ 2 ปั๊มลมแรงดันสูง จะอัดลมเข้าไปในช่องว่าง ระหว่างตัวบ้านกับฐานราก หรือ airbag ซึ่งสามารถกักอากาศไว้ที่แรงดันสูงมากๆ พอที่จะรับน้ำหนักตัวบ้านไว้ได้ เมื่อลมถูกอัดเข้าไปเต็มอัตรา

ขั้นตอนที่ 3 ตัวบ้านจะถูกยกขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้พ้นจากการสัมผัสกับฐานราก ทำให้อากาศเป็นตัวคั่นกลางระหว่าง ตัวบ้านกับฐานราก ซึ่งเมื่อขณะแผ่นดินไหว ตัวบ้านจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแผ่นดินไหวสิ้นสุดลง ระบบจะทำการปล่อยอากาศออก เพื่อให้ตัวบ้านลดระดับลงสู่ฐานราก เพื่อให้ฐานรากได้รับน้ำหนักตัวบ้านตามปกติ

เทคโนโลยีนี้ ช่วยลดความเสียหายซึ่งจะเกิดกับตัวอาคาร ทรัพย์สิน และชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในอาคาร  และได้รับการติดตั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน และยังมีเทคโนโลยีอีกมากมาย สำหรับที่ยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ซึ่งจะได้นำมานำเสนอในตอนต่อไป


Photo of author
WRITTEN BY

Wathit