Menu

ออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

Applicad Public Company Limited.Article - ArchiCAD Article Ci Articlesออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

พ.ย.

1

2018

ออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

ถอดแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ด้วย ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

 

เครื่องมือช่วยในการ ถอดแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ArchiCAD Thai BIM จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำคุณได้มากขนาดไหนตามไปดูกัน 

 

ในปัจจุบัน BIM (Building Information Modeling) หรือกระบวนการจำลองและบริหารการก่อสร้าง กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ และขณะนี้เริ่มมีการนำเข้ามาใช้ในวงการก่อสร้างไทย ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร เนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลของการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน สามารถสร้างภาพเป็นโมเดล 3 มิติ ที่มีการฝังข้อมูลเข้าไปในโมเดล โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่างๆ ระบบจะสร้างแบบจำลองเสมือนของอาคารที่แม่นยำ ถูกต้องมากขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างการออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวนโครงสร้าง ประมาณราคาก่อสร้าง การจัดซื้อ  รวมไปถึงการวางแผนงานต่างๆ ของอาคาร อีกทั้งยังช่วยในการจัดทำเอกสารรายงานและข้อมูลต่างๆ ของอาคารได้ด้วย ซึ่งต่างจากระบบ CAD (Computer Aided Design) ที่เป็นการเขียนแบบ 2 มิติ ที่ใช้กันมานานแล้ว ArchiCAD Thai B

ออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

IM

สำหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานออกแบบนั้นมีการเร่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานออกแบบ รองรับเศรษฐกิจยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสามารถแข่งขันกับต่างชาติและก้าวทันกระแสการพัฒนาของโลก ซึ่งการออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM จะช่วยให้เกิดการบริหารจัดการอาคารอย่างครบวงจร ตั้งแต่ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของงาน จนถึงการใช้งานและการดูแลรักษาอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการสูญเสีย สามารถควบคุมงบประมาณ เวลา และคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น ArchiCAD Thai BIM

ทั้งนี้วงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป  ตั้งแต่ที่พักอาศัย บ้าน อพาร์ทเมนท์ ไปจนถึงอาคารสาธารณะขนาดใหญ่อย่าง สนามกีฬา หอประชุม ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่และสูง (คอนโดมิเนียม) ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก BIM เนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่เหลือน้อยลง การก่อสร้างมักอยู่ในพื้นที่เล็กและแคบลง ซึ่งการทำงานโครงการก่อสร้างนั้นก็มีขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่ออกแบบ ทำแบบ ขออนุญาต จนถึงการก่อสร้าง มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรงานระบบ ดูแลและทำหน้าที่ต่างๆ กันไป ซึ่งอาจเป็นบริษัทขนาดใหญ่เดียวที่สามารถทำทั้งงานออกแบบและก่อสร้างได้ในตัว หรืออาจเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง SME ถึงเล็ก ที่ต้องประสานงานกับเจ้าของโครงการโดยตรง ส่งผลทำให้ต้องมีระบบการบริหารจัดการอาคารที่ต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างไรก็ตามหากเมื่อใดเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและปัญหาอื่นๆ ขึ้นแล้ว โครงสร้างอาคารที่ได้รับการออกแบบด้วยระบบ BIM จะสามารถตรวจสอบและเรียกแบบ 3 มิติ ขึ้นมาตรวจดูและตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์

บ่อยครั้งการออกแบบด้วย CAD อาจเกิดความผิดพลาดในช่วงเวลาการก่อสร้างจากความขัดแย้งของแบบ เนื่องจากไม่สามารถบูรณาการงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าเครื่องกล สุขาภิบาล เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถแสดงผลในรูป 3 มิติ ที่แสดงให้เห็นความขัดแย้งที่ชัดเจนได้ นั่นอาจทำให้การออกแบบไม่สามารถก่อสร้างได้จริง ทำให้โครงการอาจล่าช้าและใช้งบประมาณเพิ่ม นำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือต้องแก้ไขแบบภายหลังจากที่ส่งงานไปแล้ว ส่งผลให้ต้นทุนการทำงานของผู้ออกแบบบานปลาย นำไปสู่การขาดทุนขององค์กร

ปัญหาดังกล่าวจะจบด้วย ArchiCAD Thai BIM  เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ได้ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งจะทำให้ผู้รับเหมาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน ทั้งยังควบคุมต้นทุนได้ จึงสร้างกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป และอัตโนมัติที่พัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับงานรับเหมาในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ArchiCAD Thai BIM ยังจะช่วยให้ผู้รับเหมาขึ้นโมเดล 3 มิติ ในคอมพิวเตอร์จาก PDF หรือพิมพ์เขียวที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย  สามารถนำ BIM ที่ได้มาช่วยตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากความผิดพลาดในการทำงาน เช่น การรื้องานก่อสร้างแล้วทำใหม่ รวมถึง ArchiCAD Thai BIM ยังสามารถถอดปริมาณวัสดุและทำการประเมินมูลค่างาน เพื่อทำใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสรุปปริมาณพื้นที่ใช้สอย ปริมาตรคอนกรีต น้ำหนักเหล็กที่ใช้ทั้งตึก โดยแยกขนาดเหล็กให้ด้วยอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณการก่อสร้างได้ดี นอกจากนี้ โมเดล 3 มิติ ที่ทำไว้ยังช่วยผลิตแบบละเอียดหน้างาน (Shop Drawing) และแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ โดยออกมาจากโมเดล 3 มิติ ได้ทันทีอัตโนมัติ งานฐานราก งานดิน งานระบบ งานเหล็ก เราสามารถดีไซน์เป็น 3 มิติ เคลียร์แบบได้ตั้งแต่ต้นบนจอคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เทคโนโลยีแบบเก่าการเขียนแบบ 2 มิติ มีความยุ่งยากและความผิดพลาดสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระในการแก้ไขหน้างานทำให้การทำงานล่าช้าเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุ การทำงานใน ArchiCAD Thai BIM ทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจน ช่างหน้างานหรือโฟร์แมน หรือแม้กระทั่งเจ้าของงานก็สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ได้ตรงกัน ข้อสำคัญที่สุดของระบบนี้คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบหรือปรับเปลี่ยนไม่ว่าจากเจ้าของ หรือสถาปนิกหรือผู้รับเหมาช่วง เราจะแก้ไขเพียงครั้งเดียว บนโมเดล 3 มิติ หรือที่เราเรียกว่า BIM Model แล้วทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็น Material Take off  แบบละเอียด แบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบจะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดและรวดเร็วเป็นอย่างมาก จึงเรียกได้ว่ากระบวนการ BIM ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ ผู้รับเหมางานสามารถใช้โปรแกรม ArchiCAD Thai BIM เป็นเครื่องมือช่วยในงานขั้นตอนต่างๆ ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการก่อสร้าง ดังนี้

ออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

 

งานสถาปัตย์
 • ArchiCAD Thai BIM มีคำสั่งเฉพาะในการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ออกแบบ เขียนแบบอาคาร ได้แก่ ผนัง, เสา, คาน, พื้น, ประตู, หน้าต่าง, บันได, บานกระจก ฯลฯ นำเสนอเจ้าของงาน และเคลียร์แบบที่ได้รับ เพื่อลดปัญหาหน้างาน
 • ฟังก์ชันอัตโนมัติที่มีให้มากมาย เช่น การเดินเส้นผนัง, การชนผนัง, การใส่ประตู, หน้าต่าง ฯลฯ ช่วยทำให้ใช้เวลาในการสร้างแบบจำลองได้เร็วกว่าโปรแกรม 3 มิติ ตัวอื่นๆ ทำให้นำเสนอแบบ 3 มิติ ได้เร็ว หรือ มีเวลาเหลือเพื่อสร้างแบบอาคารทางเลือกแบบอื่นได้
 • เขียนแบบ 2 มิติ ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างอาคารเป็น 3 มิติ แล้วจะได้แปลน (Plan) รูปด้าน (Elevation) 4 ด้าน รูปตัด (Section) ภาพเปอร์สเป็คทีฟ (Perspective) อัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลาในการเขียนแบบ
 • เมื่อมีการปรับแบบตามคำขอของเจ้าของอาคาร ArchiCAD Thai BIM จะปรับปรุงแบบทุกแผ่นที่เกี่ยวข้องให้ทั้งหมดในทันที ทำให้ผู้รับเหมาสามารถปรับแบบตามคำขอได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดเวลาแก้แบบได้กว่า 70% เมื่อมีการแก้ไข
 • ผลิตแบบละเอียดหน้างาน Shop Drawing หรือ Detail Drawing และแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ที่มีลักษณะเป็น 2 มิติ โดยออกมาจากโมเดล 3 มิติ ได้ทันทีอัตโนมัติ
 • เนื่องจาก ArchiCAD Thai BIM มีข้อมูลของอาคารพร้อมให้เรียกดูได้ทันที ทำให้รู้ปริมาณพื้นที่ใช้สอยของอาคารได้เลย ทำให้ลดเวลาในการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
 • GDL Objects อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ที่มีใช้ในประเทศ พร้อมด้วยแบบไทยๆ กว่า 300 แบบ ให้สามารถเลือกใช้ได้อีกด้วย
ออกแบบ เคลียร์แบบ ประมาณราคาก่อสร้าง ได้ง่าย และถูกต้อง ArchiCAD Thai BIM ประโยชน์สำหรับผู้ออกแบบและผู้รับเหมาไทย

 

งานโครงสร้าง
 • ArchiCAD Thai BIM ครบครันทั้งงานระบบ และงานโครงสร้าง สามารถเคลียร์แบบตำแหน่งต่างๆ ของท่อ และโครงสร้างได้ชัดเจน สามารถพบข้อผิดพลาดก่อนก่อสร้างจริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนบานปลาย
 • มีคำสั่งเฉพาะในการสร้างโครงสร้างอาคาร ได้แก่ ผนัง, เสา, คาน, พื้น, บันได, เหล็กรูปพรรณ, โครงหลังคา
 • ช่วยให้เกิดความชัดเจนในงานโครงสร้างที่ซ้อนกันหลายๆ ชั้น สามารถแสดงเป็นรูปตัด 3 มิติ ทำให้ เจ้าของงานเกิดความเข้าใจแบบ และส่วนประกอบในการก่อสร้าง
 • สามารถสรุปปริมาณคอนกรีตให้ทราบได้เพียงการคลิกดู ทำให้การสั่งคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแม่นยำ
 • การใส่เหล็กเสริมคอนกรีตได้อย่างมืออาชีพ ด้วยคำสั่งที่สร้างจาก เสา คาน พื้น และตอหม้อ โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก มยผ.(มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง) ตลอดจนการเสริมเหล็กคานตามหลักวิศวกรรม ซึ่งสามารถเสริมตามโมเมนต์บวก ตรงกลางของคาน และโมเมนต์ลบตรงบริเวณเสาได้
 • ฟังก์ชันในการทำงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วยทำแบบ ถอดปริมาณและน้ำหนักเหล็กได้อัตโนมัติ ทำให้ประมาณน้ำหนักเหล็กเพื่อสั่งซื้อได้ถูกต้อง
 • สามารถทำแบบการผูกเหล็กเป็น 3 มิติ ทำให้ลดความผิดพลาดในการทำงานที่ไซต์งาน และลดปัญหาจากความเข้าใจผิดของช่างหน้างาน

 

งานประเมินราคาค่าก่อสร้าง และวัสดุ เสนอราคา ควบคุมต้นทุน
 • ArchiCAD Thai BIM ถอดแบบประเมินราคาได้ถูกต้อง โดยอ้างอิงราคากลางจากสำนักบัญชีกลางของประเทศไทย หากมีการแก้ไขในตัวแบบ, ปริมาณจะถูกแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนับสำรวจอีกครั้ง
 • ได้ราคาค่าก่อสร้างที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจากแบบจำลอง โดยไม่ต้องอาศัยบุคคลเป็นผู้ถอดแบบซึ่งมีความคลาดเคลื่อนสูง มีความเสี่ยง ไม่แน่นอน

การเคลียร์แบบระหว่างแบบงานโครงสร้าง งานระบบ และงานสถาปัตย์
 • การใช้งาน ArchiCAD Thai BIM ทำให้สามารถออกแบบงานโครงสร้างได้ละเอียดมากขึ้น ลดปัญหาความผิดพลาดในงานก่อสร้าง และปัญหาค่าใช้จ่ายบานปลายในการก่อสร้างได้
 • ช่วยให้เจ้าของงาน เจ้าของโครงการ วิศวกร สถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถเข้าใจในแบบก่อสร้างได้ตรงกัน ลดการเกิดข้อขัดแย้งในแบบได้
 • ฟังก์ชัน Teamwork ซึ่งสามารถให้วิศวกรผู้ออกแบบหลายๆ คนเข้ามาทำงานในโมเดลชิ้นเดียวกัน สามารถจัดการงานลดเพิ่มได้แบบเรียลไทม์ อันนี้เป็นประโยชน์มากในงานที่มีขนาดใหญ่ หรืองานเร่งด่วน ซึ่งสามารถส่งงานให้ลูกค้าได้ทันตามเวลากำหนด
 • การประสานงานกับผู้รับเหมาย่อยและการวางแผนงาน เมื่อมี BIM Model แล้ว เราสามารถบริหารจัดการรายละเอียดต่างๆ ล่วงหน้าได้ และยังสามารถส่งให้ผู้รับเหมาย่อยดูรายละเอียดแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นแบบสมจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
 • สามารถเห็นรูปแบบอาคาร รายละเอียดต่างๆ ก่อนก่อสร้างจริง ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากหน้างานได้ ตลอดจนคาดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การทำงานของ  ArchiCAD Thai BIM ทำให้วิศวกรสามารถจบงานทุกอย่างภายในซอฟต์แวร์เดียว เช่น การทำแบบนำเสนอ ขออนุญาตก่อสร้าง จนถึงแบบก่อสร้าง รวมไปถึงถอดแบบประมาณราคา ซึ่งทำให้สามารถรับงานได้มากกว่าเดิม ทำงานแต่ละโครงการได้เร็วกว่าเดิม ทั้งนี้ผู้รับเหมาขนาดเล็กและกลาง ซึ่งมีจำนวนพนักงานเพียงไม่กี่คน ก็สามารถทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง สามารถทำงานขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ และมีศักยภาพเหนือผู้รับเหมาระดับเดียวกัน

ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองสิ่งที่ต้องการร่วมกัน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเติบโตก้าวไกลได้อย่างมีคุณภาพ ยั่งยืน และแข่งขันกับผู้อื่นได้ สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่จะมาพลิกวงการรับเหมาก่อสร้างไทยได้ง่ายๆ แบบมีลิขสิทธิ์ซื้อขาด ไม่ต้องเช่าใช้

By: Wilaiphan S.

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ การถอดปริมาณ (ฺBOQ)

วิวซอฟต์แวร์ถอดปริมาณ เคลียร์แบบถูกต้อง ทำ Shopdrawing รวดเร็ว Thai BIM V.2

วางฐานราก พร้อมถอดปริมาณอาคาร 3 ชั้น ตัวช่วยงานก่อสร้าง Thai BIM

เทคนิคใส่เหล็กเสริมคานพร้อมถอดปริมาณด้วย ArchiCAD Thai BIM

เหล็กเสริมคอนกรีตแบบง่ายๆ ฉบับ Thai BIM พร้อม BOQ ผูกกับกรมบัญชีกลาง

 • 429
  Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Menu