Add-on CAD, Article - CADprofi Ci, Articles

ถอดปริมาณงานระบบอาคารด้วยปลั๊กอินเสริม

 

หนึ่งส่วนที่สำคัญในการก่อสร้างอาคาร หรือที่พักอาศัย คือ การวางระบบสาธารณูปโภค เช่น งานเดินท่อ เดินระบบไฟฟ้า ซึ่งการติดตั้งระบบนั้น มักมาควบคู่และสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงการเขียนแบบติดตั้งด้วย หากมีการเปลี่ยนรายละเอียดในการก่อสร้าง งานระบบอาจต้องปรับตามเพื่อความสมบูรณ์ และความเรียบร้อยในการเก็บงานเมื่อเสร็จสิ้นโปรเจค แน่นอนว่าการเขียนแบบที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเข้ามาช่วยการทำงานได้โดยตรง

การเขียนแบบงานระบบภายในอาคารแบบใหม่ๆ ที่ง่ายและทำได้รวดเร็วกว่าเดิมด้วยโปรแกรมเสริม โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องสร้าง Block เอง สามารถเลือกประเภทของท่อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเขียนแบบได้อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมจะทำการใส่ข้องอ ข้อต่อ ใส่ Connection ต่างๆ เขียนราง Cable Tray ได้ทันที เพิ่มลูกเล่นที่มีประโยชน์ และรวดเร็วกว่าเดิม

สำหรับงานท่อ HVAC โปรแกรมสามารถเลือกการเขียนท่อได้ทั้ง Single Line และ Double Line โดยโปรแกรมจะแสดงรูปแบบให้เลือกดังรูป

โดยทั้งสามรูปแบบสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างอิสระ เลือกอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมเดินแนวท่อ โดยการตั้งค่าสามารถปรับได้ละเอียดตามความต้องการ ดังรูปเมนู

ปลั๊กอินเสริม CADprofi ได้เพิ่มเติมการเชื่อมต่อท่อแบบอัตโนมัติ บนหมวดงานท่อพลาสติกที่ใช้ในบ้านเรา โดยเราเขียนท่อวางไว้ก่อน จากนั้นเลือกคำสั่ง Join Pipe เพื่อให้โปรแกรมใส่ข้อต่อ ข้องออัตโนมัติ ดังรูป

ส่วนสุดท้ายที่จะช่วยให้งานเขียนแบบท่อง่ายกว่าเดิม คือ คำสั่งที่ชื่อว่า “Infoline” ในการทำงาน เพียงแค่ผู้ใช้ลากเส้น Line หรือ Polyline เพื่อแสดงแนวเดินท่อ จากนั้นเลือกรูปแบบท่อที่ต้องการ เช่น ท่อน้ำทิ้ง ท่อพลาสติก หรือท่อเหล็ก ต่อไปเลือกหมวด Infoline ดังรูป โปรแกรมจะทำการสร้างท่อดังกล่าวตามทิศทางที่เราได้ร่างไว้

เมื่อเราเขียนแบบเสร็จสิ้น เราสามารถถอดปริมาณจากแบบนั้นได้ทันที ด้วยคำสั่ง Bill of Material พร้อมส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ทันที

 

ส่วนงานไฟฟ้า Electrical สามารถเลือกอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ รวมถึงลากแนวสายไฟตามแปลนได้ทันที

สำหรับการถอดปริมาณ ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบเมนู เลือกวัตถุที่ต้องการถอดปริมาณ ตลอดจนสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอิสระ  รวมทั้งหากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ ก็สามารถถอดปริมาณซ้ำได้ใหม่แบบไม่จำกัด

การเขียนงานระบบทั้งสองแบบนั้น เมื่อต่อยอดด้วยโปรแกรมเสริมแล้ว จะให้ความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น และลดเวลาในการเขียนแบบ โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการปรับแบบอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถถอดปริมาณงานท่อได้อย่างแม่นยำ สามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel และอื่นๆ ได้ด้วย

สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.applicadthai.com/cadprofi/

หรือดาวน์โหลดทดลองใช้โปรแกรม : https://www.applicadthai.com/pages/cadprofi-architectural/

บทความ : สมภพ เรืองรุ่งทิพากร


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ