Article - Solibri, Article Ci, Articles

ตรวจสอบโมเดล ให้ชัวร์ก่อนสร้างจริง (BIM Model Checker)

ซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบ BIM Project ตรวจสอบโมเดลก่อนก่อสร้าง 

ปัญหาที่เจอกันเป็นประจำในงานก่อสร้าง คือ การทำแบบมาผิด หรือแบบไม่เคลียร์ ซึ่งเมื่อเจอปัญหาหน้างานก็ต้องปรับ และแก้ไข เสียเวลา เสียงบประมาณ ก่อให้เกิดความล่าช้าและความเสียหาย อื่นๆ ตามมาได้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่ต้องรับมือกันอยู่บ่อยๆ แต่สิ่งเหล่านี้สามารถควบคุมได้ ถ้า 3D Model หรือว่า แบบก่อสร้าง ได้มีการตรวจสอบด้วยระบบที่มีมาตรฐานและแม่นยำ (BIM Model Checker)

5 ปัญหาที่พบบ่อย ตรวจสอบโมเดล ลดปัญหาหน้างานก่อสร้าง 

1. โถงทางเดิน
2. ระยะทางเดินหนีไฟ
3. ระดับงานฝ้า
4. เช็คชนงานระบบท่อ
5. ตรวจสอบ Human Error

โถงทางเดินไม่ได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด

โถงทางเดินที่ได้มาตรฐานควรมีความกว้างตรงตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง หรือการใช้งานที่ส่งผลกระทบอาจก่อให้เกิดอันตรายบนทางเดิน

1. การเปิดประตูระยะขวางทางเดิน

2. โถงทางเดินมีความกว้างน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ทางเดินหนีไฟ ไม่ได้ระยะตามความปลอดภัย 

ตรวจสอบระยะทางเดินหนีไฟจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อเช็คระยะทางว่าไกลเกินจากที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ระดับงานฝ้า ไม่ได้มาตรฐาน

ตรวจสอบระดับความสูงของฝ้า และหลังวงกบประตู ถ้าระยะน้อยเกินไป จะส่งผลเวลาติดตั้งของช่างหากฝ้ามีระยะห่างที่ต่ำเกินไป

เช็คชน งานระบบ งานท่อ

ตรวจสอบระยะการวางท่อแต่ละประเภท ระยะห่าง รวมถึงการชนกันของท่อ พร้อมทั้งสามารถเช็คความถูกต้องของรายละเอียดแต่ละท่อว่าเป็นท่อชนิดไหน ป้องกันการผิดพลาดและความเข้าใจผิดได้

ตรวจสอบ Human Error

ตรวจสอบความถูกต้องในการออกแบบ รวมทั้งปริมาณ แน่นอนว่าบุคลากรย่อมมีโอกาสผิดพลาดทั้งในเรื่องของการวางวัสดุซ้อนกัน หรือการวางวัสดุชนกันโดยที่ไม่มีข้อต่อ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลในจำนวนของการถอดปริมาณที่ผิดพลาด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขั้นตอนการก่อสร้าง

การตรวจสอบโมเดล จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้ถูกต้อง ลดปัญหาหน้างาน และยังช่วยเซฟงบประมาณบานปลายที่อาจเกิดขึ้นจากแบบผิดอีกด้วย สามารถตรวจสอบ BIM Model ได้ด้วย Solibri BIM ซอฟต์แวร์เพื่อการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพโมเดล BIM ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการออกแบบ และก่อสร้าง

สำหรับท่านใดที่สนใจ และอยากทราบรายละเอียดการใช้งาน สามารถเข้ารับชมได้ที่วิดีโอด้านล่าง หรือ เข้าชมได้ที่ : Solibri BIM Model Checker

เรียนรู้เพิ่มเติม


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ