Add-on CAD, Article - CADprofi Ci, Articles

ซอฟต์แวร์จะช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างไร?

การเขียนแบบในปัจจุบันได้จำแนกออกเป็นหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับงานวิศวกรรมแต่ละแขนง โดยจุดประสงค์หลักของการทำแบบหรือผลิตแบบ นั้นคือความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ทำงานหรือผู้จ้าง ซึ่งจุดนี้หากต้องการความเข้าใจที่ตรงกันมากที่สุดแน่นอนว่าแบบต้องชัดเจนในรายละเอียด อ่านแล้วนำไปสั่งงานได้ทันที ผู้เขียนต้องเข้าใจในระดับหนึ่งจึงจะสามารถผลิตแบบที่ถูกต้องได้

ซอฟต์แวร์แคดในปัจจุบันคือพื้นฐานสำหรับการทำงานก่อสร้างหรือสถาปัตย์ แม้จะมีซอฟต์แวร์สามมิติเข้ามาช่วยแต่รายละเอียดบางจุด ซอฟต์แวร์สองมิติก็ยังคงเป็นคำตอบ ผู้เขียนแคดนอกจากต้องมีความชำนาญในการใช้แคดแล้ว ถ้าเก็บความเข้าใจในรายละเอียด เช่น มีบล็อคที่รวบรวมไว้ มีแบบงานบันได, หลังคาตุนไว้เยอะๆ อาจช่วยให้งานไหลลื่น เพราะไม่ต้องทำการสร้างซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

แต่ผู้เขียนแคดหรือดร๊าฟแมนในปัจจุบันค่อนข้างหายาก บริษัทอาจต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเขียนแบบ ซึ่งบางท่านอาจไม่สะดวกนั่งโต๊ะทำงานนานๆ หรือบางบริษัทจ้างคนภายนอกเขียนแบบ ก็อาจไม่สะดวกใจ เป็นต้น บทความนี้จะเขียนถึงซอฟต์แวร์ที่สามารถลดเวลาการทำงานแบบเดิมๆ และยังสามารถเพิ่มเติม ปรับแต่งการทำงานแคดที่ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและเป็นระบบแบบแผนให้พนักงานท่านอื่นนำไปใช้งานร่วมกันได้ครับ

โปรแกรมเสริมช่วยการทำงานระบบไฟฟ้า, ระบบท่อน้ำ ท่อลมและงานเขียนแบบอาคาร บ้าน โดยติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่โปรแกรม CAD ที่ทุกท่านใช้อยู่ เช่น GstarCAD, AutoCAD และ CAD ทางเลือกอื่นๆ โดยสามารถทำงานร่วมกับคำสั่งแคดพื้นฐาน ปรับแต่งเมนูร่วมกันกับ Interface ที่ทุกท่านคุ้นเคย ส่งแคดไฟล์เพื่อทำงานต่อได้โดยวัตถุที่สร้างจากโปรแกรมเสริม สามารถดัดแปลง ลบ หรืออื่นๆ ได้ทั้งหมดครับ

งานระบบท่อน้ำ, ท่อลมประกอบด้วย Library เป็นลักษณะ Attribute Block ที่ใช้ในการเขียนแบบ สำหรับการติดตั้งงานระบบ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำดี (CW) ท่อน้ำเสีย (SW) สามารถเขียนท่อดังกล่าวเป็นต่อเนื่องกันไปหรือแยกเป็นท่อน มีข้อลด ข้องอ สามทาง Block ดังกล่าวสามารถเลือกมุมมองได้หลากหลาย เช่น งานรูปแปลน รูปด้าน รูปตัด

Article_CADprofi_16_07_01

นอกจากสัญลักษณ์อุปกรณ์ที่มีพร้อมใช้ยังสามารถให้รายละเอียด (Description) เช่น ขนาดท่อ รายละเอียดข้อต่อ หรือลูกศรทิศทางการไหลของระบบน้ำ หากผู้ใช้มีบล็อคที่เก็บไว้อยู่ก่อนแล้วสามารถนำเข้าที่โปรแกรมได้ครับ

Article_CADprofi_16_07_02

อีกหนึ่งหมวดงานที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเขียนแคด คือ งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง โดยมีสัญลักษณ์อุปกรณ์เช่นเดียวกับงานท่อที่สามารถนำเข้าที่ Drawing ปรับรูปแบบของ Block ได้อย่างอิสระ โดยเมนูอุปกรณ์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟสปอร์ตไลท์ รวมถึงปลั๊ก สวิทช์ ที่แบ่งตามหมวดงานบ้าน งานอาคารหรืองานอัคคีภัย

Article_CADprofi_16_07_03

ในส่วนสุดท้ายทั้ง 2 โมดูล สามารถถอดปริมาณงาน โดยแค่คลิกครอบแปลนอุปกรณ์ที่เราสร้างจาก CADprofi ครับ ปริมาณที่ถอดออกมานั้น เราสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น งานระบบ งานท่อ เราอยากทราบจำนวนทั้งหมด แบ่งออกมาเป็นท่อน หรืออยากทราบจำนวนสัญลักษณ์ Symbol งานท่อ ทั้งหมดว่ามีกี่ชิ้น ถ้าในทางไฟฟ้าสามารถถอดข้อมูลความยาวสายไฟของแปลน หรือจำนวนปลั๊ก สวิทช์ เป็นต้นครับ

โดยปริมาณทั้งหมดที่ออกมานั้น สามารถส่งออกเครื่องพิมพ์ พิมพ์เป็น PDF หรือ ส่งเป็นไฟล์งาน Excel ได้ทันที

Article_CADprofi_16_07_05

Article_CADprofi_16_07_06

                ทั้งหมดนี้จะช่วยลดระยะเวลาการเขียนแคดตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนถึงการถอดปริมาณ อีกหนึ่งข้อดีของตัวโปรแกรมเสริมคือหากเรามีการแก้ไขแบบ จะสามารถถอดปริมาณซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ เพียงแค่คลิกครอบอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งช่วยลบหรือแทรก Symbol โดยโปรแกรมจะ Trim ให้อัตโนมัติ มีคำสั่งสร้างเส้น Center สร้างเส้น Construction อย่างรวดเร็ว

หากเราเข้าใจการทำงานโดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเสริมเข้าไปจะช่วยลดระยะเวลาการเขียนแคด ขั้นตอน ที่เดิมทีต้องทำซ้ำได้ถูกจัดการให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถต่อยอดในเรื่องการถอดปริมาณ ซึ่งรวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าวิธีธรรมดาครับ ในปัจจุบันซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้ง่าย การเรียนรู้ที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ สามารถชมขั้นตอน สื่อการสอนที่เปิดกว้างให้กับผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ https://www.applicadthai.com/cadprofi/

บทความ : สมภพ เรืองรุ่งทิพากร


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ