Chat with us, powered by LiveChat

จากคำว่าเป็นไปไม่ได้ สู่สุดยอดแห่งนวัตกรรม การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 มิติ

Applicad Public Company Limited.Article - SolidWorks Electrical Articlesจากคำว่าเป็นไปไม่ได้ สู่สุดยอดแห่งนวัตกรรม การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 มิติ

Jan

27

2016

จากคำว่าเป็นไปไม่ได้ สู่สุดยอดแห่งนวัตกรรม การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 มิติ

ใครจะรู้ว่าวิวัฒนาการของโลกจะก้าวล้ำไปถึงเพียงนี้ ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์สามารถใช้สมองคิดเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำในสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าเดิม อีกทั้งคิดค้นพัฒนาเครื่องทุ่นแรงออกมาเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมในบ้านเราหากต้องการการออกแบบเครื่องจักร Automation , Robot สักเครื่องผู้ประกอบการ วิศวกรในปัจจุบันทำอย่างไร?

ดังเช่นการสร้างเครื่องจักร Automation ก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นออกแบบ “เครื่องกล Mechanical” และ ส่วนที่เป็นส่วนงานออกแบบ “ ไฟฟ้า Electrical” ปัจจุบันการออกแบบของส่วนเครื่องกลมีความล้ำสมัยมากๆ การทำงานสามารถเห็นภาพรวม ไม่มีความผิดพลาดการทำงานสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก ต่างกับส่วนที่เป็นไฟฟ้าที่จะต้องประสานการทำงานกับเครื่องกลเพื่อเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เครื่องมือที่ใช้กับไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการทำงาน บ้างก็ใช้การออกแบบวงจรด้วยรูปภาพ บ้างก็ใช้โปรแกรม 2 มิติ เป็นรูปแบบของการลากเส้นในการทำงาน แน่นอนว่าสามารถทำงานได้ แต่ตอบโจทย์เรื่องเวลาของการทำโปรเจค กับความเสียหายจากการออกแบบหรือไม่? คำตอบในใจคือ “ไม่” แน่นอนฟันธง!! แล้วคุณยังจะรอให้ธุรกิจเสียโอกาสอยู่อีกหรือไม่? ถ้าคำตอบคือไม่ เรามีเครื่องมือ มาแนะนำ

ในส่วนเครื่องกลที่เกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้มี Software SolidWorks เป็นเครื่องมือที่ช่วยในงานออกแบบทุกคนรู้อยู่แล้ว ถ้าเป็นส่วนงานไฟฟ้าล่ะ แน่นอนครับก็ SolidWorks อีกนั่นหละ อย่าเพิ่งตกใจครับ มันคือ ” SolidWors Electrical ” เคยได้ยินหรือเปล่าครับ? ถ้ายัง มาดูกันว่า SolidWorks Electrical มีดีอย่างไร?

Software Electrical ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้การออกแบบวงจรไฟฟ้า เป็นไปอย่างง่ายดาย ลดความผิดพลาดในการทำงาน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครื่องกล และไฟฟ้า ให้ทำงานร่วมกันอย่างน่าอัศจรรย์

ปกติ การทำงานของส่วนงานไฟฟ้าจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน หลัก

  1. DRAW ส่วนการออกแบบ เขียนวงจรไฟฟ้า เช่น Single line Diagram , Schematic Diagram เป็นต้น ในปัจจุบัน ผู้ออกแบบจะต้องสร้าง Library / อุปกรณ์เอง กำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์เอง เป็นแค่รูปภาพหรือเป็นแค่ บล็อคเท่านั้น แต่ส่วนมากจะไม่มีและไม่ค่อยสร้าง เพราะยุ่งยากและอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการทำงาน ทั้งหมดเป็นแบบ Manual ล้วนๆ จะเห็นได้ว่าจะต้องใช้ความสามารถของ User เป็นหลัก ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า และเป็นต้นเหตุให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายสุดๆ ส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 30% ของเวลาทั้งหมด
  2. Document + Audit ส่วนการสร้าง เอกสารต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง เช่น Bom List , Wire / Cable List /From to List ซึ่งขั้นตอนนี้สร้างความยุ่งยากและเหนื่อยใจสำหรับผู้ออกแบบเนื่องจาก อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หากมีจำนวนน้อยคงไม่มีปัญหาอะไร แต่ความเป็นจริง อุปกรณ์ในงานไฟฟ้ามีมากมายหลายชนิดในการออกแบบแต่ละโปรเจค มีอุปกรณ์เป็น 100 ชนิด ไม่รวมสายไฟ อุปกรณ์อื่นๆ อีก แค่นึกก็ยุ่งยากแล้ว ผู้ออกแบบจะต้องนับอุปกรณ์เองทั้งหมด แล้วถามว่ามีโอกาสนับพลาดหรือไม่ ? การสั่งซื้อจะเร็วหรือช้า , สั่งผิด, ถูก ,มาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ เสร็จแล้วผู้ออกแบบต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง นี่ยังไม่รวมเกิดมีการแก้ไขแบบ หากมีการแก้ไขแบบจะทำอย่างไร? ต้องออกแบบใหม่ทั้งระบบหรือไม่? และจะใช้เวลาไปอีกนานเท่าไหร่? ความถูกต้องล่ะ? ความเสียหายต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่โปรเจคไม่สามารถเสร็จทันกำหนด ? ดังนั้นการสร้างเอกสาร Document รายชื่อของส่วนประกอบต่างๆ จึงเป็นส่วนที่สำคัญไม่น้อยกว่าการออกแบบ จึงทำให้ส่วนนี้ใช้เวลามากที่สุดในขั้นตอนทั้งหมดโดยประมาณ 70% ของเวลาทั้งหมด

จากการทำงานปกติเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า เวลาหลักๆ ในการออกแบบระบบไฟฟ้าอยู่ที่ การออกแบบแค่ 30 % แต่เวลาส่วนใหญ่กว่า 70% อยู่ที่การทำ Document และการตรวจสอบ เครื่องมือที่จะลดปัญหาดังกล่าว มีชื่อว่า ” SolidWorks Electrical “

SolidWorks Electrical จะช่วยให้ บริษัทนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและลดต้นทุนการพัฒนาโดยการกำจัด ความสิ้นเปลืองระหว่างกระบวนการ ทีมงานออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งการผลิตและการดำเนินงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันสามารถใช้ สัญลักษณ์ / Database พร้อมกันใน Project เดียวกัน เมื่อมีการ Update Database ก็จะ Update ทำให้ลดเวลาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างกระบวนการ ไม่เสียเวลาในการตรวจสอบและการสร้าง Document เพราะทุกอย่างแก้ไขโดยอัตโนมัติ

“Drawing สู่ เทคโนโลยีเชื่อมโยงการทำงานให้เห็นภาพ 3 มิติ”

เทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการ Electrical คือ เทคโนโลยี 3 มิติ ที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่อนาคต เครื่องมือที่เพิ่มขีดความสามารถให้เชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครื่องกลและ ไฟฟ้า ลดข้อผิดพลาดของการทำงาน มองย้อนกลับไปก็เหมือนกับที่เรามีเทคโนโลยี 3 มิติ ของ SolidWorks ที่ตอนเข้ามาใหม่ๆ ผู้ออกแบบยังให้ความสนใจน้อย ยังติดอยู่กับเครื่องมือและการทำงานแบบเดิมๆ ที่คาดว่ารวดเร็วในความคิดตอนนั้น สถาบันการศึกษายังมีการเรียนการสอนน้อยมาก ไม่มีใครต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ แต่ผ่านมา 15 ปี ไวเหมือนโกหก เทคโนโลยีนี้กลับเป็นที่นิยมและเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การทำงานของคนทั้งโลกไปอย่างสิ้นเชิงการออกแบบมองเห็นภาพที่เป็นจริง สามารถถ่ายทอดจินตนาการสู่ความเป็นจริงได้ ไม่มีความผิดพลาด การออกแบบใช้เวลาน้อยมาก เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเดิม ทุกสถาบันมีการสอนอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการที่เริ่มก่อนสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำสามารถสร้างสรรค์ผล งานและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

“SolidWorks Electrical” เช่นกัน จะเป็นนวัตกรรมที่มาเติมเต็ม ให้กับกระบวนการออกแบบให้ครบวงจร ใครเริ่มศึกษาก่อนย่อมได้เปรียบเสมอ

แล้วคุณล่ะใช้เครื่องมือทุ่นแรงอะไรอยู่?

ทำไมจึงถามคำถามนี้? หลายท่านที่อ่านอาจสงสัยในใจ แต่ไม่ต้องกังวล หากท่านผู้ออกแบบหรือท่านผู้ประกอบการกำลังเผชิญกับสิ่งต่างที่ได้กล่าวตอน ต้นถึง การทำงานในส่วนการออกแบบระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการออกแบบการทำ Document หรือแม้แต่ความผิดพลาด การเสียโอกาสทางธุรกิจ และอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่เชื่อว่าทุกท่านสามารถ จินตนาการถึงปัญหาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดอยู่ตอนนี้ ไม่แปลกครับที่บริษัทคุณเหมือนบริษัททั่วๆ ไป ” เพราะคุณกำลังใช้เครื่องมือที่เหมือนกับคนทั่วๆ ไปที่เผชิญปัญหาอยู่ ” วันนี้ทุกท่านอยากได้ผลลัพธ์ที่ดี ไม่ว่าสามารถลดเวลาการทำงาน ลดความผิดพลาดต่างๆ มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายๆ หากท่านทำงานด้วยเครื่องมือแบบเดิม วิธีการแบบเดิม แล้วจะให้ได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะเกิดได้จริงหรือ?

ความมุ่งหวังมิได้ให้ผู้ออกแบบหรือผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ท่านทำในปัจจุบัน หากท่านมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ทำงานสะดวกไร้ความผิดพลาด เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยท่านได้ Trend ของการออกแบบด้านไฟฟ้า กำลังดำเนินสู่จุดเปลี่ยนเริ่มเหมือนตอนที่ 3 มิติ เข้ามาแต่ไม่มีใครสนใจ วันนี้คุณมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ มีเครื่องมือทางเลือกที่ดีกว่า ทันสมัยและอีกไม่นานจะเข้าสถาบันการศึกษาเหมือนกับที่ SolidWorks ได้เคยพิสูจน์มาแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น “ผู้นำ ” หรือจะเลือกที่เป็น ” ผู้ตาม ”

หากท่านใดสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และลองทำความรู้จักกับเครื่องมือที่หลายท่านอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ว่าการออกแบบไฟฟ้า สามารถเชื่อมโยงกับ 3 มิติ อย่างลงตัว ได้หลายช่องทาง www.applicadthai.com หรือ https://www.facebook.com/thaielectrical คุณจะพบว่าเครื่องมือที่เราเรียกว่า SolidWorks Electrical นั้นไม่ยากอย่างที่คิด คุณต้องติดใจและหลงรักเทคโนโลยีใหม่นี้อย่างแน่นอน

 

  • 8
    Shares
บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
(No Ratings Yet)
Loading...