Add-on CAD, Article - GstarCAD Ci, Articles

(งานก่อสร้าง,งานระบบ) ขาดเธอไม่ได้ 2D

งานก่อสร้างหรืองานผลิตใดๆ ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างหรือผู้ผลิต จำเป็นต้องสื่อสารกันด้วยแบบหรือแบบแปลน แม้ว่ายุคเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติ จะเข้ามามีบทบาทมานานแล้วก็ตาม การใช้แบบ 2 มิติ เป็นตัวอ้างอิงยังคงต้องใช้กันอยู่ทุกวัน อาจใช้ในรูปแบบของกระดาษ โน๊ตบุ๊ค หรือแทบเบล็ตก็ตาม การเขียนแบบในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม เขียนแบบ 2 มิติ (CAD ) ทั่วไป ใช้โปรแกรมอย่างเช่น AutoCAD, GstarCAD, CADไท, NuvoCAD ฯลฯ

ซึ่งเหล่านี้จะมีฟังก์ชั๋นหรือคำสั่งใช้งานใกล้เคียงกัน สามารถเซฟไฟล์เป็นไฟล์ dwg ได้เช่นเดียวกัน โปรแกรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเขียนเส้น แก้ไขเส้น โดยไม่รู้จักว่าเส้นที่เขียน คือ ผนัง เสา คาน พื้น ประตูหน้าต่าง วาล์ว เส้นท่อ สายไฟ หรือปั๊มน้ำ การเขียนและการแก้ไขแบบจะทำได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ความสามารถการใช้ซอฟต์แวร์ของคนนั้นๆ อย่างการเขียนแบบแปลนหอพักซัก 30 ห้องต่อชั้น บางคนอาจเขียน 3 วัน แต่บางคนอาจเขียน 3 ชั่วโมง เร็วกว่าเพราะรู้จักใช้วิธีหรือเทคนิค ในการนำบล็อกหรือไฟล์เก่าๆ มาดัดแปลงแก้ไขให้สำเร็จได้รวดเร็วกว่า แน่นอนว่าคนๆ นั้นน่าจะหารายได้ มากขึ้นและได้เร็วกว่า

อย่างไรก็ตามการทำงานให้ถูกต้องและเร็วขึ้นเป็นโจทย์สำคัญของงานทุกวงการ การทำให้การเขียนแบบทำได้รวดเร็วขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ผู้เขียนแบบอยากจะทำได้ จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมเสริม (add-on, plug-in) เพื่อไปทำงานร่วมกับ CAD ยี่ห้อต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้การเขียนแบบทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นไปอีก ขอยกตัวอย่างโปรแกรมเสริมตัวหนึ่งชื่อ CADPROFI (แคดโปรฟิ) ซึ่งได้รับความนิยมใช้ในประเทศเยอรมัน เพื่อเขียนงานส่วนต่างๆ ได้เร็วขึ้น ทั้งงานสถาปัตย์, งานเขียนแบบไฟฟ้า, งานระบบ (HVAC), งาน Process Diagram เจ้าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมเสริมบน CAD ที่ใช้งานอยู่ โดยมีทั้งส่วน ฟังก์ชั่นและส่วนไลบรารี โดยแบ่งเป็นโมดูล ได้แก่ Architectural, Mechanical, Electrical และ HVAC & Piping

CADProfi

ตัวอย่างในส่วนของฟังก์ชั่นในโมดูล HVAC&Piping จะมีฟังก์ชั่นช่วยเขียนท่ออากาศหรือท่อแอร์ในอาคารหรือโรงงาน โดยการเขียนเป็นเส้นของท่อแอร์ตามขนาดที่กำหนดและมีคำสั่งในการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คำสั่ง Extend หรือ Trim ให้เสียเวลา ในส่วนของไลบรารีมาตรฐาน มีให้เลือกใช้งานมากมาย สามารถรองรับการทำงานโดยทั่วไปได้ อีกทั้งยังมีคำสั่งในการนับจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ ออกผลลัพธ์ออกมาเป็นตาราง Bill of Materials (BOM) ซึ่งจะช่วยผู้ทำงานลดเวลาและความผิดพลาดการนับอุปกรณ์ในแบบไปได้

โปรแกรมเสริมประเภทนี้จะช่วยให้งานเขียนแบบทำได้เร็วขึ้น ทั้งการเขียนและการทำรายการอุปกรณ์ สามารถช่วยงานที่เร่งด่วนทุกวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ รองรับผู้ใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (CAD ) ส่วนใหญ่ที่มีใช้ในประเทศไทย

(งานก่อสร้าง,งานระบบ) ขาดเธอไม่ได้ 2D

(งานก่อสร้าง,งานระบบ) ขาดเธอไม่ได้ 2D

*สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-744-9669 * หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.applicadthai.com/business/cadprofi

Somsak

BY..SOMSAK W. – A/E/C


Photo of author
WRITTEN BY

supawadee